strona główna

PSP wykaz podrecznikow


 

SZKOLNY  ZESTAW  PROGRAMÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CIEPIELOWIE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Numer
w szkolnym zestawie             

Zajęcia edukacyjne

Klasa

Autor

Tytuł programu

Numer dopuszczenia
lub uchwały

52

Świetlica

I-VIII

Urszula Górska

Program Pracy Świetlicy Szkolnej

Uchwała

nr 1 z dn. 01.09.2005 r.

93

Edukacja wczesnoszkolna

I-III

J. Dymarska,
J. Hanisz,
M. Kołaczyńska,
 B. Nadarzyńska

Program edukacji wczesnoszkolnej

Decyzja dyr. ZSP nr 1/2017/2018

94

Język angielski

I-III

Mariola Bogucka

Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III

Decyzja dyr. ZSP nr 2/2017/2018

95

Język polski

IV-VI

Ewa Horwath,
 Anita Żegleń

Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej „Słowa z uśmiechem”

Decyzja dyr. ZSP nr 3/2017/2018

96

Język angielski

IV-VIII

Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber

Program nauczania z języka angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dn. 14.02.2017r.

Decyzja dyr. ZSP nr 4/2017/2018

97

Język niemiecki

VII-VIII

Irena Nowicka
Dorota Wieruszewska

Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego(poziomII.2)
w szkole podstawowej (klasy 7-8).

Decyzja dyr. ZSP nr 5/2017/2018

98

Historia

IV-VIII

Wojciech Kalwat
Małgorzata Lis
Igor Kąkolewski

Krzysztof Kowalewski
Anita Plumińska-Mieloch

Program nauczania-szkoła podstawowa kl.IV-VIII

Decyzja dyr. ZSP nr 6/2017/2018

99

Język polski

VII-VIII

Andrzej Surdej

Program nauczania języka polskiego w klasach VII-VIII szkoły podstawowej „Świat w sowach
i obrazach”’
Gramatyka i stylistyka.

Decyzja dyr. ZSP nr 7/2017/2018

100

Przyroda

IV

Ewa Gromek,
 Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

Program nauczania „Przyroda” 4 klasa, Szkoła Podstawowa

Decyzja dyr. ZSP nr 8/2017/2018

101

Matematyka

IV-VIII

B. Dubiecka – Kruk

Piotr Piskorski

Matematyka

Decyzja dyr. ZSP nr 9/2017/2018

102

Geografia

V-VIII

Arkadiusz Głowacz, Agnieszka Lechowicz
Maciej Lechowicz
Piotr Stankiewicz

Program nauczania „Geografia”
5-8 klasy,
Szkoła podstawowa

Decyzja dyr. ZSP
nr10/2017/2018

103

Fizyka

VII-VIII

Barbara Sagnowska

„Świat fizyki” Program nauczania fizyki
w klasach 7-8 szkoły podstawowej

Decyzja dyr. ZSP nr 11/2017/2018

104

Chemia

VII-VIII

Hanna Gulińska, Janina Smolińska

Program nauczania chemii w szkole podstawowej „Ciekawa chemia”.

Decyzja dyr. ZSP nr 12/2017/2018

105

Biologia

VII

Ewa Jastrzębska, Ewa Pyłka-Gutowska

Program nauczania biologii dla II etapu edukacyjnego klasy 5-8 szkoły podstawowej.

Decyzja dyr. ZSP nr 13/2017/2018

106

Muzyka

IV-VII

Urszula Smoczyńska

Katarzyna Jakóbczak – Drążek

Agnieszka Sołtysik

„Klucz do muzyki” Program nauczania muzyki dla klas 4-7 szkoły podstawowej.

Decyzja dyr. ZSP nr 14/2017/2018

107

Plastyka

IV-VII

Beata Mikulik

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej.

