strona główna

Kontakt PSP


Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie
ul. Lekarska 1
27-310 Ciepielów
tel. 483788024 faks 483788917
Wicedyrektor: mgr Zofia Kucharska
www.zsp.ciepielow.pl
zsp@ciepielow.pl