strona główna

ZSP Dokumenty


STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. DR. MARIANA PAPUZIŃSKIEGO W CIEPIELOWIE

Statut PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem

PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. DR MARIANA PAPUZIŃSKIEGO W CIEPIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

KONCEPCJA PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIEPIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 i 2021/2022