Decyzja dyr. ZSP nr 15/2017/2018

108

Technika

IV

Bogumiła Bogacka – Osińska

Danuta Łazuchiewicz

 

Program nauczania – Moduł: Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa

Decyzja dyr. ZSP nr 16/2017/2018

109

Informatyka

IV-VIII

Wanda Jochemczyk

Iwona Krajewska – Kranas

Witold Krans
Anna Samulska

Mirosław Wyczółkowski

Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

Decyzja dyr. ZSP nr 17/2017/2018

110

Wychowanie fizyczne

IV-VIII

Alicja Romanowska

Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej „Wartości i aktualizacje”

Decyzja dyr. ZSP nr 18/2017/2018

111

Doradztwo zawodowe

VII-VIII

Karolina Fryzel

„Od szkoły podstawowej do kariery zawodowej” Wewnątrzszkolny System doradztwa zawodowego. Program nauczania dla klas VII-VIII szkoły podstawowej.

Decyzja dyr. ZSP nr 19/2017/2018

112

Wychowanie fizyczne

IV-VIII

Stanisław Żołyński

Program Wychowania Fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej Ruch-zdrowie dla każdego

Decyzja dyr. ZSP nr 1/2018/2019

113

Wychowanie do życia w rodzinie

IV-VIII

Teresa Król

Wędrując ku dorosłości

Decyzja dyr. ZSP nr 2/2018/2019

114

Edukacja dla bezpieczeństwa

VIII

Bogusława Breitkapf

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w 8 klasie szkoły podstawowej

Decyzja dyr. ZSP nr 3/2018/2019

115

Wiedza o społeczeństwie

VIII

Piotr Krzesicki

Piotr Kur

Wiedza o społeczeństwie Program nauczania  szkoła podstawowa
 klasa 8

Decyzja dyr. ZSP nr 4/2018/2019

116

Religia

I-III

Ks. Stanisław Łabendowicz

Zaproszenie na ucztę z Panem Jezusem

Decyzja dyr. ZSP nr 1/2020/2021

117

Religia

IV-VIII

Ks. Stanisław Łabendowicz

Bóg kocha i zbawia człowieka

Decyzja dyr. ZSP nr 2/2020/2021

SZKOLNY  ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CIEPIELOWIE

na rok szkolny 2020/2021 dla klasy I 

Lp.

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

NUMER DOPUSZCZENIA

AUTOR

WYDAWNICTWO

1.

EDUKACJA WCZESNO-

SZKOLNA

Nowi Tropiciele

815/1/2017

 

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

Karty ćwiczeń

Część 1- 5

Karty ćwiczeń matematyka

Część 1- 5

-

 

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

2.

JĘZYK ANGIELSKI

New English Adventure 1 + zeszyt ćwiczeń

819/1/2017

Tessa Lochowski
Cristana Bruni

Pearson

3.

RELIGIA

Bóg naszym Ojcem

AZ-11-01/18-RA-1/20

Ks. S. Łabendowicz

AVE

 

SZKOLNY  ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CIEPIELOWIE

na rok szkolny 2020/2021 dla klasy II

Lp.

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

NUMER DOPUSZCZENIA

AUTOR

WYDAWNICTWO

1.

EDUKACJA WCZESNO-

SZKOLNA

Nowi Tropiciele

cz.1-3 - 815/3/2017

cz.4-5- 815/4/2017

 

 Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

Karty ćwiczeń

Część 1- 5

Karty ćwiczeń matematyka

Część 1- 5

-

 

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

2.

JĘZYK ANGIELSKI

New English Adventure 2+ zeszyt ćwiczeń

819/2/2017

Anne Worrall
Viv Lambert

Pearson

3.

RELIGIA

Kochamy Pana Jezusa  (podr. + ćwicz.)

RA-12-01/10-RA-8/13

Ks. S. Łabendowicz

AVE

 

SZKOLNY  ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CIEPIELOWIE

na rok szkolny 2020/2021 dla klasy III 

Lp.

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

NUMER DOPUSZCZENIA

AUTOR

WYDAWNICTWO

1.

EDUKACJA WCZESNO-

SZKOLNA

Nowi Tropiciele

cz.1-3 - 815/5/2017

cz.4-5- 815/6/2017

 

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

Karty ćwiczeń

Część 1- 5

Karty ćwiczeń matematyka

Część 1- 5

-

 

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

2.

