strona główna

Przedszkole Rada Rodziców


Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego 2023/2024

Marzena Tarnowska- przewodnicząca   

Małgorzata Rzepkowska  z-ca przewodniczacej                                        

Karolina Wojciechowska - sekretarz 

Monika Kosiór- skarbnik