strona główna

Przedszkole Rada Rodziców


   Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego 2020/2021

Drąg Radosław – przewodniczący

Rusin Natalia - z-ca przewodniczącego 

Kot Grażyna - skarbnik

Nowicka – Myszka Katarzyna - sekretarz

Bartos Andżelika

Kosiór Karolina