strona główna

zadanie domowe grupa 2


EMAIL NAUCZYCIELA  iwona.giem65@gmail.com

EMAIL NAUCZYCIELA  l.beatka_czarna.eu@interia.pl

Poniedziałek 22.06.2020r.

Temat dnia: „ Jadę w góry, góry, góry”!

Pobaw się z rodzicami w zabawę ruchową z piosenką „ Head, shoulders, kness and toes”- której celem jest utrwalenie nazw części ciała w języku angielskim.

Porozmawiaj  z rodzicami na temat górskich krajobrazów na podstawie opowiadania „Letnie opowieści- echo w Tatrach.

Ułóż z rodzicem układankę pt. „Moje góry”.

Wtorek – 23.06.2020r.

Temat dnia: „W pięknym ogrodzie”

Porozmawiaj z rodzicami na temat pracy: malarza, rzeźbiarza, poety, muzyka. Wykonaj ćwiczenie z KP2.49.

Pobaw się piłką w barwy ciepłe i zimne. Na podanie nazwy barwy zimnej stoimy na baczność i nie łapiemy piłki, na podanie nazwy barwy ciepłej piłkę łapiemy. Liczymy punkty. Wyobraź sobie, że jesteś artystą. Wykonaj pracę plastyczną dowolną techniką na temat „Mój ogród” w barwach ciepłych lub zimnych.

Środa 24.06.2020r.

Temat dnia: „Co zrobię, gdy się zgubię”

Porozmawiaj z rodzicem na temat niebezpieczeństw które, mogą się przytrafić
w czasie wakacji i sposobów radzenia sobie z nimi.

Wykonaj pracę z KP2.51pt. „Wakacje nad morzem”.

Namaluj kulkami z waty pracę pt. „Lato”.

Czwartek – 25.06.2020r.

Temat dnia: „Gdzie woda jest słodka, a gdzie słona?”

„Jakie skarby można znaleźć w wodzie?”- wrzuć do miski z wodą różne przedmioty: kamyki, patyki, muszelki, szyszki, źdźbła trawy. Zawiąż oczy chustką, wkładaj ręce do wody, spróbuj dotykiem odgadnąć co to za przedmiot. Wykonaj zadanie z KP2.50.

Porozmawiaj z rodzicami w jakich zbiornikach woda jest słodka, a w jakich słona i dlaczego. Wykonaj z plasteliny koło, powciskaj w nie różne naturalne przedmioty z zachowaniem harmonii, rytmu lub dowolnie.

Piątek - 26.06.2020r.

Temat dnia: „Żegnamy przyjaciół!”

Zastanów się wspólnie z rodzicami, w jaki sposób należy przygotować się, aby wyjechać na wakacje. Wykonaj ćwiczenie z KP2.52. Poproś o napisanie na karteczkach kilku imion dzieci z przedszkola – postaraj się je odczytać. Odszukaj swoje imię i napisz je po śladzie na dyplomie z W.57.

Wykonaj pamiątkę dla kogoś ze swojej grupy – korale lub bransoletkę. Przygotuj makaron rurki lub gwiazdki. Z pomocą mamy upiecz lekko w piekarniku, spróbuj nawlecz na nitkę. Policz kroki i zmierz odległość zgodnie z poleceniem – „Ile kroków jest do…”

Poniedziałek 29.06.2020r.

Temat dnia: „Moje wymarzone wakacje”

Pobaw się z rodzicami w zabawę pt. „Bierzemy misia w teczkę jedziemy na wycieczkę”.

Porozmawiaj z rodzicami jak powinniśmy się zachować i czego nie powinniśmy robić podczas pobytu w lesie, w górach i nad wodą na podstawie wysłuchanego wiersza
B. Formy pt. „Lato i dzieci”.

Wykonaj  kartę pt. „Moje wymarzone wakacje”

Wtorek - 30.06.2020r.

Temat dnia: „Będę o Was pamiętać!”

Przygotuj trzy kartki do rysowania - na jednej narysuj ubrania, które możemy spakować do walizki, na drugiej przybory do mycia, a na trzeciej inne niezbędne np. książki i zabawki.

Porozmawiaj z rodzicami, dlaczego wysyłamy listy i kartki pocztowe. Wykonaj zadanie z W.56.

Zdrowych i spokojnych wakacji oraz szybkiego powrotu do przedszkola życzą Panie Nauczycielki z grupy  „Jabłuszka”.

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL  NAUCZYCIELA epastuszka.ang@gmail.com

23.06.2020r. (wtorek)

Obejrzyjcie krótki filmik i utrwalcie nazwy zwierząt.

Spróbujcie odgadnąć o jakie zwierzątka chodzi zanim usłyszycie ich nazwy.

https://www.youtube.com/watch?v=s4loRyb3TS8

26.06.2020r. (piątek)

Zagrajcie w gry interaktywne i utrwalcie poznane w tym roku słówka.

https://wordwall.net/pl/resource/2316131/angielski/zerówka-family

https://wordwall.net/pl/resource/980456/colours-quiz

https://wordwall.net/pl/resource/411335/toys

https://wordwall.net/pl/resource/705094/body-parts-kids-0

30.06.2020r. (wtorek)

Dear students,

Enjoy your summer holidays!

Drogie dzieci,

Życzę wam udanych wakacji!

Zaśpiewajcie piosenkę na zakończenie i naśladujcie czynności:

https://www.youtube.com/watch?v=WyfH-wwJUcY

LOGOPEDIA EMAIL NAUCZYCIELA  lograna@wp.pl

DOSKONALENIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ

Czym jest percepcja słuchowa?

