strona główna

PSP kadra pedagogiczna


mgr Małgorzata Rusinowska- dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciepielowie, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Stępień Agnieszka - wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej, nauczyciel języka polskiego i zajęć rewalidacyjnych

W skład Grona Pedagogicznego Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie wchodzą następujący nauczyciele:

mgr Broda Jadwiga - nauczyciel języka polskiego i zajęć rewalidacyjnych

mgr Czapla Malwina - nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

mgr Dygas Agnieszka - nauczyciel biologii

mgr Drab Konrad - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Fabiszewska Janna  - nauczyciel muzyki i plastyki

mgr Fijałkowska Iwona - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Fryzel Karolina - nauczyciel języka niemieckiego i doradztwa zawodowego

mgr Giemza Iwona - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

mgr Górska Urszula- nauczyciel religii

mgr Korczak Dorota - nauczyciel świetlicy

mgr Kosior Bożena - nauczyciel religii

mgr Kot Grażyna - nauczyciel matematyki

mgr Kozek Anna - nauczyciel języka polskiego, świetlicy i zajęć rewalidacyjnych

mgr Kozieł Danuta - nauczyciel przyrody i geografii (urlop dla poratowania zdrowia)

mgr Leszczyk-Kaca Iwona - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Lis Łukasz - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Musielewicz Krzysztof - nauczyciel matematyki

mgr Niedziela Alina - nauczyciel historii i wos

mgr Nizińska Alina – nauczyciel matematyki

mgr Nowakowski Piotr - nauczyciel wychowania fizycznego i techniki (urlop dla poratowania zdrowia)

mgr Oleś Katarzyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

mgr Opalska Marta- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Opalski Zbigniew - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Pastuszka Ewelina - nauczycie języka angielskiego

mgr Pastuszka Justyna - nauczyciel języka angielskiego

mgr Pilecka Zofia - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Rucińska Katarzyna- nauczyciel języka angielskiego

mgr Rusin Beata - nauczyciel języka angielskiego

mgr Rusinowska Aleksandra - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Siebyła Piotr - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Siwiec Monika -  nauczyciel zajęć rewalidacyjno- wychowawczych i wychowania przedszkolnego

mgr Sulima Anna - nauczyciel zajęć komputerowych

mgr Sulima Ewa - nauczyciel języka polskiego i zajęć rewalidacyjnych

mgr Szewczyk Aneta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, bibliotekarz

mgr Wiktorowska Danuta- nauczyciel języka polskiego i zajęć rewalidacyjnych

mgr Wojtowicz Dominika - nauczyciel geografii (w zastepstwie za Kozieł Danutę)

mgr Wosztyl- Bawarska Ilona - nauczyciel fizyki i chemii

mgr Wziątek -Mordak Beata - nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda