strona główna

PSP wykaz podreczników


SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CIEPIELOWIE na rok szkolny 2023/2024 dla klasy I 

Lp.

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

NUMER DOPUSZCZENIA

AUTOR

WYDAWNICTWO

1.

EDUKACJA WCZESNO

SZKOLNA

Nowi Tropiciele

815/1/2017

Agnieszka Banasiak, Elżbieta Burakowska, Agnieska Burdzińska, Jolanta Dymarska

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

Karty ćwiczeń

Część 1- 5

Karty ćwiczeń matematyka

Część 1- 5

-

 

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

2.

JĘZYK ANGIELSKI

New English Adventure 1 + zeszyt ćwiczeń

819/1/2017

Tessa Lochowski
Cristana Bruni

Pearson

3.

RELIGIA

Bóg naszym Ojcem

AZ-11-01/18-RA-1/20

Ks. S. Łabendowicz

AVE

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CIEPIELOWIE na rok szkolny 2023/2024 dla klasy II

Lp.

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

NUMER DOPUSZCZENIA

AUTOR

WYDAWNICTWO

1.

EDUKACJA WCZESNO

SZKOLNA

Nowi Tropiciele

cz.1-3 - 815/2/2018

cz.4-5- 815/4/2018

Agnieszka Banasiak, Elżbieta Burakowska, Agnieska Burdzińska, Jolanta Dymarska

 Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

Karty ćwiczeń

Część 1- 5

Karty ćwiczeń matematyka

Część 1- 5

-

 

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

2.

JĘZYK ANGIELSKI

New English Adventure 2+ zeszyt ćwiczeń

819/2/2018

Anne Worrall
Viv Lambert

Pearson

3.

RELIGIA

Bóg daje nam swojego syna - Jezusa  (podr. + ćwicz.)

AZ-12-01/18-RA-15/21

Ks. S. Łabendowicz

AVE

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CIEPIELOWIE na rok szkolny 2023/2024 dla klasy III 

Lp.

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

NUMER DOPUSZCZENIA

AUTOR

WYDAWNICTWO

1.

EDUKACJA WCZESNO

SZKOLNA

Nowi Tropiciele

cz.1-3 - 815/5/2019

cz.4-5- 815/6/2019

Agnieszka Banasiak, Elżbieta Burakowska, Agnieska Burdzińska, Jolanta Dymarska

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

Karty ćwiczeń

Część 1- 5

Karty ćwiczeń matematyka

Część 1- 5

-

 

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

2.

JĘZYK ANGIELSKI

New English Adventure 3+ zeszyt ćwiczeń

819/3/2019

Tessa Lochowski
Regina Raczyńska
Cristana Bruni

Pearson

3.

RELIGIA

Jezus przychodzi do nas (podr. + ćwicz.)

AZ-13-01/18-RA-4/22

Ks. S. Łabendowicz

AVE

SZKOLNY  ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CIEPIELOWIE na rok szkolny 2023/2024 dla klasy IV 

Lp.

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

NUMER DOPUSZCZENIA

AUTOR

WYDAWNICTWO

1.

JĘZYK POLSKI

Podręcznik: „Zamieńmy słowo” +zeszyt ćwiczeń

1163/1/2023

Izabela Bartol, Magdalena Biskupska, Jagoda Najmanowicz- Michalak

Wydawnictwo Szkolne

 i Pedagogiczne

2.

MATEMATYKA

Matematyka

podręcznik + zeszyt ćwiczeń cz. 1-2

832/1/2017

Barbara Dubiecka – Kruk , Ewa Malicka , Piotr Piskorski, Ewa Pytlak, Agnieszka Gleirscher

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

3.

HISTORIA

Historia+ zeszyty ćwiczeń

882/1/2017

R. Lolo, A. Pieńkowska ,

R. Towalski, W. Kalwat

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

5.

PLASTYKA

Podręcznik do plastyki dla szkoły podstawowej „Plastyka ”

779/1/2017

Stanisław Stopczyk

Wydawnictwo Szkolne

 i Pedagogiczne

6.

MUZYKA

Podręcznik do muzyki dla szkoły podstawowej „Klucz do muzyki”

858/1/2017

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczyk – Drążek , Agnieszka Sołtysik

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

7.

PRZYRODA

Podręcznik do przyrody dla szkoły podstawowej „Poznajemy przyrodę”

1168/2023

Katarzyna Przybysz Anna romańska, Joanna Gadomska

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

8.

JĘZYK ANGIELSKI

Evolution Plus

(podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

856/1/2017

Nick Beare

Macmillan

9.

INFORMATYKA

Informatyka. Podręcznik do informatyki dla szkoły podstawowej.

807/1/2017

 

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

10.

TECHNIKA

Podręcznik do techniki „Bądź bezpieczny na drodze”

850/1/2017

Bogumiła Bogacka – Osińska , Danuta Łazuchiewicz

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

11.

RELIGIA

Jestem Chrześcijaninem  (podr. + ćwicz.)

