strona główna

Rekrutacja do Przedszkola


 

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Potwierdzenie woli zapisu dziecka

Załącznik Nr 1 - oświadczenie o wielodzietności

Załącznik Nr 2- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Załącznik Nr 3 - zaświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik Nr 4 - zaświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym przez rodziców/opiekunów prawnych

Załącznik Nr 5 - oświadczenie o korzystaniu powyżej 8 godzin dzienie

Załącznik Nr 6 - oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola

Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej

Wniosek o przyjęcie dziecka do Samorządowego Przedszkola w Ciepielowie z Siedzibą w Wielgiem

ZARZĄDZENIE NR 9/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ciepielów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola oraz publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Ciepielów, jest organem prowadzącym