strona główna

PSP wykaz podrecznikow


 

SZKOLNY  ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIEPIELOWIE
na rok szkolny 2017/2018

UWAGA!

uczniowie kupują tylko podręczniki i zeszyty ćwiczeń do religii, pozostałe podręczniki otrzymują za darmo

Klasa I

Lp.

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR

WYDAWNICTWO

  1. 1.        

Edukacja wczesnoszkolna

Nowi Tropiciele – podr. cz.1-5
Karty ćwicz.  ed. pol. cz.1-5
 Karty matemat. cz.1-5

J. Dymarska

J. Hanisz
M.  Kołaczyńska

B.  Nadarzyńska

E.  Burakowska

WSiP

   
  1. 2.        

Język angielski

New English
Adventure 1 (podręcznik+ zeszyt ćwiczeń)

T.  Lochowski

R.  Raczyńska

C.  Bruni

Pearson Longman

  1. 3.        

Religia

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa

 

Ks. S.Łabendowicz

Wyd. diecezjalne- RadomKlasa II

Lp.

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR

WYDAWNICTWO

  1. 1.        

Edukacja wczesnoszkolna

Tropiciele – podr. cz.1-5
Karty ćwicz.  ed. pol. cz.1-5
 Karty matemat. cz.1-5

B.  Nadarzyńska

A. Banasiak

A. Brudzińska

J. Dymarska

M.  Kołaczyńska

WSiP

  1. 2.        

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe

A.Kulesz

WSiP

  1. 3.        

Język angielski

New English
Adventure 2 (podręcznik+ zeszyt ćwiczeń)

A.  Worrall
V. Lambert

M. Bogucka

Pearson Longman

  1. 4.        

Religia

Kochamy  Pana Jezusa

 

Ks. S.Łabendowicz

Wyd. diecezjalne- Radom

 

 

Klasa III

Lp.

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR

WYDAWNICTWO

  1. 1.        

Edukacja wczesnoszkolna

Nasza szkoła
Cz. 1-4

M. Lorek
A.  Ludwa

M.  Zatorska

MEN

 

Ćwiczenia z pomysłem
cz.1-4

J. Filipowicz
K.  Harmak
K.  Izbińska
E.  Kłos

WSiP

Nasza szkoła

Matematyka
Cz. 1-4

M. Lorek
A.  Ludwa

MEN

Ćwiczenia z pomysłem Matematyka cz.1-4

J. Brzózka
A. Jasiocha

WSiP

  1. 2.        

Język angielski

New English
Adventure 3 (podręcznik+ zeszyt ćwiczeń)

T.  Lochowski

C. Bruni

R. Raczyńska

Pearson Longman

  1. 3.        

Religia

Przyjmujemy Pana Jezusa + zeszyt ćwicz.

 

Ks. S.Łabendowicz

Wyd. diecezjalne- Radom

 

Klasa IV

Lp.

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR

WYDAWNICTWO

1.

JĘZYK POLSKI

Podręcznik  do kształcenia literackiego: Literatura kultura „Słowa z uśmiechem”

E. Horwarth

A.  Żegleń

WSiP

Podręcznik do kształcenia językowego: Nauka o języku. Ortografia „Słowa z uśmiechem”

E. Horwarth

A.  Żegleń

Zeszyt ćwiczeń: Nauka o języku i ortografia „Słowa z uśmiechem”

E.  Horwarth

2.

MATEMATYKA

Matematyka
podręcznik + zeszyty ćwiczeń

B. Dubiecka – Kruk , E. Malicka ,
P.  Piskorski, E. Pytlak, A. Gleirscher

WSiP

3.

HISTORIA

Historia i społeczeństwo  - podręcznik + zeszyt ćwicz.

W. Kalwat
M. Lis

WSiP

5.

PLASTYKA

„Plastyka 4”   -   podręcznik

S. Stopczyk

WSiP

6.

MUZYKA

Podręcznik do muzyki dla szkoły podstawowej „Klucz do muzyki”

U.  Smoczyńska
K.  Jakóbczyk – Drążek
A. Sołtysik

WSiP

7.

PRZYRODA

Przyroda - podręcznik + zeszyt ćwicz.

E. Gromek
E. Kłos
W.  Kofta
E. Laskowska
A.  Melson

WSiP

8.

JĘZYK ANGIELSKI

Evolution Plus1 - podręcznik + zeszyt ćwiczeń

N. Beare

Macmillan

9.

INFORMATYKA

Informatyka

W.  Jochemczyk
I.  Krajewska-Kranas
W.  Kranas
A. Samulska
M.  Wyczółkowski

WSiP

10.

TECHNIKA

„Bądź bezpieczny na drodze”
Karta rowerowa

Bogumiła Bogacka – Osińska
Danuta Łazuchiewicz

WSiP

11.

RELIGIA

Jestem Chrześcijaninem  + zeszyt ćwicz.

Ks. Stanisław Łabendowicz

Wyd. diecezjalne- Radom

 

Klasa  V

Lp.

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR

WYDAWNICTWO

1.

JĘZYK POLSKI

Podręczni do kształcenia literackiego: Literatura kultura „Słowa z uśmiechem”

E. Horwarth

A.  Żegleń

WSiP

Podręcznik do kształcenia językowego: Nauka o języku i ortografia „Słowa z uśmiechem”

E. Horwarth

A.  Żegleń

Zeszyt ćwiczeń: Nauka o języku i ortografia „Słowa z uśmiechem”

E.  Horwarth

2.

MATEMATYKA

„Matematyka z pomysłem” - podręcznik

+ zeszyty ćwiczeń

B.  Dubiecka – Kruk
P. Piskorski
A.  Dubiecka
E. Malicka

WSiP

3.

