strona główna

Praca domowa klasa 6c


ZAJĘCIA KOREKCYJNO -KOMPENSACYJE

EMAIL NAUCZYCIELA  marionatamordak@gmail.com

25.05.2020 r. (poniedziałek)

Uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, otrzymają na swoją pocztę elektroniczną materiały do wykonania.

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA   justynaenglishclasses@gmail.com

25.05.2020r.(poniedziałek)

Subject: Jewellery and accessories.-nazwy biżuterii oraz akcesoriów, praca z tekstem.

zapoznaj się ze słownictwem dotyczącym biżuterii: podręcznik str.105 (tabelka: Jewellery and accessories) Przepisz te słówka do zeszytu pod tematem. Powyższe wyrazy ćwicz  na quizlet: https://quizlet.com/506314357/evolution-plus-3-unit-8-accessories-flash-cards/

- wykonaj ćwiczenie  2/96 podręcznik. Należy przeczytać i posłuchać dialogów z dwóch telenowel (soap opera – telenowela) Link do nagrania: https://drive.google.com/open?id=1V6_mwL1NyIE7aOnch4lZCSp9PMuv1SnR

- wykonaj zadanie 4/96 z pomocą słowniczka z podręcznika str. 105 (English to go – druga kolumna). Ustaw wyrazy w prawidłowej kolejności. W każdym zdaniu jest jeden dodatkowy wyraz. Zapisz zdania i ich tłumaczenie do zeszytu.

wykonaj ćwiczenie 1 i 3 strona 65 – ćwiczeniówka.

27.05.2020r. (środa)

Subject: Are you going to buy this necklace?-pytania z użyciem konstrukcji be going to

Przepisz notatkę pod tematem:

Pytania z konstrukcją be going to tworzymy przez zamianę (inwersję)

Np. He is going to buy this chain. – On zamierza kupić ten łańcuszek.

Pytanie: IS HE going to buy this chain? – Czy on zamierza kupić ten łańcuszek?

Pytania szczegółowe:

Zaimki pytające (What – co, Where – gdzie, When – kiedy) – stawiamy na samym początku pytania, np. Where are you going to buy the chain? – Gdzie zamierzasz kupić łańcuszek?

-wykonaj  w zeszycie ćwiczenie 5/97 z podręcznika. Uzupełnij pytania używając konstrukcji be going to W punkcie 2 i 3 użyj odpowiedniego zaimka pytającego: what, where lub when.

- wykonaj w zeszycie ćwiczenie 2/97 Extra z podręcznika. Napisz pytania z konstrukcją be going to a następnie dopasuj do nich odpowiedzi, np. 1. Are you going to buy that ring? B

28.05.2020r. (czwrtek)

Subject: Konstrukcja be going to-ćwiczenia gramatyczne.

Przepisz pod tematem.

Mój kolega zamierza przeprowadzić się do dużego miasta.

My friend is going to move to the big city.-zd. twierdzące

Is your friend going to move to the big city?-pytanie

Yes, he is.     No, he isn t.-krótkie odpowiedzi

My friend isn t going to move to the big city.-przeczenie

-na podstawie podanego zdania napisz w zeszycie zdanie: Jego rodzice zamierzają podróżować dookoła świata.Utwórz zdanie twierdzące pytanie, krótkie odpowiedzi oraz przeczenie. Wyślij mi zdjęcie do sprawdzenia na e-maila.

- wykonaj w zeszycie ćwczenie 3/95 Extra z podręcznika. Należy napisać pytania używając konstrukcji be going to, np. Are you going to phone your friend? Yes, I am.

 -zrób w ćwiczeniówce zadania gramatyczne 4,5 strona 65. Dla chętnych 6/65.

- poćwicz budowę zdań z konstrukcją be going to na stronie: https://learningapps.org/display?v=p2frgrsf520

Aby sprawdzić poprawność odpowiedzi, kliknij w niebieski kwadracik w prawym dolnym rogu. Jeśli masz jakieś błędy, spróbuj je poprawić.

Uwaga!!

W środę czyli 3 czerwca 2020r. odbędzie się kartkówka z konstrukcji be going to (użycie, budowa zdań twierdzących, pytań, przeczeń oraz krótkich odpowiedzi.) oraz słówek z dwóch pierwszych kolumn st. 105. Kartkówkę prześlę wam na e-maila o godz. 11.15, a odpowiedzi proszę przesłać na mojego e-maila do godz. 11.45.