JĘZYK ANGIELSKI

New English Adventure 3+ zeszyt ćwiczeń

819/3/2017

Tessa Lochowski
Regina Raczyńska
Cristana Bruni

Pearson

3.

RELIGIA

Przyjmujemy Pana Jezusa (podr. + ćwicz.)

AZ-13-01/10-RA-5/14

Ks. S. Łabendowicz

AVE

 

SZKOLNY  ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CIEPIELOWIE

na rok szkolny 2020/2021 dla klasy IV

Lp.

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

NUMER DOPUSZCZENIA

AUTOR

WYDAWNICTWO

1.

JĘZYK POLSKI

Podręcznik do kształcenia literackiego: Literatura kultura „Słowa z uśmiechem”

861/1/2017

dr Ewa Horwarth,

Anita Żegleń

Wydawnictwo Szkolne

 i Pedagogiczne

Podręcznik do kształcenia językowego: Nauka o języku. Ortografia „Słowa z uśmiechem”

Słowa z uśmiechem. Gramatyka i ortografia. Zeszyt ćwiczeń.

861/2/2017

dr Ewa Horwarth,

Anita Żegleń

2.

MATEMA-

TYKA

Matematyka

podręcznik + zeszyt ćwiczeń cz. 1-2

832/1/2017

Barbara Dubiecka – Kruk , Ewa Malicka , Piotr Piskorski, Ewa Pytlak, Agnieszka Gleirscher

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

3.

HISTORIA

Historia+ zeszyty ćwiczeń

882/1/2017

R. Lolo, A. Pieńkowska ,

R. Towalski, W. Kalwat

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

5.

PLASTYKA

Podręcznik do plastyki dla szkoły podstawowej „Plastyka ”

779/1/2017

Stanisław Stopczyk

Wydawnictwo Szkolne

 i Pedagogiczne

6.

MUZYKA

Podręcznik do muzyki dla szkoły podstawowej „Klucz do muzyki”

858/1/2017

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczyk – Drążek , Agnieszka Sołtysik

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

7.

PRZYRODA

Podręcznik do przyrody dla szkoły podstawowej „Przyrodo witaj”

893/2017

Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska , Andrzej Melson

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

8.

JĘZYK ANGIELSKI

Evolution Plus

(podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

856/1/2017

Nick Beare

Macmillan

9.

INFORMATYKA

Informatyka. Podręcznik do informatyki dla szkoły podstawowej.

807/1/2017

 

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

10.

TECHNIKA

Podręcznik do techniki „Bądź bezpieczny na drodze”

850/1/2017

Bogumiła Bogacka – Osińska , Danuta Łazuchiewicz

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

11.

RELIGIA

Jestem Chrześcijaninem  (podr. + ćwicz.)

AZ-21-01/10-RA-1/13

Ks. Stanisław Łabendowicz

AVE

 

SZKOLNY  ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CIEPIELOWIE

na rok szkolny 2020/2021 dla klasy V 

Lp.

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

NUMER DOPUSZCZENIA

AUTOR

WYDAWNICTWO

1.

JĘZYK POLSKI

Podręczni do kształcenia literackiego: Literatura kultura „Słowa z uśmiechem”

861/3/2018

dr Ewa Horwarth,

Anita Żegleń

Wydawnictwo Szkolne

 i Pedagogiczne

Podręcznik do kształcenia językowego: Nauka o języku. Ortografia „Słowa z uśmiechem”

861/4/2018

dr Ewa Horwarth,

Anita Żegleń

2.

MATEMA-

TYKA

Matematyka  podręcznik

+ zeszyty ćwiczeń

787/2/2018

Barbara Dubiecka – Kruk , Ewa Malicka , Piotr Piskorski, Ewa Pytlak, Agnieszka Gleirscher

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

3.

HISTORIA

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej „Historia”

882/2/2018

R. Lolo, A. Pieńkowska ,

R. Towalski, W. Kalwat

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

5.

PLASTYKA

Podręcznik do plastyki dla szkoły podstawowej „Plastyka ”

779/2/2018

Stanisław Stopczyk

Wydawnictwo Szkolne

 i Pedagogiczne

6.