HISTORIA

Historia i społeczeństwo -  podręcznik + zeszyt ćwicz.

R.  Lolo
A.  Pieńkowska
R . Towalski

WSiP

5.

PLASTYKA

„Plastyka 5” - podręcznik

S.  Stopczyk

WSiP

6.

MUZYKA

„Klucz do muzyki” - podręcznik

U.  Smoczyńska
K.  Jakóbczyk – Drążek 
A. Sołtysik

WSiP

7.

PRZYRODA

„Przyrodo witaj” - podręcznik + zeszyt ćwicz.

E. Gromek
E.  Kłos
W.  Kofta
E.  Laskowska
A. Melson

WSiP

8.

JĘZYK ANGIELSKI

Evolution Plus2 - podręcznik + zeszyt ćwiczeń

B. Ściborowska
N.  Beare

Macmillan

9.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Lekcje z komputerem

W.  Jochemczyk
I.  Krajewska-Kranas
W.  Kranas
A.  Samulska
M. Wyczółkowski

WSiP

10.

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Technika na co dzień. Klasy 4-6.

M. Duda
E.  Królicka

WSiP

11.

RELIGIA

Wierzę w Boga + zeszyt ćwicz.

Ks. Stanisław Łabendowicz

Wyd. diecezjalne- Radom

 

 

Klasa VI

Lp.

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR

WYDAWNICTWO

1.

JĘZYK POLSKI

Podręcznik  do kształcenia literackiego: Literatura kultura „Słowa z uśmiechem”

E.  Horwarth

A.  Żegleń

WSiP

Podręcznik do kształcenia językowego: Nauka o języku i ortografia „Słowa z uśmiechem”

E. Horwarth

A.  Żegleń

Zeszyt ćwiczeń: Nauka o języku i ortografia „Słowa z uśmiechem”

E. Horwarth

A. Żegleń

2.

MATEMATYKA

„Matematyka z pomysłem” - podręcznik

+ zeszyty ćwiczeń

B.  Dubiecka – Kruk
P. Piskorski
A.  Dubiecka
T. Malicki

WSiP

3.

HISTORIA

Historia i społeczeństwo -  podręcznik + zeszyt ćwicz.

R.  Lolo
A.  Pieńkowska

WSiP

5.

PLASTYKA

Plastyka - podręcznik

S.  Stopczyk

J. Choleścińska

B. Neubart

WSiP

6.

MUZYKA

„Klucz do muzyki” - podręcznik

U.  Smoczyńska
K.  Jakóbczyk – Drążek

WSiP

7.

PRZYRODA

Przyrodo witaj” - podręcznik + zeszyt ćwicz.

E. Gromek
E.  Kłos
W.  Kofta
E.  Laskowska
A. Melson

WSiP

8.

JĘZYK ANGIELSKI

Evolution Plus 3 - podręcznik + zeszyt ćwiczeń

N. Beare

Macmillan

9.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Lekcje z komputerem

W.  Jochemczyk
I.  Krajewska-Kranas
W.  Kranas
A.  Samulska
M. Wyczółkowski

WSiP

10.

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Technika na codzień

M. Duda
E.  Królicka

WSiP

11.

RELIGIA

Wierzę w kościół + zeszyt ćwiczeń

Ks. Stanisław Łabendowicz

Wyd. diecezjalne- Radom

 

Klasa VII

Lp.

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR

WYDAWNICTWO

 1.

JĘZYK POLSKI

Świat w słowach i obrazach

W. Bobińska

Z. Czarniecka - Rodzik

WSiP

   
 2.

MATEMATYKA

„Matematyka - podręcznik

+ zeszyty ćwiczeń

B.  Dubiecka – Kruk
P. Piskorski
A.  Gleischer
E. Malicka

E. Pytlak

WSiP

 3.

JĘZYK ANGIELSKI

All Clear (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

P. Howarth
P. Reilly

D. Morris

Macmillan

 4.

JĘZYK NIEMIECKI

Kompass Team 1 -podręcznik + zeszyt ćwiczeń

E. Reymont
A. Sibiga
M. Jezierska- Wiejak

PWN
Wyd. Szkolne

 5.

HISTORIA

Historia i społeczeństwo -  podręcznik + zeszyt ćwicz.

I.Kąkolewski
K. Kowalewski
A. Plumińska-Mieloch

WSiP

 6.

BIOLOGA

Biologia -  podręcznik + zeszyt ćwicz.

E. Jastrzębska

E. Kłos

W. Kofta

A. Michalik

E. Pyłka-Gutowska

WSiP

 7.

GEOGRAFIA

Geografia -  podręcznik + zeszyt ćwicz.

A.Głowacz

A. Lechowicz

M. Lechowicz

P. Stankiewicz

WSiP

 8.

CHEMIA

Ciekawa chemia

H. Gulińska

J. Smolińska

WSiP

 9.

FIZYKA

Świat fizyki

B. Sagnowska

M. Rozenbaigier
R. Rozenbaigier

D. szot-Gawlik

M. Godlewska

WSiP

 10.

PLASTYKA

Plastyka - podręcznik

S.  Stopczyk

WSiP

 11.

MUZYKA

„Klucz do muzyki” - podręcznik

U.  Smoczyńska
K.  Jakóbczyk – Drążek

WSiP

 12.

INFORMATYKA

Informatyka

W.  Jochemczyk
I.  Krajewska-Kranas
W.  Kranas
A. Samulska
M.  Wyczółkowski

WSiP

 13.

RELIGIA

Spotkanie ze słowem + zeszyt ćwiczeń

Ks. Stanisław Łabendowicz

Wyd. diecezjalne- Radom

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIEPIELOWIE
na rok szkolny 2017/2018 - plik do pobrania w formacie PDF