29.05.2020r. (piątek) Koło zainteresowań

-wykonaj ćwiczenia na stronie: https://learningapps.org/display?v=p2frgrsf520

-posłuchaj piosenki i wpisz brakujący tekst https://lyricstraining.com/en/

HISTORIA   EMAIL NAUCZYCIELA   niedziela.alina@wp.pl

26.05.20

Temat: Napoleon Bonaparte tworzy nowy ład w Europie

Dziś zajmiemy się rozdziałami: Francja w kryzysie, Na drodze do dyktatury, Francja staje się cesarstwem.

1. Przeczytaj informacje z podręcznika dotyczące wymienionych rozdziałów, s. od 204 do 206.

2. Przepisz notatkę no zeszytu:

Po upadku rządów jakobinów we Francji zapanował chaos polityczny i gospodarczy. Wykorzystał to Napoleon Bonaparte, który przejął władzę dyktatorską jako pierwszy konsul Republiki Francuskiej. W 1804 roku koronował się na cesarza Francuzów, a to oznaczało koniec republiki we Francji. Olbrzymie znaczenie miał wprowadzony w życie Kodeks Napoleona, czyli zbiór przepisów prawa cywilnego. Napoleon wyruszył na zwycięskie wojny i podboje. Dzięki nim Francja poszerzyła swoje granice i podporządkowała sobie wiele państw Europy.

3. Wykonaj zadania 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń, s. 80 i razem z notatką prześlij do sprawdzenia.

29.05.2020

Temat: Zwycięstwa Napoleona nad Austrią, Rosją i Prusami

1. Przeczytaj informacje z podręcznika, s. 207 i 208.

2. Przepisz notatkę do zeszytu:

Najbardziej nieugiętym i jedynym niezwyciężonym przeciwnikiem Francji była Wielka Brytania. Utworzyła antyfrancuską koalicję, w skład której weszły między innymi Austria i Rosja. W grudniu 1805 roku w bitwie pod Austerlitz - zwanej bitwą trzech cesarzy - Napoleon pokonał połączone armie: austriacką i rosyjską. W błyskawicznej kampanii w 1806 roku odniósł zwycięstwo nad wojskami pruskimi. Napoleon doprowadził do rozpadu Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, w którego miejsce utworzono Związek Reński, podporządkowany Francji.

Wyjaśnij, czym był Kodeks Napoleona i wymień najważniejsze regulacje prawne.

Prześlij do sprawdzenia. Dla chętnych zadania 3 i 4 w zeszycie ćwiczeń.

GEOGRAFIA  EMAIL NAUCZYCIELA    geografia.ciepielow@gmail.com

29.05.2020. –przeczytajcie temat 25 w podręczniku „Atrakcje turystyczne Czech i Słowacji”, następnie wypiszcie atrakcje turystyczne Czech i Słowacji.
Odpowiedzi należy wysłać do oceny na mój adres e-mail, koniecznie podpisane.

MATEMATYKA  EMAIL  NAUCZYCIELA  graziakot@interia.pl

WAŻNE

W poniedziałek 25.05.2020 r. - kartkówka Zadania tekstowe. Zadania wyślę na pocztę i Skype około 9.50. Czas pisania 10.00 – 10.10. Przesyłanie prac do 10.20. Po wyznaczonym czasie prace nie będą sprawdzane. 

25.05.2020-poniedziałek

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych.

Cele lekcji:

Przypomnienie różnych metod rozwiązywania zadań tekstowych.

Stosowanie własnych strategii rozwiązywania zadań.

Wykonaj ćwiczenie (z kółeczkiem) ze str. 203/P, a następnie zadania:27-32/str.203/P Pamiętaj o czytaniu ze zrozumieniem.

Rozwiąż zadania: 13-14 oraz Co było na lekcji? /str. 57 – 58/ZĆ.

Rozwiązania zadań: 13-14 oraz Co było na lekcji? /str. 57 – 58/ZĆ. wysyłamy jako załączniki/zdjęcia na email nauczyciela.

26.05.2020-wtorek

Temat: Różne sposoby zapisu zależności. Zapisywanie i interpretowanie wzorów.

Cele lekcji:

Opisywanie sytuacji przedstawionych w zadaniach za pomocą wzorów lub wyrażeń algebraicznych.

Rozpoczynamy naukę opisywania sytuacji przedstawionych w zadaniach za pomocą wzorów lub wyrażeń algebraicznych. Teraz oprócz liczb w zapisach wyrażeń arytmetycznych pojawią się także litery. Podobnie jak we wzorach na pola czy obwody. Takie zapisy nazywamy wyrażeniami algebraicznymi. Obejrzyj dwa filmy, które wprowadzą Cię w świat wyrażeń algebraicznych i wzorów: film nr 1film nr 2. Przeczytaj ćwiczenie wstępne ze str. 205/P.

