strona główna

PSP Rada rodziców


Rada Rodziców PSP 2018/2019

Kinga Smaga - przewodnicząca

Joanna Żuchowska - z-ca przewodniczącej

Sylwia Wrzochal - skarbnik

Anna Kozek - sekretarz

Anna Kaczmarzyk

Barbara Greguła

Karol Zięba

Mariola Mróz

Ewa Mazur

Magdalena Mazurek

Ewelina Sulima

Ewelina Piwońska

Jadwiga Dudek

Renata Rusinowska

Monika Jamka

Justyna Przedwój-Marczak

Lidia Kwiecień