strona główna

Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » KOMUNIKAT DYREKTORA ZSP W CIEPIELOWIE

KOMUNIKAT DYREKTORA ZSP W CIEPIELOWIE


Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że:

1. W dniu 25 marca 2020 r. rozpoczynamy nauczanie zdalne z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji.
2. W dniach 25 marca – 10 kwietnia 2020 r. nauczyciele oraz uczniowie zobowiązani są do realizowania podstawy programowej.
3. W ramach realizacji zajęć szkolnych nauczyciele mają możliwość oceniania postępów uczniów w sposób przewidziany dla wymagań nauczanego przedmiotu – uczniowie zostaną poinformowani o sposobach oceniania przez nauczycieli przedmiotów. 

4. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych lub wskazanych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia, komunikację poprzez pocztę elektroniczną, media społecznościowe, lekcje online – youtube oraz podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada.

5. W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

6. Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci skanów, zdjęć, prezentacji), a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem lub gromadzą wykonane prace (np. zeszyt , karty pracy, rysunki itp.)
7. Proszę nie traktować tego okresu, jak dodatkowy czas wolny – wszystkie treści powinny zostać zrealizowane – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
8. W razie wątpliwości i pytań proszę kontaktować się telefonicznie lub email z wychowawcą klasy lub nauczycielami przedmiotów.

Proszę śledzić kolejne komunikaty umieszczane na stronie internetowej szkoły.

                                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                       Małgorzata Rusinowska
Podoba Ci się ten artykuł? Przekaż go innym: