strona główna

zadanie domowe grupa 1


EMAIL NAUCZYCIELA   katarzyna.sulima3@wp.pl

EMAIL NAUCZYCIELA  monika.siwiec@poczta.onet.pl

Poniedziałek –22.06.2020

Temat dnia : Piękna nasza Polska cała

1.Płynie , Wisła płynie-słuchanie fragmentu książki , rozwijanie wiedzy o Polsce .

- Podróż po mapie – rodzic przedstawia  plan podróży, zaznaczając trasę na mapie Polski.

Płynie Wisła , płynie –Czesław Janczarski

Na Baraniej Górze
srebrne źródło błyska.
Dwie Wisełki pluszczą.
Powstała z nich Wisła.

Płynie do Krakowa
przez wioski i miasta.
W Krakowie na Rynku
dziś lajkonik hasa.

Trzeba minąć most w Puławach,
cel podróży to Warszawa.
Śmiało naprzód żeglujemy,
powita nas gród Syreny.

Leć rybitwo, nad żaglami,
Wędruj Wisłą razem z nami.
Dam okruchy ci z piernika
w starym grodzie Kopernika.

Żaglóweczka sunie lekko.
Spójrz, już morze niedaleko.
Słona fala zmywa plażę
i muszelki niesie w darze.

2.Nasze kolorowanki- Doskonalenie umiejętności trzymania narzędzia  pisarskiego , cierpliwe wykonanie pracy . Kolorowanie kolorowanek , samodzielny wybór ( postacie bajkowe, zwierzęta , pojazdy ) .Rodzic zwraca uwagę na prawidłowy chwyt ręki , motywuje dziecko do dokładnej i estetycznej pracy. Wskazywanie i podawanie nazw kolorów .

Wtorek – 23.06.2020

Temat dnia: Nad morzem

1.Fale – Wyklejanka z kolorowego papieru , doskonalenie motoryki małej . rodzic recytuje wiersz A. Frączek –„Bałwan na plaży”.

Bałwan na plaży   Agnieszka Frączek

Co ten bałwan tutaj robi?!

Dawno już stopniały lody.

Woda ciepła niczym zupa,

A na plaży straszny upał!...

Biedak się w kałużę zmieni!

Nie doczeka tu jesieni!!!

Może schować go w lodówce?

Bo jak nie, to zniknie wkrótce!

Buja się na morskich falach,

Coś porykuje z dala,

Tańczy sobie wśród kamieni,

Nawet się troszeczkę pieni…

Lecz nie pieni się ze złości.

Bałwan pieni się z radości!

On się świetnie czuje w lecie,

Bo to bałwan morski przecież.

Rodzic pyta : O jakim bałwanie mowa ?? Następnie ogląda z dzieckiem fotografie przedstawiające morze i reprodukcje obrazów marynistycznych . Proponuje dziecku wykonanie morskich fal z bałwanami . Na tacy przygotowuje papier kolorowy w różnych odcieniach niebieskiego koloru , podarty ręcznie na długie pasy , następnie dziecko stara się naklejać paski wzdłuż kartki od góry tak aby kolejny nadchodził postrzępioną białą krawędzią na poprzedni.

2.Praca z KP2.30 –Kształtowanie umiejętności wypowiadania się zdaniami , przelicznie i odzwierciedlanie liczby za pomocą symboli . Rodzic pyta : Gdzie pojechały dzieci na wakacje ? W jaki sposób spędzają tam czas ? Jak inaczej można bawić się na plaży ? Dziecko odszukuje wszystkie foremki do piasku i je koloruje .

Środa -24.06. 2020

Temat dnia: Słoneczko

1 .Wakacyjny niezbędnik- zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów.

W wodzie zawsze je zakładam,
Przez ręce, głowę.
Już się teraz nie utopię.
Bo mam koło /ratunkowe/.

Gdy słońce mocno świeci
To wtedy nam się marzy
By koc szybko rozłożyć
Na piaszczystej /plaży/.

Wody wcale się nie boi;
Lubi pływać po jeziorze.
Ale są potrzebne wiosła,
By nas fala lepiej niosła. /łódka/

Mama w skórę moją ten specyfik wciera ,                                                                                mam ochronę przed słoneczkiem teraz /krem/

One chronią moje oczy                                                                                                                                   żaden promyk do oka nie wskoczy/okulary przeciwsłoneczne/

2.Wycinanki- doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami . Swobodne wycinanie różnych form , zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

3. Słońce. Lepimy słońce z plasteliny i naklejamy na kartkę. Na początku robimy koło, a następnie próbujemy rolować plastelinę tak, aby powstały nam promienie słoneczka.

Czwartek – 25.06.2020

Temat dnia: W górach.

4. „Biedronka” – doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

Rysujemy na kartce biedronkę(bez kropek) i szykujemy osobno czarne kropki. Czytając dziecku tekst przyklejamy kropki do biedronki.

Mała biedroneczka zmieniła się z larwy,
Lecz nie ma kropeczek i jest żółtej barwy.
Ogląda swe skrzydła zmartwiona biedronka.
– Zapytam mądrzejszych, pofrunę do słonka!
Ach, moje słoneczko! – westchnęła biedronka.
– Czemu nie mam kropek? Wyglądam jak stonka!
– Nie płacz, biedroneczko! – odpowiada słonko.
– Pojawią się kropki i nie będziesz stonką!
Nastał nowy dzionek, zaświeciło słonko,
wystawia promyki: – Dzień dobry, biedronko!
Zbudzona biedronka patrzy do lusterka,
ma skrzydła czerwone i kropeczkę, zerka –
nagle druga kropka obok się zjawiła.
Ach! I trzecia kropka skrzydło ozdobiła.
Ile jest już kropek, dzieci wnet policzą.
Na jednym wydechu do trzech niech policzą:
– jedna, druga, trzecia.
Zdumiona biedronka patrzy do lusterka.
O! Na czwartą kropkę zdziwiona już zerka.
Nagle piąta kropka szybko wyskoczyła.
Szczęśliwa biedronka kropki swe liczyła.
Dzieci jej pomogą kropeczki policzyć.
Na jednym wydechu będą głośno liczyć do czterech:
– jedna, druga, trzecia, czwarta.
Do pięciu: – jedna, druga, trzecia, czwarta, piata.

5. „Czekamy na wakacje” - wysłuchanie wiersza i rozmowa na jego temat

Czekamy na wakacje
Dominika Niemiec

Już tylko jedna chwilka albo dwie.
Lada moment wakacje rozpoczną się.
Niecierpliwie czekam tej wspaniałej chwili,
gdy w wakacyjny czas będziemy się bawili.
W piasku na plaży, wśród morskich fal,
patrząc na statki płynące w dal,
zamienimy się w piratów cumujących łodzie
na brzegu wyspy bezludnej, jak ze snu,
chodź jest ona całkiem blisko, koło domu, o tu…
lub na placu zabaw albo w ogrodzie,

Odpowiadanie na pytania z treści wiersza :

Na co czekał bohater wiersza?;
Kiedy według bohatera rozpoczną się wakacje?;
Jaki był bohater wiersza, co odczuwał?;
Co będzie robił bohater podczas wakacji?;
W jakie postacie będzie się wcielał z kolegami i koleżankami?

Piątek – 26.06.2020

Temat : Wakacje!

1.Wakacyjna zagadka:
Cieszy się dziecko , mama i tato ,
że w końcu zaczęło się gorące ... ( lato ).
Dzieci dzielą nazwę lato na sylaby.

2.Słuchanie wiersza B. Formy ,,Lato i dzieci”.

Lato do nas idzie,
zatrzyma się w lesie.
Jagody, poziomki
w dużym koszu niesie.
Słoneczka promienie
rozrzuca dokoła.
− Chodźcie się pobawić! −
głośno do nas woła.
Nad morze i w góry
chce pojechać z nami.
Wie, że miło spędzi
czas z przedszkolakami
Rozmowa na podstawie wiersza i ilustracji.
– Gdzie zatrzymało się lato?
- Gdzie lato nas zaprasza? ( do lasu, nad morze, w góry)
- Jak powinniśmy zachowywać i czego nie powinniśmy robić podczas pobytu w lesie,
w górach, nad wodą?
3.Zabawa 3 ruchowa wg Pedagogiki Zabawy (Klanza) ,,Samolot”.

LOGOPEDIA EMAIL NAUCZYCIELA  lograna@wp.pl

DOSKONALENIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ

Czym jest percepcja słuchowa?

Percepcja słuchowa to zdolność do odbioru dźwięków - ich rozpoznawania, różnicowania oraz interpretowania. Deficyt percepcji słuchowej może utrudniać nabywanie ważnych umiejętności – czytania, pisania, mowy – jej rozumienia i poprawnego artykułowania dźwięków.

Dlaczego warto pracować nad percepcją słuchu?

Zaburzenia percepcji słuchowej u dzieci w wieku szkolnym, są charakterystyczne dla dysleksji typu słuchowego. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia trudności w tym zakresie, warto ćwiczyć z dzieckiem – należy przy tym pamiętać, aby ćwiczenia te nie były dla niego męczące i nadmiernie obciążające.

Propozycje ćwiczeń.

