strona główna

ZSP dyrekcja


Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Ciepielowie

Dyrektor: mgr Małgorzata Rusinowska

dyrektorzsp@ciepielow.pl