AZ-21-01/10-RA-1/13

Ks. Stanisław Łabendowicz

AVE

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIEPIELOWIE na rok szkolny 2023/2024 dla klasy V 

Lp.

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

NUMER DOPUSZCZENIA

AUTOR

WYDAWNICTWO

1.

JĘZYK POLSKI

Podręczni do kształcenia literackiego: Literatura kultura „Słowa z uśmiechem”

861/3/2018

dr Ewa Horwarth,

Anita Żegleń

Wydawnictwo Szkolne

 i Pedagogiczne

Podręcznik do kształcenia językowego: Nauka o języku. Ortografia „Słowa z uśmiechem”

861/4/2018

dr Ewa Horwarth,

Anita Żegleń

2.

MATEMATYKA

Matematyka  podręcznik

+ zeszyty ćwiczeń

787/2/2018

Barbara Dubiecka – Kruk , Ewa Malicka , Piotr Piskorski, Ewa Pytlak, Agnieszka Gleirscher

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

3.

HISTORIA

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej „Historia”

882/2/2018

R. Lolo, A. Pieńkowska ,

R. Towalski, W. Kalwat

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

5.

PLASTYKA

Podręcznik do plastyki dla szkoły podstawowej „Plastyka ”

779/2/2018

Stanisław Stopczyk

Wydawnictwo Szkolne

 i Pedagogiczne

6.

MUZYKA

Podręcznik do muzyki dla szkoły podstawowej „Klucz do muzyki”

858/2/2018

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczyk – Drążek , Agnieszka Sołtysik

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

7.

GEOGRAFIA

Podręcznik do geografii dla szkoły podstawowej „Geografia”

890/1/2018

Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Piotr Stankiewicz, Arkadiusz Głowacz

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

8.

BIOLOGIA

Podręcznik do biologii dla szkoły podstawowej „Biologia”

862/1/2018

Ewa Jastrzębska, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Pyłka-Gutowska

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

8.

JĘZYK ANGIELSKI

Brainy

(podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

856/2/2018

Nick Beare

Macmillan

9.

INFORMATYKA

Informatyka. Podręcznik do informatyki dla szkoły podstawowej

807/2/2021/z1

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

10.

TECHNIKA

Podręcznik do zajęć technicznych „Technika na co dzień”

850/2/2018

Ewa Bubak, Ewa Królicka, Marcin Duda

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

11.

RELIGIA

Bóg poszukuje człowieka  (podr. + ćwicz.)

AZ-21-01/18-RA-2/20

Ks. Stanisław Łabendowicz

AVE

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIEPIELOWIE na rok szkolny  2023/2024 dla klasy VI 

Lp.

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

NUMER DOPUSZCZENIA

AUTOR

WYDAWNICTWO

1.

JĘZYK POLSKI

Podręcznik do kształcenia literackiego: Literatura kultura „Słowa z uśmiechem”

861/5/2019

dr Ewa Horwarth,

Anita Żegleń

Wydawnictwo Szkolne

 i Pedagogiczne

Podręcznik do kształcenia językowego: Nauka o języku. Ortografia „Słowa z uśmiechem”

861/6/2019

dr Ewa Horwarth,

Anita Żegleń

2.

MATEMATYKA

Matematyka  podręcznik

+ zeszyty ćwiczeń

787/3/2019

Barbara Dubiecka – Kruk , Ewa Malicka , Piotr Piskorski, Ewa Pytlak, Agnieszka Gleirscher

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

3.

HISTORIA

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej „Historia”

882/3/2019

R. Lolo, A. Pieńkowska ,

R. Towalski, W. Kalwat

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

5.

PLASTYKA

Podręcznik do plastyki dla szkoły podstawowej „Plastyka ”

779/3/2019

Stanisław Stopczyk

Wydawnictwo Szkolne

 i Pedagogiczne

6.

MUZYKA

Podręcznik do muzyki dla szkoły podstawowej „Klucz do muzyki”

858/3/2019

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczyk – Drążek , Agnieszka Sołtysik

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

7.

GEOGRAFIA

Podręcznik do geografii dla szkoły podstawowej „Geografia”

890/2/2019

Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Piotr Stankiewicz, Arkadiusz Głowacz

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

8.

BIOLOGIA

Podręcznik do biologii dla szkoły podstawowej „Biologia”

862/2/2019

Ewa Jastrzębska, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Pyłka-Gutowska

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

8.

JĘZYK ANGIELSKI

Brainy

(podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

831/3/2019

Nick Beare

 

9.

INFORMATYKA

Informatyka. Podręcznik do informatyki dla szkoły podstawowej

807/3/2019

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

10.

TECHNIKA

Podręcznik do zajęć technicznych „Technika na co dzień”

850/2/2017

Ewa Bubak, Ewa Królicka, Marcin Duda

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

11.

RELIGIA

Jezus Chrystus nas zbawia  (podr. + ćwicz.)

