strona główna

Praca Domowa Świetlica Szkolna


Dzień dobry !

Przedstawiam Wam nowe zabawy do wykorzystania w czasie deszczowych dni  w domu.

1. „Zabawy butelkami”- ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Przebieg zabawy: dziecko, w siadzie skrzyżnym przekłada butelkę nad głową, z prawej ręki do lewej i odwrotnie. Następnie w siadzie klęcznym, odsuwa butelkę obiema rękami jak najdalej w przód i przysuwa z powrotem do kolan. Dziecko ustawia butelki bądź poduszki w takiej odległości aby mogło przejść pomiędzy nimi. Przelicza ile butelek lub poduszek wykorzystało. Następnie slalomem pokonuje wyznaczoną trasę.

2. „Zabawy butelkami”- ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Przebieg zabawy: dziecko, w siadzie skrzyżnym przekłada butelkę nad głową, z prawej ręki do lewej i odwrotnie. Następnie, w siadzie klęcznym, odsuwa butelkę obiema rękami jak najdalej w przód i przysuwa z powrotem do kolan.

3. "Z domu do domu”- z elementami podskoku (pomoc: sznurek bądź nitka). Przebieg zabawy: dziecko stoi w kole (przygotowanym np: z nitki). Kiedy usłyszy hasło: "Z domu!" - wybiega z domku wesoło podskakując. Hasło: "Do domu! " - jest sygnałem do jak najszybszego powrotu do swojego domku...Wesołej zabawy!

4. "Droga do stolicy" - z elementem równowagi (pomoc: szarfy w kolorze żółtym, tamburyn). Przebieg zabawy: rodzic  proponuje dziecku wspólną podróż do stolicy Polski – Warszawy. Układa z żółtych szarf wąską ścieżkę. Dziecko porusza się po całej sali w rytm wygrywany przez rodzica na tamburynie. Podróżują takim środkiem lokomocji, jaki zaproponuje rodzic (np. pociągiem – ustawiają się w pociąg i poruszają się w tym ustawieniu, samochodem – naśladują trzymanie w rękach kierownicy i jazdę samochodem, samolotem – prostują ręce w bok i naśladują lot samolotem). Na przerwę w grze natrafiają na przeszkodę – wąski tunel w przypadku samochodu i pociągu – lub podchodzą do lądowania, jeśli przed przerwą naśladowały lot samolotu. Ustawiają się jedno za drugim przed ułożoną z szarf ścieżką i kolejno przechodzą przez nią stopa za stopą.

5. „Śmieci do kosza"- z elementem rzutu i celu. Przebieg zabawy: dziecko zgniata kartki starej gazety, następnie wrzuca do kosza raz lewą ręką, raz prawą wypowiadając słowa rymowanki: ”Jeden, dwa do kosza śmieci wrzucam ja".

6. "Przeskakujemy fale"- z elementem skoku i podskoku  (pomoc: niebieskie szarfa lub sznurek, odtwarzacz CD, nagranie muzyki do marszu). Przebieg zabawy: rodzic układa z niebieskich szarf w dowolnym miejscu na podłodze dwie równoległe (mogą być faliste) linie – to morskie fale. Dziecko maszeruje po nadmorskiej plaży w rytm muzyki. Kiedy dojdzie do niebieskich szarf, przeskakuje je obunóż i idzie dalej. Na przerwę w muzyce zmienia kierunek marszu.

7. „Góra – dół - z elementem równowagi (pomoc: rulon z gazety). Przebieg zabawy: dziecko stoi w wyznaczonym przez Rodzica bezpiecznym miejscu. Przed siebie wyciąga ręce trzymając za końce rulon z gazety. Na hasło: Dół – dziecko wykonuje przysiad i wytrzymuje tak, aż do hasła: Góra, kiedy wraca do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie powtarza kilka razy.

