strona główna

Kontakt ZSP


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciepielowie
ul. Lekarska 1
27-310 Ciepielów
tel. 483788024 faks 483788917
Dyrektor: mgr Małgorzata Rusinowska
www.zsp.ciepielow.pl
zsp@ciepielow.pl