AZ-22-01/18-RA-14/21

Ks. Stanisław Łabendowicz

AVE

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIEPIELOWIE na rok szkolny 2023/2024 dla klasy VII 

Lp.

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

NUMER DOPUSZCZENIA

AUTOR

WYDAWNICTWO

1.

JĘZYK POLSKI

Podręcznik „Zamieńmy słowo”+ zeszyt ćwiczeń

1163/4/2023

A.Karolczyk-Kozyra, M.Krajewska, D.Kujawa-Weinke, A.Sieńczak

Wydawnictwo Szkolne

 i Pedagogiczne

2.

MATEMATYKA

Matematyka  podręcznik + zeszyty ćwiczeń „Matematyka w punkt”

1172/4/2023

M. Mularska, E. Dębicka, B. Winiarczyk

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

3.

HISTORIA

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej „Historia”

882/4/2017

I.Kąkolewski

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

4.

PLASTYKA

Podręcznik do plastyki dla szkoły podstawowej „Plastyka ”

779/4/2017

Stanisław Stopczyk

Wydawnictwo Szkolne

 i Pedagogiczne

5.

MUZYKA

Podręcznik do muzyki dla szkoły podstawowej „Klucz do muzyki”

858/4/2017

Katarzyna Jakóbczyk – Drążek , Agnieszka Sołtysik

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

6.

GEOGRAFIA

Podręcznik do geografii dla szkoły podstawowej „Geografia”

890/3/2017

  1. Głowacz i in.

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

7.

BIOLOGIA

Podręcznik do biologii dla szkoły podstawowej „Biologia”

862/3/2017

E. Jastrzębska i in.

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

8.

CHEMIA

Podręcznik do chemii dla szkoły podstawowej „Świat chemii”

834/1/2017

H. Gulińska i in.

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

9.

FIZYKA

Podręcznik do fizyki dla szkoły podstawowej „Świat fizyki”

821/1/2017

  1. Sagnowska

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

10.

JĘZYK ANGIELSKI

Repetytorium Ósmoklasisty

(podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

925/20178

M. Mann, S. Taylore-Knowles

Macmillan

11.

JĘZYK NIEMIECKI

Extraklasse Deutsch

(podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

1179/1/23

Marta Kozubska

Ewa Krawczyk

Lucyna Zastąpiło

PWN Wyd. Szk.sp.z o. o.sp. k.

12.

INFORMATYKA

Informatyka. Podręcznik do informatyki dla szkoły podstawowej

807/4/2020/z1

W. Kranas i in.

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

13.

RELIGIA

Bóg wskazuje nam drogę  (podr. + ćwicz.)

AZ-23-01/18-RA-21/22

Ks. Stanisław Łabendowicz

AVE

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CIEPIELOWIE na rok szkolny 2023/2024 dla klasy VIII 

Lp.

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

NUMER DOPUSZCZENIA

AUTOR

WYDAWNICTWO

1.

2.

JĘZYK POLSKI

Podręczni do kształcenia literackiego: Literatura kultura „Świat w słowach i obrazach”

865/5/2018

W. Bobiński

Wydawnictwo Szkolne

 i Pedagogiczne

Podręcznik do kształcenia językowego: „Gramatyka i stylistyka”

865/7/2018

Z. Czarniecka - Rodzik

3.

MATEMATYKA

Matematyka  podręcznik

+ zeszyty ćwiczeń

832/5/2018

A.Makowski

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

4.

HISTORIA

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej „Historia”

882/5/2018

W. Kalwat

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

5.

BIOLOGIA

Podręcznik do biologii dla szkoły podstawowej „Biologia”

862/4/2018

E. Jastrzębska i in.

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

6.

GEOGRAFIA

Podręcznik do geografii dla szkoły podstawowej „Geografia”

890/4/2018

H. Gulińska

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

7.

CHEMIA

Podręcznik do chemii dla szkoły podstawowej „Ciekawa chemia”

820/2/2018

H. Gulińska i in.

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

8.

FIZYKA

Podręcznik do fizyki dla szkoły podstawowej „Świat fizyki”

821/2/2018

  1. Sagnowska

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

9.

JĘZYK ANGIELSKI

Repetytorium Ósmoklasisty cz.2

(podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

1100/2/2021

M. Mann, S. Taylore-Knowles

Macmillan

10.

JĘZYK NIEMIECKI

Kompass Team

(podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

812/2/2020/ z 1

M. Jezierska-Wiejak

PWN Wyd. Szk.sp.z o. o.sp. k.

11.

INFORMATYKA

Informatyka. Podręcznik do informatyki dla szkoły podstawowej

807/5/2021/ z 1

W. Jochemczyk i in.

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

12.

EdB

Podręcznik do Edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

923/2018

B. Breitkopf

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

13.

WOS

Wiedza o społeczeństwie

924/2018

P. Krzesicki

Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne

 

RELIGIA

Mocą Ducha Świętego przemieniamy świat  (podr. + ćwicz.)

AZ-2-01/18

Ks. Stanisław Łabendowicz

AVE