strona główna

Jesteś tutaj: Strona główna » Strona glowna » OBCHODY 82 ROCZNICY MORDU JEŃCÓW WOJENNYCH W DĄBROWIE

OBCHODY 82 ROCZNICY MORDU JEŃCÓW WOJENNYCH W DĄBROWIE


Co my ci, żołnierzu, teraz dać możemy?
Na leśną mogiłę „Ojcze nasz…” niesiemy

Krwawo swój szlak bojowy znaczyłeś
I do swego domu już nie powróciłeś

Teraz śpisz w mogile pod wioską Dąbrową
Z przestrzelonym sercem, skołataną głową

Z honorem poległeś – starzy młodzi- wiemy…
O Twej mogile pamiętać będziemy…


„Ojczyzna to ziemia i …. groby”. Świętym obowiązkiem żywych jest pamiętać o zmarłych, troszczyć się o ich mogiły, czcić pamięć i miejsca uświęcone krwią żołnierzy, którzy oddali Ojczyźnie to, co najcenniejsze – własne życie. Staramy się obowiązek ten wypełniać i zobowiązanie to przekazać następnym pokoleniom.

 To przesłanie towarzyszyło zgromadzonym w dniu 9 września 2021 roku  na corocznych gminnych patriotyczno–religijnych uroczystościach upamiętniających 82. rocznicę Mordu Jeńców Wojennych żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca. Obchody tradycyjnie rozpoczął gospodarz gminy Ciepielów wójt Artur Szewczyk, który podziękował zebranym za tak liczny udział w uroczystości. Miejsce pamięci narodowej pod Dąbrową zgromadziło prawie tysiąc osób, których obecność jest dowodem, że pomimo bólu i tragedii poległych tu żołnierzy, pomimo bólu i cierpienia ich rodzin, ofiara przez nich złożona w obronie ukochanej Ojczyzny pozostaje w naszych sercach, w naszych myślach...

Początek września 1939 roku. Nad Polską rozpostarło swe skrzydła widmo wojny. W Dąbrowie, jak w całym kraju narastała atmosfera napięcia, niepokoju, lęku i niepewności. Jaki ogrom tragedii przyniosły już pierwsze  dni II wojny światowej, wiedzą szumiące nad nami sosny – niemi świadkowie krwawych walk stoczonych z niemieckim okupantem. 82 lata temu, po wybuchu najbardziej z barbarzyńskich wojen, jakie zna świat, tu w lesie pod Dąbrową, miał miejsce pierwszy, na tak dużą skalę, mord jeńców wojennych, żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca. To właśnie w tym miejscu, pod pomnikiem poległych, spotykamy się tak licznie,  by uczestniczyć w uroczystości ku czci pomordowanych polskich żołnierzy, którzy złożyli życie na ołtarzu Ojczyzny.

W uroczystości zorganizowanej przez samorząd gminy Ciepielów wraz z samorządem miasta Lubliniec, wzięli udział: przedstawiciele Sejmu RP i Kancelarii Premiera RP, przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty, burmistrz i przewodniczący Rady Powiatu z Lublińca, pułkownik Zbigniew Zieliński - naoczny świadek wrześniowych wydarzeń pod Dąbrową, ksiądz kapelan z garnizonu lublinieckiego,  rodziny poległych żołnierzy 74 GPP z Lublińca, rodzina Państwa Cesarzów oraz Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa 74 GPP z Lublińca, kombatanci oraz mieszkańcy Lublińca zaangażowani w utrwalanie pamięci po żołnierzach 74 GPPP z Lublińca,  przedstawiciele Wojska Polskiego,  Policji,  Straży Pożarnej,  harcerze, reprezentant Rady Powiatu w Lipsku, burmistrz miasta i gminy Lipsko,  burmistrz miasta i gminy Solec nad Wisłą, wójtowie sąsiednich gmin, radni Rady Gminy, sołtysi gminy Ciepielów, pracownicy Urzędu Gminy w Ciepielowie, kierownicy jednostek samorządowych, redaktor lokalnego Radia Lipsko,  dyrektorzy szkół z Lublińca, Solca, Lipska i terenu gminy Ciepielów wraz z nauczycielami i uczniami, poczty sztandarowe placówek oświatowych, OSP oraz instytucji samorządowych i państwowych, a także mieszkańcy gminy Ciepielów.