Percepcja słuchowa to zdolność do odbioru dźwięków - ich rozpoznawania, różnicowania oraz interpretowania. Deficyt percepcji słuchowej może utrudniać nabywanie ważnych umiejętności – czytania, pisania, mowy – jej rozumienia i poprawnego artykułowania dźwięków.

Dlaczego warto pracować nad percepcją słuchu?

Zaburzenia percepcji słuchowej u dzieci w wieku szkolnym, są charakterystyczne dla dysleksji typu słuchowego. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia trudności w tym zakresie, warto ćwiczyć z dzieckiem – należy przy tym pamiętać, aby ćwiczenia te nie były dla niego męczące i nadmiernie obciążające.

Propozycje ćwiczeń.

Odtwarzanie struktur dźwiękowych: 

wystukiwanie rytmu (wcześniej zaprezentowanego przez rodzica, np. dwa uderzenia o stół - trzy klaśnięcia - dwa tupnięcia. Prezentowany rytm powinien być dostosowany do możliwości dziecka – zaczynamy od prostych, stopniowo zwiększając stopień trudności);

wyklaskiwanie rytmu na podstawie ustalonego wcześniej schematu graficznego (np. kwadrat = tupanie, trójkąt = klaskanie, koło = uderzanie rękami o nogi, rodzic układa figury w określony sposób, a dziecko musi odtworzyć rytm zgodnie z ustaloną zasadą – jaka figura odpowiada jakiemu dźwiękowi. Ważne: stopniowanie trudności – najpierw 3 figury, a potem 6, 9).

2.   Śpiewanie/powtarzanie wyrazów podanych przez rodzica najpierw dwa trzy wyrazy, potem coraz więcej (np. kot – sanki – stół).

3.   Różnicowanie dźwięków z najbliższego otoczenia

rozpoznawanie dźwięków otoczenia, odgłosów zwierząt, ptaków, pojazdów  itp.

rozpoznawanie osób po głosie (można wcześniej nagrać głos osób z otoczenia dziecka – mamy, taty, babci, zadaniem dziecka jest rozpoznać, do kogo należy prezentowany głos);

zabawa „Co słyszę?” – rodzic zasłania dziecku oczy i uderza np. łyżką o przedmioty znajdujące się w kuchni ( szklankę, blaszany garnek, stół) zadaniem dziecka jest odgadnąć jaki to przedmiot.

4. Podział zdań na wyrazy (wyrazy dwusylabowe, wyrazy trzysylabowe, wyrazy wielosylabowe). Rodzic podaje zdanie a zadaniem dziecka jest powiedzenie z ilu wyrazów się ono składa,

5. Łączenie i dzielenie sylab

- rodzic podaje wyraz a dziecko dzieli go na sylaby,
- rodzic podaje sylaby a dziecko łączy je w wyraz będzie wyraz, np. pił-ka, sa-mo-lot.  Najpierw wyrazy składające się z 2 sylab, potem coraz trudniejsze.

6. Wyodrębnianie pierwszej głoski

- Co słyszysz na początku wyrazu Ania, ul, Ewa itp. Najpierw dziecko powinno opanować wyróżnianie samogłosek, a potem spółgłosek na początku wyrazu.

7. Różnicowanie wyrazów podobnie brzmiących np. półka-bułka, kosa-koza

8. Zabawa w dobieranie wyrazów na określoną głoskę, tworzenie ciągów wyrazowych - („Teraz będziemy mówić wyrazy na literę „a” itp.)

9. Łączenie głosek w wyrazy dzielenie wyrazów na głoski

- Jaki to wyraz kiedy mówię m-a-m-a?

- Jakie litery słyszysz w wyrazie domek – przeliteruj

10. Segregowanie wyrazów wg ilości sylab, głosek
rodzic przygotowuje karteczki z różnymi wyrazami (nazwy zwierząt, owoców itp., jeden wyraz na jednej karteczce.

Zadaniem dziecka jest przeczytać głośno każdy wyraz, podzielić go na sylaby lub głoski, a następnie przyporządkować do określonej grupy, np. grupy zielonej („Na zielonej kartce połóż te wyrazy, które mają trzy sylaby, a na żółtej te, które mają cztery sylaby”)

11. Szukanie ukrytych wyrazów w innych wyrazach np. ser-ce,   gra-bie (rodzic wypowiada te wyrazy, a zadaniem dziecka jest „znalezienie” innego wyrazu w prezentowanym).

12. Wspólne układanie i nauka rymowanek uzupełnianie słów w znanych rymowankach, np. lata osa koło …., śnieżek prószy marzną …… Można również samodzielnie  układać różne rymowanki .

13. Ćwiczenie pamięci słuchowej
Rodzic prezentuje dziecku ciąg cyfr, wyrazów (np. owoców), zadaniem dziecka jest zapamiętać te elementy i odtworzyć w kolejności podanej przez rodzica (na początek trzy, cztery elementy, stopniowo coraz więcej).

14. Wspólna nauka piosenek, wierszyków, tekstów
Można przygotować krótki teatrzyk, występ dla pozostałych członków rodziny. Występ przed babcią i dziadkiem i wypowiedzenie z pamięci wierszyka, układanie rymowanek.

Należy dostosować ćwiczenia do możliwości dziecka. Wybrać te, które będą sprawiały dziecku przyjemność i traktować je w formie zabawy.