Wskazówka do podpunktu c) – Połowa to inaczej jedna druga. Tę liczbę można zapisać ułamkiem zwykłym lub w postaci liczby dziesiętnej.

Rozwiąż zadania: 1-3/str. 205/P.

Wskazówka do zadania 3 – Ile należy dodać do liczby dorosłych, aby otrzymać liczbę dzieci? Ile należy odjąć od liczby dzieci, aby otrzymać liczbę dorosłych?

Przeczytaj ćwiczenie 1/str. 206/P.

Wskazówki: a) – Jak obliczamy obwód? Jak obliczamy obwód trójkąta równoramiennego? b) – Jak obliczalibyśmy długość podstawy, gdyby długość ramienia była dana? c) – Jak obliczalibyśmy długość ramienia, gdyby dana była długość podstawy?

Rozwiąż zadania:4-5/str. 206/P. Do każdego z zadań warto wykonać rysunek.

Przeczytaj i wykonaj ćwiczenie 2/str. 206/P.

Rozwiąż zadania: 6-8/str. 206 – 207/P.

Wskazówka do zadania 6 – Pomocne przy rozwiązaniu zadania może być opisanie nierównościami kolejnych zależności, a następnie połączenie ich w jedną nierówność.

Rozwiąż zadania:1-3 i Co było na lekcji?/str.59-60/ZĆ.

Rozwiązania wykonanych zadań wyślij jako załączniki/zdjęcia na email nauczyciela. 

27.05.2020-środa

Temat: Wyznaczanie wartości danej wielkości ze wzoru.

Cele lekcji:

Doskonalenie umiejętności  opisywania sytuacji przedstawionych w zadaniach za pomocą wzorów lub wyrażeń algebraicznych.

Wyznaczanie wartości danej wielkości z podanego wzoru.

Dzisiaj dalej będziemy zajmować się opisywaniem sytuacji przedstawionych w zadaniach za pomocą wzorów lub wyrażeń algebraicznych. Będziemy wyznaczać wartości danej wielkości z podanego wzoru.  Na wstępie obejrzyj film.

Rozwiąż zadania: 9-12 i 14-16 /str. 208 – 209/P. W zadaniach: 14 – 16 zapisz odpowiedni wzór na pole, a następnie podstaw do niego dane wielkości. Rozwiąż zadania:4-6 i Co było na lekcji?/str.61-62/ZĆ.

Rozwiązania wykonanych zadań wyślij jako załączniki/zdjęcia na email nauczyciela.

29.05.2020-piątek

Temat: Interpretowanie wzorów-ćwiczenia.

Cele lekcji:

Doskonalenie umiejętności  opisywania sytuacji przedstawionych w zadaniach za pomocą wzorów lub wyrażeń algebraicznych.

Wyznaczanie wartości danej wielkości z podanego wzoru.

Interpretowanie wzorów.

Przeczytaj ćwiczenie wstępne ze str. 209/P. W ćwiczeniu za pomocą schematycznego rysunku i symbolicznych zapisów przedstawiono opisana sytuację. Przed udzieleniem odpowiedzi na pytania z punktów a) i b) określ, co oznaczono jako m, a co jako o.

Wykonaj zadania:19-22/str210-211/P.

Wskazówka do zadania 20- Liczba 23 nie jest wielokrotnością 5. Jaką liczbą jest liczba d-liczba dziewcząt? Jakie dzielenie wykonujemy, gdy dzielimy 23 przez 5?

Rozwiąż zadania:7-9 i Co było na lekcji?/str.63-64/ZĆ.

Zadania utrwalające dla chętnych: 1-4/str.212/P

Rozwiązania zadań: 7-9 i Co było na lekcji?/str.63-64/ZĆ wyślij jako załączniki na email nauczyciela.

BIOLOGIA EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com

28.05.2020 (czwartek)

Temat: Różnorodność ssaków i ich znaczenie.

Przeczytajcie temat z podręcznika str. 148 – 154. Podajcie po dwa  przykłady ssaków: drapieżnych, gryzoni, parzystokopytnych, nieparzystokopytnych, naczelnych, ssaków żyjących w wodzie i ssaków zdolnych do lotu. Praca na ocenę prześlijcie do środy.

