strona główna

PSP kadra pedagogiczna


mgr Małgorzata Rusinowska- dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciepielowie, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Kucharska Zofia- wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej, nauczyciel bibliotekarz

W skład Grona Pedagogicznego Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie wchodzą następujący nauczyciele:

mgr Broda Jadwiga - nauczyciel języka polskiego i zajęć rewalidacyjnych

mgr Bednarczyk Alicja - nauczyciel religii

mgr Dygas Agnieszka - nauczyciel biologii

mgr Fijałkowska Iwona - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Fryzel Karolina - nauczyciel języka niemieckiego i doradztwa zawodowego

mgr Górska Urszula- nauczyciel religii

mgr Grandos Anna - neurologopeda

mgr Kominek Małgorzata - nauczyciel  muzyki i plastyki

mgr Korczak Dorota - nauczyciel świetlicy

mgr Kot Grażyna - nauczyciel matematyki

mgr Kozek Anna - nauczyciel języka polskiego, świetlicy i zajęć rewalidacyjnych

mgr Kozieł Danuta - nauczyciel przyrody i geografii

mgr Leszczyk-Kaca Iwona - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Mordak Marionata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Musielewicz Krzysztof - nauczyciel matematyki

mgr Niedziela Alina - nauczyciel historii i wos

mgr Nizińska Alina – nauczyciel matematyki

mgr Nowakowski Piotr - nauczyciel wychowania fizycznego i techniki i techniki

mgr Opalska Marta- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Opalski Zbigniew - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Pastuszka Ewelina - nauczycie języka angielskiego

mgr Pastuszka Justyna - nauczyciel języka angielskiego

mgr Pietruszka Agnieszka - nauczyciel świetlicy i wychowania do życia w rodzinie

mgr Pilecka Zofia - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Rucińska Katarzyna- nauczyciel języka angielskiego

mgr Rusin Beata - nauczyciel języka angielskiego

mgr Rusinowska Aleksandra - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Siebyła Piotr - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Siwiec Monika -  nauczyciel zajęć rewalidacyjno- wychowawczych i wychowania przedszkolnego

mgr Stępień Agnieszka - nauczyciel języka polskiego i zajęć rewalidacyjnych

mgr Sulima Anna - nauczyciel zajęć komputerowych

mgr Sulima Ewa - nauczyciel języka polskiego i zajęć rewalidacyjnych

mgr Suwisz Grażyna - nauczyciel świetlicy

mgr Synderowska Małgorzata- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Szewczyk Aneta - nauczyciel bibliotekarz, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

mgr Wiktorowska Danuta- nauczyciel języka polskiego i zajęć rewalidacyjnych

mgr Wosztyl- Bawarska Ilona - nauczyciel fizyki i chemii