strona główna

PSP Rada rodziców


Rada Rodziców 2022/2023

Kot Grażyna – przewodnicząca

Kosiór Kinga – z-ca przewodniczącej

Mazurek Monika- sekretarz

Rogozińska Ewelina - skarbnik


Wrzochal Anna

Głocka Beata


Woźniak Ilona


Szewczyk Joanna


Michalec Wioleta


Przydatek Anna


Bojska Justyna

Piwońska Beata


Małaczek Karolina


Mróz Mariola


Mazur Ewa