strona główna

PSP Rada rodziców


Rada Rodziców PSP 2017/2018

Joanna Żuchowska – przewodnicząca

Magdalena Szczygielska – z-ca przewodniczącej

Sylwia Wrzochal

Adam Greś

Agnieszka Lasek

Ewa Mazur

Magdalena Mazurek

Katarzyna Michalczyk

Ewelina Piwońska

Katarzyna Nachyła

Jadwiga Dudek

Renata Rusinowska

Barbara Farkowska

Lidia Kwiecień