MUZYKA

Podręcznik do muzyki dla szkoły podstawowej „Klucz do muzyki”

858/2/2018

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczyk – Drążek , Agnieszka Sołtysik

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

7.

GEOGRAFIA

Podręcznik do geografii dla szkoły podstawowej „Geografia”

890/1/2018

 

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

8.

BIOLOGIA

Podręcznik do biologii dla szkoły podstawowej „Biologia”

862/1/2018

 

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

8.

JĘZYK ANGIELSKI

Evolution Plus

(podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

856/2/2018

Nick Beare

 

9.

INFORMATYKA

Informatyka. Podręcznik do informatyki dla szkoły podstawowej

807/2/2018

 

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

10.

TECHNIKA

Podręcznik do zajęć technicznych „Technika na co dzień”

850/2/2017

 

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

11.

RELIGIA

Bóg poszukuje człowieka  (podr. + ćwicz.)

AZ-21-01/18-RA-2/20

Ks. Stanisław Łabendowicz

AVE

 

SZKOLNY  ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CIEPIELOWIE

na rok szkolny  2020/2021 dla klasy VI 

Lp.

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

NUMER DOPUSZCZENIA

AUTOR

WYDAWNICTWO

1.

JĘZYK POLSKI

Podręcznik do kształcenia literackiego: Literatura kultura „Słowa z uśmiechem”

861/5/2019

dr Ewa Horwarth,

Anita Żegleń

Wydawnictwo Szkolne

 i Pedagogiczne

Podręcznik do kształcenia językowego: Nauka o języku. Ortografia „Słowa z uśmiechem”

861/6/2019

dr Ewa Horwarth,

Anita Żegleń

2.

MATEMA-

TYKA

Matematyka  podręcznik

+ zeszyty ćwiczeń

787/3/2019

Barbara Dubiecka – Kruk , Ewa Malicka , Piotr Piskorski, Ewa Pytlak, Agnieszka Gleirscher

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

3.

HISTORIA

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej „Historia”

 

R. Lolo, A. Pieńkowska ,

R. Towalski, W. Kalwat

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

5.

PLASTYKA

Podręcznik do plastyki dla szkoły podstawowej „Plastyka ”

779/3/2019

Stanisław Stopczyk

Wydawnictwo Szkolne

 i Pedagogiczne

6.

MUZYKA

Podręcznik do muzyki dla szkoły podstawowej „Klucz do muzyki”

858/3/2019

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczyk – Drążek , Agnieszka Sołtysik

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

7.

GEOGRAFIA

Podręcznik do geografii dla szkoły podstawowej „Geografia”

890/2/2019

 

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

8.

BIOLOGIA

Podręcznik do biologii dla szkoły podstawowej „Biologia”

862/2/2019

 

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

8.

JĘZYK ANGIELSKI

Evolution Plus

(podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

856/3/2019

Nick Beare

 

9.

INFORMATYKA

Informatyka. Podręcznik do informatyki dla szkoły podstawowej

807/3/2019

 

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

10.

TECHNIKA

Podręcznik do zajęć technicznych „Technika na co dzień”

850/2/2017

 

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

11.

RELIGIA

Wierzę w Kościół  (podr. + ćwicz.)

AZ-23-01/10-RA-1/15

Ks. Stanisław Łabendowicz

AVE

 

SZKOLNY  ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CIEPIELOWIE

na rok szkolny 2020/2021 dla klasy VII 

Lp.

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

NUMER DOPUSZCZENIA

AUTOR

WYDAWNICTWO

 

JĘZYK POLSKI

Podręcznik do kształcenia literackiego: Literatura kultura „Świat w słowach i obrazach”

868/4/2017

W. Bobiński

Wydawnictwo Szkolne

 i Pedagogiczne

Podręcznik do kształcenia językowego: „Gramatyka i stylistyka”

865/6/2017

Z. Czarniecka - Rodzik

 

MATEMA-

TYKA

Matematyka  podręcznik

+ zeszyty ćwiczeń

832/4/2017

A.Makowski i in.