Odtwarzanie struktur dźwiękowych: 

wystukiwanie rytmu (wcześniej zaprezentowanego przez rodzica, np. dwa uderzenia o stół - trzy klaśnięcia - dwa tupnięcia. Prezentowany rytm powinien być dostosowany do możliwości dziecka – zaczynamy od prostych, stopniowo zwiększając stopień trudności);

wyklaskiwanie rytmu na podstawie ustalonego wcześniej schematu graficznego (np. kwadrat = tupanie, trójkąt = klaskanie, koło = uderzanie rękami o nogi, rodzic układa figury w określony sposób, a dziecko musi odtworzyć rytm zgodnie z ustaloną zasadą – jaka figura odpowiada jakiemu dźwiękowi. Ważne: stopniowanie trudności – najpierw 3 figury, a potem 6, 9).

2.   Śpiewanie/powtarzanie wyrazów podanych przez rodzica najpierw dwa trzy wyrazy, potem coraz więcej (np. kot – sanki – stół).

3.   Różnicowanie dźwięków z najbliższego otoczenia

rozpoznawanie dźwięków otoczenia, odgłosów zwierząt, ptaków, pojazdów  itp.

rozpoznawanie osób po głosie (można wcześniej nagrać głos osób z otoczenia dziecka – mamy, taty, babci, zadaniem dziecka jest rozpoznać, do kogo należy prezentowany głos);

zabawa „Co słyszę?” – rodzic zasłania dziecku oczy i uderza np. łyżką o przedmioty znajdujące się w kuchni ( szklankę, blaszany garnek, stół) zadaniem dziecka jest odgadnąć jaki to przedmiot.

4. Podział zdań na wyrazy (wyrazy dwusylabowe, wyrazy trzysylabowe, wyrazy wielosylabowe). Rodzic podaje zdanie a zadaniem dziecka jest powiedzenie z ilu wyrazów się ono składa,

5. Łączenie i dzielenie sylab

- rodzic podaje wyraz a dziecko dzieli go na sylaby,
- rodzic podaje sylaby a dziecko łączy je w wyraz będzie wyraz, np. pił-ka, sa-mo-lot.  Najpierw wyrazy składające się z 2 sylab, potem coraz trudniejsze.

6. Wyodrębnianie pierwszej głoski

- Co słyszysz na początku wyrazu Ania, ul, Ewa itp. Najpierw dziecko powinno opanować wyróżnianie samogłosek, a potem spółgłosek na początku wyrazu.

7. Różnicowanie wyrazów podobnie brzmiących np. półka-bułka, kosa-koza

8. Zabawa w dobieranie wyrazów na określoną głoskę, tworzenie ciągów wyrazowych - („Teraz będziemy mówić wyrazy na literę „a” itp.)

9. Łączenie głosek w wyrazy dzielenie wyrazów na głoski

- Jaki to wyraz kiedy mówię m-a-m-a?

- Jakie litery słyszysz w wyrazie domek – przeliteruj

10. Segregowanie wyrazów wg ilości sylab, głosek
rodzic przygotowuje karteczki z różnymi wyrazami (nazwy zwierząt, owoców itp., jeden wyraz na jednej karteczce.

Zadaniem dziecka jest przeczytać głośno każdy wyraz, podzielić go na sylaby lub głoski, a następnie przyporządkować do określonej grupy, np. grupy zielonej („Na zielonej kartce połóż te wyrazy, które mają trzy sylaby, a na żółtej te, które mają cztery sylaby”)

11. Szukanie ukrytych wyrazów w innych wyrazach np. ser-ce,   gra-bie (rodzic wypowiada te wyrazy, a zadaniem dziecka jest „znalezienie” innego wyrazu w prezentowanym).

12. Wspólne układanie i nauka rymowanek uzupełnianie słów w znanych rymowankach, np. lata osa koło …., śnieżek prószy marzną …… Można również samodzielnie  układać różne rymowanki .

13. Ćwiczenie pamięci słuchowej
Rodzic prezentuje dziecku ciąg cyfr, wyrazów (np. owoców), zadaniem dziecka jest zapamiętać te elementy i odtworzyć w kolejności podanej przez rodzica (na początek trzy, cztery elementy, stopniowo coraz więcej).

14. Wspólna nauka piosenek, wierszyków, tekstów
Można przygotować krótki teatrzyk, występ dla pozostałych członków rodziny. Występ przed babcią i dziadkiem i wypowiedzenie z pamięci wierszyka, układanie rymowanek.

Należy dostosować ćwiczenia do możliwości dziecka. Wybrać te, które będą sprawiały dziecku przyjemność i traktować je w formie zabawy.