strona główna

Rekrutacja do Przedszkola


Harmonogram rekrutacji do  Samorządowego Przedszkola w Wielgiem na rok szkolny 2023 / 2024

 

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

01 luty

24 luty

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola

27 luty

17 marca

(do godz. 15.00)

Złożenie w przedszkolu podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

do 24 marca

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
w przedszkolu wniosków o przyjęcie                                          i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

28 marzec

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

do 04 kwietnia

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

5 kwietnia

 (do godz. 15.00)

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych                 i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 5 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych                i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej               z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkola

10 lipca

17 lipca (do godz. 15.00)

Złożenie w przedszkolu podpisanego wniosku    o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

do 24 lipca

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
w przedszkolu wniosków o przyjęcie                                                   i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

25 lipca

(do godz. 15.00)

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych                i niezakwalifikowanych.

do 28 lipca

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

03 sierpnia

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych                         i nieprzyjętych.

od 03 sierpnia

Procedura odwoławcza.

Pliki do pobrania:

Harmonogram rekrutacji

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Potwierdzenie woli

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Załącznik Nr 1 - oświadczenie o wielodzietności

Załącznik Nr 2 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Załącznik Nr 3 - zaświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik Nr 4 - zaświadczenie o pobieraniu nauki

Załącznik Nr 5 - oświadczenie o korzystaniu powyżej 8 godzin dziennie

Załącznik Nr 6 - oświadceznie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola

ZARZĄDZENIENR 8/2023 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 05 stycznia  2023 r.  w sprawie  ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania  rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola oraz publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Ciepielów, jest organem prowadzącym

Uchwały:  Nr XXX/ 173 / 2017 Rady  Gminy Ciepielów z dnia  28 lutego 2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola , dla którego Gmina Ciepielów jest organem prowadzącym; Nr XXX/ 174 / 2017 Rady  Gminy Ciepielów z dnia  28 lutego 2017 w sprawie określenia kryteriów, które brane będą pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Ciepielów, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych  do ich potwierdzenia.

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego  w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem na rok szkolny 2023/2024

1. Bernaciak Wiktor

2. Bębenek Marcel

3. Budzińka Blanka

4. Budzińska Laura

5. Chyła Julia

6. Drapała Ignacy

7. Duliasz Lena

8. Duliasz Zuzanna

9. Gałębiowska Julia

10.  Greguła Antoni

11. Grzeszczyk Oskar

12. Jamka Dominik

13. Jamka Kornelia

14. Kaczmarski Witold

15. Kałczuga Michał

16. Kawałek Nadia

17. Kosior Oliwia

18. Kosiór  Anna

19. Kosiór Hanna Alicja

20. Kozieł Filip

21. Kozłowska Hanna

22. Kunwa Nikola

23. Kutryb Tymoteusz

24. Maciąg Aleksandra

25. Magdziak Kaja

26. Makowska Michalina

27. Małaczek Iga

28. Mirota Antoni

29. Miżejewska Liliana

30. Górniak Liliana

31. Moskwa Oliwier

32. Nachyła Antoni

33. Nachyła Oliwie

34. Pastuszka Konstanty

35. Piwowarski Paweł

36. Ryło Daria

37. Serafin Antonina

38. Siwiec Ernest

39. Skomra Maciej

40. Skwira Szymon Mikołaj

41. Szczerba Patryk

42. Szczerba Zofia

43. Śmigaszewski Jan

44. Taracha Jan

45. Wajs Rafał

46. Walenak Bartłomiej

47. Wielichowski Miłosz

48. Wielichowska Oliwia

49. Wietrzyński Ksawery

50. Wilkiewicz Klara

51. Wojciechowska Łucja

52. Wojciechowski Maciej

53. Wojtyniak Julian Waldemar

54. Wolszczak Wiktor

55. Wójcik Julia

56. Wojtowicz Julian

57. Grzesiak Zofia Alicja

58. Moskwa Oliwier

59. Madejska Oliwia

60. Marszula Aleksander

Informacja dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli potwierdzenie woli zapisu dziecka do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem, zostają przyjęte do placówki na nowy rok szkolny 2023/2024.