strona główna

Przedszkole kadra pedagogiczna


mgr Małgorzata Rusinowska - dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

w Ciepielowie, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Marianna Zięba - wicedyrektor Przedszkola Samorządowego, nauczyciel religii 

W skład Grona Pedagogicznego Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie wchodzą następujący nauczyciele:

mgr Ciecieląg Karolina - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Garbacz Ewa - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Kawałek Małgorzata - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Lenart Beata - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Mordak Beata - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Oleś Katarzyna - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Pastuszka Monika - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Skoczylas - Sokół Małgorzata - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Sulima Katarzyna - nauczyciel wychowania przedszkolnego