TECHNIKA  EMAIL  NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl

25-29.05.2020r.

Temat: Urządzenia grzewcze.

Przeczytaj temat w podręczniku.

RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl

27.05.2020 (środa)

Temat: Kultura chrześcijańska w Europie i w Polsce.

Kultura chrześcijańska – całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, wynikający z zasad nauczania Jezusa Chrystusa, który wzywa człowieka do miłości Boga i bliźniego oraz do dawania świadectwa wiary w codziennym życiu. ćw. 1 s 90

Więcej informacji znajdziesz w katechezie 44.

Dla chętnych: na podstawie zdobytych wiadomości z książki oraz korzystając z Internetu

wymień owoce kultury chrześcijańskiej oraz jej dzieła – ćw.2 i 4 s 90/91 (pracę prześlij na e-maila)

29.05.2020 (piątek)

Temat: Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

10 dni po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa, a 50 dni po zmartwychwstaniu obchodzimy Zesłanie Ducha Świętego. Więcej informacji o Duchu Świętym pod linkiem. Zapraszam do obejrzenia:  https://view.genial.ly/5ebe73414a81770d9df4de53/presentation-duch-swiety-przewod

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE  EMAIL NAUCZYCIELA aga857@interia.eu

25.05.2020r. W życiu rodzinnym ważne są wartości: miłość, zaufanie, odpowiedzialność, szacunek, uczciwość, szczerość, wdzięczność, życzliwość, wzajemna pomoc, wyrozumiałość. Wybierz trzy spośród podanych wartości i uzasadnij swój wybór, np. Miłość jest ważna, gdyż nadaje sens życiu.

PLASTYKA EMAIL NAUCZYCIELA    m.kominek3@gmail.com

Czwartek 28.05.2020

Temat: Projekty wzorzystych tkanin- geometryczne oraz roślinne i zwierzęce wzory.

Wykonaj pracę plastyczną na dany temat. Format pracy A3, technika dowolna. Zrób zdjęcie

pracy i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com.

MUZYKA EMAIL NAUCZYCIELA    m.kominek3@gmail.com

Poniedziałek 25.05.2020

Temat: Eksperymenty kompozytorów XX wieku.

Napisz notatkę do zeszytu o Marku Grechucie, Krzysztofie Pendereckim i Witoldzie Lutosławskim.

Powtórz piosenkę pt. „Orkiestry dęte”.

INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA  anna.sulima01@gmail.com

26.05.2020r. gr.1 
Temat: Liczby z kresek, kreski z liczb.

1. Przeczytaj uważnie temat 21 z podręcznika s. 92 – 94.
2. Obejrzyj filmik instruktażowy https://www.youtube.com/watch?v=ykWCtJS_IAk
3. Wykonaj wszystkie polecenia oznaczone czerwonym trójkątem. Cała instrukcja w podręczniku.
Zad. 1. Zaplanuj kod kreskowy dla liczb 144 i 200 – przygotuj odpowiednie rysunki.
Zad. 2. Narysuj kody paskowe liczb 127 i 128
Zad. 3. Wypisz kody paskowe liczb od 1 do 9 z użyciem cyfr 0 i 1 (pomiń zera znajdujące się z lewej strony). Liczba 1 to 1, liczba 2 to 10, liczba 3 to … , itd., liczba 9 to … .
Zadania od 1 do 3 z mojej treści wyślij do sprawdzenia. Kody paskowe mogą być narysowane w programie graficznym Paint lub na kartce i zrobione zdjęcie.

28.05.2020r. gr.2  
Temat: Kodowanie liter.

1. Przeczytaj uważnie temat 22 z podręcznika s. 95 – 97.
2. Obejrzyj filmik instruktażowy https://www.youtube.com/watch?v=Qr3OxRBS_-E
3. Jeżeli masz arkusz kalkulacyjny, wykonaj tablicę kodów ASCI, jeżeli nie, to link do niej https://tiny.pl/77b1s
4. Zakoduj swoje imię i nazwisko za pomocą kwadracików i zapisz je w postaci układu dwójkowego/binarnego (0 lub 1) następnie wyślij do sprawdzenia. Kody paskowe mogą być narysowane w programie graficznym Paint, tekstowym Word lub na kartce i zrobione zdjęcie.

JĘZYK POLSKI   EMAIL NAUCZYCIELA    danutawik6@gmail.com

25.05.2020 (poniedziałek)
Temat:
Sprawdzian wiadomości z części zdania.
Uwaga!
Do godziny 11.00 prześlę każdemu na e- mail test. Czas na odesłanie – 60 minut.
Czytaj lekturę „Szatan z siódmej klasy”. Zaczynamy omawiać 02.06.2020!