Po przywitaniu wójt gminy Ciepielów skierował do zgromadzonych na gminnej patriotyczno–religijnej uroczystości następujące słowa:

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele Miejsca Pamięci Narodowej w Dąbrowie, Drodzy Uczniowie. 82 temu dokładnie w dniu 9 września 1939 roku, tutaj w lesie pod Dąbrową rozegrał się jeden z pierwszych tragicznych aktów II wojny światowej. Jedna z pierwszych i jedna z największych zbrodni dokonanej na żołnierzach Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej 1939 roku. Po napaści Niemców na Polskę w dniu 1 września, tutaj w lesie pod Dąbrową, żołnierze z odległego o prawie 300 kilometrów Lublińca, stoczyli swój ostatni bój w obronie ukochanej Ojczyzny. Wiemy z opracowań historycznych i relacji bezpośrednich świadków, że nasi Polscy żołnierze walczyli do ostatniego naboju, pomimo przeważającej siły niemieckiej bohatersko odpierali ataki wroga. Ale, gdy skończyła się amunicja, zgodnie z prawami wojennymi musieli się poddać. Niestety, wbrew wszelkim konwencjom wojennym, wbrew zasadom honoru żołnierskiego, Niemcy wszystkich polskich żołnierzy rozstrzelali. Dzisiaj spotykamy, się aby złożyć tym wszystkich bestialsko zabitym żołnierzom należny im hołd. Hołd i pamięć, a nazwa bitwy pod Dąbrową na zawsze znalazła miejsce na pomniku nieznanego żołnierza w Warszawie, co dodatkowo świadczy o randze wydarzenia z dnia 9 września 1939 roku. Drodzy uczniowie dzisiejsze święto jest organizowane przede wszystkim dla Was, bo to Wy macie przekazać prawdę historyczną kolejnym pokoleniom. Ci żołnierze, przed których pomnikiem i grobem dzisiaj stoicie, oddali swoje życie dla ukochanej Ojczyzny, oddali je abyście Wy dzisiaj mogli żyć w Wolnej i Niepodległej Polsce, by w tej Polsce mówić w ojczystym Polskim języku, by być Polakami. Chwała i Cześć bohaterom żołnierzom 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca !!!

Piękne, wzruszające słowa o tragicznych wydarzenia wojennych skierował do zebranej młodzieży nasz przyjaciel, pułkownik Zbigniew Zieliński, harcerz, żołnierz Armii Krajowej, oficer i żołnierz Wojska Polskiego, uczestnik walk zbrojnych II wojny światowej. Po wystąpieniu pana pułkownika, rodzina wojskowa 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty za utrwalanie pamięci po żołnierzach 74 GPP odznaczyła wójta gminy Złotym Medalem Zasłużony Dla Obrony Terytorialnej, a Komendant PSP w Lublińcu- starszy brygadier - Janusz Bula wręczył wójtowi okolicznościową statuetkę.

Następnie w pięknych słowach pani poseł Anna Kwiecień podziękowała za zaproszenie na uroczystość, będąc pod ogromnym wrażeniem organizacji święta, jego podniosłego religijno – patriotycznego charakteru. Kierując słowa do młodzieży, podkreśliła, żeby zawsze pamiętać o prawdzie historycznej, o tragicznych wydarzeniach, do jakich doszło tutaj w lesie pod Dąbrową, żeby zawsze pamiętali, że we wrześniu 1939 roku napaści na Polskę, a w jej konsekwencji mordu polskich żołnierzy pod Dąbrową, dokonali nasi sąsiedzi – Niemcy. Musimy o tym zawsze pamiętać!
A działania, które podejmuje pan wójt, aby zachować miejsce pod Dąbrową w naszej pamięci - zaszczepianie patriotyzmu wśród mieszkańców, dzieci i młodzieży, zasługuje na największe uznanie.

Jako ostatni zabrał głos burmistrz miasta Lublińca, dziękując za udział we wspólnych, bo po raz pierwszy z tak liczną reprezentacją władz, uczniów, harcerzy i mieszkańców Lublińca, obchodach,  podkreślił, że dla mieszkańców Lublińca pamięć o żołnierzach 74 GPP jest świętością, a żołnierze, tragicznie ginąc pod Dąbrową, na zawsze połączyli nasze samorządy.  Piękna współpraca, piękna uroczystość, bardzo panu wójtowi i mieszkańcom Gminy Ciepielów dziękuję za te przepiękne pomniki i mauzoleum pod Dabrową ku pamięci żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca - podkreślił włodarz Lublińca. W tym roku, w ramach naszej współpracy, modlitwę odmówił kapelan wojskowy z Lublińca, a apel poległych przeprowadzili harcerze z hufca w Lublińcu.

