strona główna

ZSP Programy


SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI opracowany dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. dr. M. Papuzińskiego w Ciepielowie w roku szkolnym 2016/2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. DR MARIANA PAPUZIŃSKIEGO W CIEPIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017