strona główna

Przedszkole Rada Rodziców


   Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego 2022/2023

Anna Kaczmarzyk - przewodnicząca

Patrycja Chołuj - z-ca przewodniczącej

Aleksandra Rzepkowska - sekretarz

Anna Krukowska - skarbnik

Joanna Fabiszewska

Monika Wojdyła