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

 

HISTORIA

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej „Historia”

882/4/2017

I.Kąkolewski

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

 

PLASTYKA

Podręcznik do plastyki dla szkoły podstawowej „Plastyka ”

779/4/2017

Stanisław Stopczyk

Wydawnictwo Szkolne

 i Pedagogiczne

 

MUZYKA

Podręcznik do muzyki dla szkoły podstawowej „Klucz do muzyki”

858/4/2017

Katarzyna Jakóbczyk – Drążek , Agnieszka Sołtysik

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

 

GEOGRAFIA

Podręcznik do geografii dla szkoły podstawowej „Geografia”

890/3/2017

  1. Głowacz i in.

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

 

BIOLOGIA

Podręcznik do biologii dla szkoły podstawowej „Biologia”

862/3/2017

E. Jastrzębska i in.

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

 

CHEMIA

Podręcznik do chemii dla szkoły podstawowej „Ciekawa chemia”

820/1/2017

H. Gulińska i in.

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

 

FIZYKA

Podręcznik do fizyki dla szkoły podstawowej „Świat fizyki”

821/1/2017

  1. Sagnowska

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

 

JĘZYK ANGIELSKI

Repetytorium Ósmoklasisty

(podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

925/20178

M. Mann, S. Taylore-Knowles

Macmillan

 

JĘZYK NIEMIECKI

Kompass Team

(podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

812/1/2020/z1

M. Jezierska-Wiejak

PWN Wyd. Szk.sp.z o. o.sp. k.

 

INFORMATYKA

Informatyka. Podręcznik do informatyki dla szkoły podstawowej

807/4/2017

W. Kranas i in.

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

 

RELIGIA

Spotkanie ze słowem  (podr. + ćwicz.)

AZ-31-01/10-RA-6/13

Ks. Stanisław Łabendowicz

AVE

 

SZKOLNY  ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CIEPIELOWIE

na rok szkolny 2020/2021 dla klasy VIII 

Lp.

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

NUMER DOPUSZCZENIA

AUTOR

WYDAWNICTWO

 

JĘZYK POLSKI

Podręczni do kształcenia literackiego: Literatura kultura „Świat w słowach i obrazach”

865/5/2018

W. Bobiński

Wydawnictwo Szkolne

 i Pedagogiczne

Podręcznik do kształcenia językowego: „Gramatyka i stylistyka”

865/7/2018

Z. Czarniecka - Rodzik

 

MATEMATYKA

Matematyka  podręcznik

+ zeszyty ćwiczeń

832/5/2018

A.Makowski

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

 

HISTORIA

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej „Historia”

882/5/2018

W. Kalwat

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

 

BIOLOGIA

Podręcznik do biologii dla szkoły podstawowej „Biologia”

862/4/2018

E. Jastrzębska i in.

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

 

GEOGRAFIA

Podręcznik do geografii dla szkoły podstawowej „Geografia”

890/4/2018

H. Gulińska

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

 

CHEMIA

Podręcznik do chemii dla szkoły podstawowej „Ciekawa chemia”

820/2/2018

H. Gulińska i in.

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

 

FIZYKA

Podręcznik do fizyki dla szkoły podstawowej „Świat fizyki”

821/2/2018

  1. Sagnowska

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

 

JĘZYK ANGIELSKI

Repetytorium Ósmoklasisty

(podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

925/20178

M. Mann, S. Taylore-Knowles

Macmillan

 

JĘZYK NIEMIECKI

Kompass Team

(podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

812/1/2017

M. Jezierska-Wiejak

PWN Wyd. Szk.sp.z o. o.sp. k.

 

INFORMATYKA

Informatyka. Podręcznik do informatyki dla szkoły podstawowej

807/5/2018

W. Jochemczyk i in.

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

 

EdB

Podręcznik do Edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

923/2018

B. Breitkopf

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

 

WOS

Wiedza o społeczeństwie

924/2018

P. Krzesicki

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

  1.  

RELIGIA

Aby nie ustać w drodze  (podr. + ćwicz.)

AZ-32-01/10-RA-10/13

Ks. Stanisław Łabendowicz

AVE