8. „Spacer krętą uliczką” (pomoc: apaszka do zawiązania oczu oraz sznurek). Przebieg zabawy: rodzic układa na podłodze „uliczkę” ze sznurka, następnie zawiązuje oczy dziecku oraz prowadzi je określając kierunki, np.: prosto, w lewo, w prawo. Zadaniem Rodzica- przewodnika jest przeprowadzenie dziecka do końca „uliczki”.

9. „Orły”- orientacyjno-porządkowa. Przebieg zabawy: dziecko biega przy muzyce naśladując lot orła. Na hasło: „orzeł ląduje” i zatrzymanie muzyki - dziecko kuca na podłodze i opuszcza ręce.

10. "Kwiatek rośnie"- kształtująca postawę ciała. Przebieg zabawy: dziecko w siadzie skrzyżnym. Tułów pochyla do przodu, dłonie układa na podłodze. Na hasło rodzica: "kwiatek rośnie", dziecko powoli prostuje tułów. Na hasło: "kwiatek wyciąga się do słońca" – wyciąga ręce jak najwyżej. Na hasło: "kwiatek więdnie", dziecko powoli wraca do pozycji wyjściowej.

11"Skok, obrót i skok" (pomoc :rolka po papierze toaletowym). Przebieg zabawy: dziecko stoi, stopy ma złączone, rolka po papierze toaletowym leży poziomo przed dzieckiem. Wykonuje przeskoki obunóż przez rolkę w przód. Przed każdym skokiem odwraca się ustawiając się przodem do przyboru. Utrudnienie: dziecko wykonuje przeskoki obunóż przez rolkę, w przód i w tył.

12. „Szanuj zieleń”- z elementem równowagi (pomoc: 2 paski). Przebieg zabawy: rodzic układa w pokoju dwa paski (trawniki), pozostawiając między nimi wąską dróżkę. Dziecko przechodzi wąską dróżką, stopa za stopą uważając, aby nie nadepnąć na trawnik. Rodzic zwraca uwagę, aby pięta stopy wyprzedzającej dotykała palców stopy wyprzedzanej.

13.,,Rzut do kosza” (pomoc: kulka z poprzedniej zabawy i ,,kosz' np.miska, karton). Przebieg zabawy: dziecko próbuje trafić kulką papierową do kosza. Można zwiększać odległość, liczyć punkty, urządzić zawody.

14. "Dziecko w lesie"- orientacyjno-porządkowa. Przebieg zabawy: dziecko spaceruje po lesie (po pokoju), na sygnał rodzica wykonuje przysiad.

15. "Rzucamy szyszkami"- ćwiczenia dużych grup mięśniowych. Przebieg zabawy: dziecko na niby spaceruje po lesie, co pewien czas podnosi szyszkę i rzuca nią z dużym zamachem jak najdalej.

16. "Przedzieramy się przez leśne zarośla"- z elementem czworakowania. Przebieg zabawy: dziecko porusza się na czworakach między wyobrażonymi zaroślami, co pewien czas prostuje się i maszeruje do przodu.

17. "Toczymy zwalony pień"- rozwijanie wyczucie ciała i przestrzeni. Przebieg zabawy: dziecko razem z rodzicem. Dziecko jest przewróconym przez burzę pniem drzewa - leży na podłodze, rodzic delikatnie turla pień w różnych kierunkach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Po chwili następuje zmiana ról.

18. "Piłujemy drzewo"- ćwiczenie ramion i tułowia. Przebieg zabawy: dziecko stoi razem z rodzicem twarzą do siebie. Podają sobie ręce i naprzemiennie przeciągają je do przodu i do tyłu, z równoczesnym pochylaniem i odchylaniem tułowia - naśladują piłowanie drzewa.

19. "Wracamy z lasu"- ćwiczenie uspokajające. Przebieg zabawy: dziecko maszeruje za rodzicem po pokoju w różnych kierunkach. Potem rodzic zamienia się z dzieckiem.

Pozdrawiam wychowawczyni świetlicy.