Po przemówieniach kapelan Wojska Polskiego, ksiądz major Przemysław Tur z jednostki komandosów z Lublińca, w intencji pomordowanych żołnierzy pod Dąbrową oraz wszystkich polskich żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej, odmówił modlitwę. Wzruszające słowa księdza kapelana oraz wspólna modlitwa uczestników tegorocznych obchodów, to priorytetowy punkt uroczystości rocznicowych. Jak podkreślił wójt gminy, dziękując księdzu kapelanowi i wręczając pamiątkową statuetkę za wygłoszone Słowo Boże i modlitwę: bo nic w naszych obchodach nie liczy się tak, jak modlitwa za pomordowanych żołnierzy.

 Następnie harcerze z Lublińca przeprowadzili uroczysty apel poległych. „Polegli na polu chwały” – te słowa wymawiane przez uczestników uroczystości roznosiły się po całym lesie pod Dąbrową.

Za utrwalanie pamięci po żołnierzach 74 GPP z Lublińca, specjalne okolicznościowe statuetki z rąk wójta gminy odebrali: - pułkownik Zbigniew Zieliński, ksiądz major Przemysław Tur, harcerze z Hufca w Lublińcu oraz „Pro memoria” pan Edward Karpe z Lublińca, burmistrz Lublińca Edward Maniura oraz dyrektor ZSP w Ciepielowie Małgorzata Rusinowska.

 Symboliczną minutą ciszy upamiętniono wszystkich zmarłych w okresie 2020-2021, związanych z miejscem pamięci pod Dąbrową na czele ze zmarłym  Jerzym Pelcem- Piastowskim, synem dowódcy 74 GPP, autorem wielu książek i opracowań historycznych dotyczących bitwy i mordu pod Dąbrową.

Po apelu poległych, wieńce i kwiaty przed grobem żołnierzy złożyli wszyscy zaproszeni goście. Patriotycznym akcentem był znakomity występ artystyczny uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciepielowie. Przepięknie odśpiewana pieśń „Boże, coś Polskę przez tak długie wieki. Otaczał blaskiem potęgi i chwały. Coś ją osłaniał tarczą swej opieki. Od nieszczęść, które przygnębić ją miały. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyźnie wolność, racz nam wrócić, Panie!”-  zakończyła oficjalne rocznicowe obchody pod Dąbrową.

Pan wójt odczytał list Prezydenta RP o biegu „Tropem Wilczym” i ponad 450 uczniów w koszulkach biegowych wraz z nauczycielami ze szkół podstawowych z Ciepielowa, Bąkowej i zaprzyjaźnionego Lublińca wzięło udział w biegu „Tropem Wilczym”. Wspaniała zabawa, piękne medale, bogate pakiety startowe, a przede wszystkim wspólna integracja, rekreacja ruchowa i utrwalanie pamięci oraz ducha patriotycznego, to zwieńczenie tegorocznych obchodów. Dodatkowym działaniem integrującym młodzież ze wszystkich szkół był nocleg w zaprzyjaźnionej Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie.

Uroczystość patriotyczno–religijna, połączona z historycznym biegiem, to przepiękne wypełnienie misji Gminy Ciepielów krzewienia prawdziwych postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. Corocznie, gromadząc się w tym naznaczonym bolesnymi wydarzeniami miejscu, czcimy pamięć i składamy hołd tym, którzy cierpieli, przelali krew i oddali najcenniejszy dar od Boga – życie, abyśmy mogli być wolni, żyć bez wojen…

Dlatego z pokorą dziś głowy pochylamy
i najgłębszy hołd składamy:
Wam Wszystkim – poległym i pomordowanym,
zaginionym, umęczonym, zapomnianym…
 

Cześć i chwała Bohaterom!!!

 
Podoba Ci się ten artykuł? Przekaż go innym:


Galeria zdjęć do tego artykułu (90) - Zobacz galerię