strona główna

PSP kadra pedagogiczna


mgr Małgorzata Rusinowska- dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciepielowie, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Kucharska Zofia- wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej, nauczyciel bibliotekarz

W skład Grona Pedagogicznego Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie wchodzą następujący nauczyciele:

mgr Broda Jadwiga nauczyciel języka polskiego

mgr Dygas Agnieszka - nauczyciel biologii i chemii

mgr Figura Joanna - nauczyciel historii

mgr Fijałkowska Iwona - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Fryzel Karolina - nauczyciel języka niemieckiego

mgr Giemza Iwona - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Górska Urszula- nauczyciel religii

mgr Grandos Anna - neurologopeda

mgr Grzeszczyk Lucyna- nauczyciel historii i matematyki

mgr Kominek Małgorzata - nauczyciel  muzyki i plastyki

mgr Korczak Dorota - nauczyciel zajęć komputerowych i świetlicy

mgr Kot Grażyna - nauczyciel matematyki

mgr Kozek Anna - nauczyciel języka polskiego i świetlicy

mgr Kozieł Danuta - nauczyciel przyrody

mgr Leszczyk-Kaca Iwona - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Mordak Marionata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Musielewicz Krzysztof - nauczyciel matematyki

mgr Niedziela Alina - nauczyciel wychowania przedszkolnego i historii

mgr Nizińska Alina – nauczyciel matematyki

mgr Nowakowska Marzena - nauczyciel plastyki

mgr Nowakowski Piotr - nauczyciel zajęć komputerowych i techniki

mgr Opalska Marta- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Opalski Zbigniew - nauczyciel wychowania fizycznego

dr Ostrach Zbigniew- nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć rewalidacyjnych

mgr Pastuszka Ewelina - nauczycie języka angielskiego

mgr Pastuszka Justyna - nauczyciel języka angielskiego

mgr Pietruszka Agnieszka - nauczyciel świetlicy i wychowania do życia w rodzinie

mgr Pietruszka Anna - nauczyciel języka angielskiego

mgr Pilecka Zofia - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Rozwadowska Aneta - nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

mgr Rucińska Katarzyna- nauczyciel języka angielskiego

mgr Rusin Beata - nauczyciel języka angielskiego

mgr Rusinowska Aleksandra - nauczyciel świetlicy

mgr Siebyła Katarzyna - nauczyciel matematyki

mgr Siebyła Piotr - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Siwiec Monika -  nauczyciel świetlicy

mgr Stępień Agnieszka - nauczyciel języka polskiego i zajęć rewalidacyjnych

mgr Sulima Anna - nauczyciel zajęć komputerowych

mgr Sulima  Anna - nauczyciel religii

mgr Sulima Ewa - nauczyciel języka polskiego i zajęć rewalidacyjnych

mgr Suwisz Grażyna - nauczyciel świetlicy i przyrody

mgr Synderowska Małgorzata- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Szewczyk Aneta - nauczyciel bibliotekarz

mgr Wiktorowska Danuta- nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

mgr Wosztyl- Bawarska Ilona - nauczyciel zajęć rewalidacyjnych i chemii