strona główna

ZSP Dokumenty


 

PROGRAM WYCHOWAWCZO -PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. DR MARIANA PAPUZIŃSKIEGO W CIEPIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

STATUT PUBLICZNEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. DR. MARIANA PAPUZIŃSKIEGO W  CIEPIELOWIE

Statut PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

 

KONCEPCJA PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIEPIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023 i 2023/2024

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W CIEPIELOWIE Z SIEDZIBĄ W WIELGIEM  NA ROK SZKOLNY 2022/2023 i 2023/2024