26.05.2020 (wtorek)
Temat: Słowem malowane – poznajemy wiersz Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej „Olejne jabłka”

1. Przyjrzyj się reprodukcji obrazu na stronie 212 „Martwa natura z dzbanem i owocami” i opisz go ustnie według poznanego planu opisu.
1. Przeczytaj wiersz ze strony 212 (czerwony podręcznik). Zapoznaj się z wyjaśnieniem trudniejszych słów.
2. Wypisz wyrazy dotyczące malarstwa (ćw. 1, str. 213).
3. Wypisz z wiersza epitety oddziałujące na zmysł wzroku. (ćw. 2, str.213).
4. Nazwij środki poetyckie. Wpisz obok  nazwę.(uosobienie, ożywienie)
-  „ [jabłko] ma na policzku białe światełko jak żywe” - ………………..
„ biele cynkowe śpią cicho” - …………………………………………
Zapisz w zeszycie:
Funkcja białego koloru- może rozjaśniać elementy obrazu, wydobywać kontrast, przynosić symboliczne znaczenia, np. czystości, niewinności.
5. Zastanów się, jaką właściwość namalowanych tkanin podkreśla przenośnia (metafora)
„draperia wisi w fałdach z ciepłego kamienia”
Zapisz: podkreślenie ciepłych, piaskowych barw oraz wywołanie ciężaru i obfitości tkaniny.
6. Podane w ćw. 7, str.213 elementy dopasuj do dwóch dziedzin sztuki – malarstwa i poezji. Zaznacz element wspólny dla obydwu dziedzin sztuki.
Malarstwo: …………………………….
Poezja- ………………………………..
Wspólny element: - ……………….......
Praca domowa
Ćw. 8, str.213 (zaproszenie). Praca na ocenę.

27.05.2020 (środa)
Temat:
Na ile potrafię czytać ze zrozumieniem i wyszukiwać informacje w tekście? – test czytania ze zrozumieniem.

O godzinie 11.00 wyślę do każdego arkusz z testem czytania ze zrozumieniem. Odpowiedzi zapisujcie w zeszycie. Zróbcie zdjęcie i prześlijcie w ciągu 60 minut. Jest to ważna ocena!

28.05.2020 (czwartek)
Temat:
Impresja na temat wdzięku – wiersz Tadeusza Kubiaka „W stroju z mgły”

1. Przeczytaj ze zrozumieniem wiersz ze strony 214 (czerwony podręcznik). Zapoznaj się z wyjaśnionymi pod wierszem słowami.
2. Przeczytaj informacje o balecie.
3. Opisz sytuację przedstawioną w wierszu – ćw. 1, str.215.  Zapisz w  zeszycie:
Osoba mówiąca (podmiot liryczny) – przedstawia w wierszu swoje ulotne wrażenia (połączenie wspomnień i snu) - przypomina sobie widziany kiedyś taniec („Pod powiekami z wosku raz jeszcze ten balet”). Przywołuje obrazy malarza Degasa przedstawiające baletnice. Jest on miłośnikiem sztuki, osobą bardzo wrażliwą.
Bohaterka wiersza – jest tancerką, która kończy występ („żegna lśniącą salę”). Pochyla się w tańcu („schyla kibić”). Ubrana jest w spódniczkę baletową (‘W stroju z mgły”).
4. Uzupełnij wypowiedź na podstawie ćwiczenia 2, str.215.
Moim zdaniem poeta nawiązał do obrazu Edgara Degasa pt. „ …………………………..”. Ukazana na nim baletnica (uzasadnij wybór) ……………………………………………. .
5. Wypisz z wiersza wskazane środki poetyckie:
- porównanie – „…….
- trzy epitety – „……
- dwie metafory (przenośnie) – „ ……….
6. Wykonaj polecenie ćwiczenia 6, str. 216 i zapisz, co to jest przerzutnia.
Przerzutnia
to zabieg poetycki polegające na przeniesieniu części wypowiedzenia z jednego wersu do kolejnego (zdanie nie kończy się z końcem wersu – linijki wiersza). Ma to na celu wyeksponowanie danych treści.
7. Rymy w wierszu: balet – salę (rym niedokładny, żeński).
8. Zapisz: wiersz należy do liryki rodzaju literackiego, który obejmuje utwory zawierające osobiste uczucia, przeżycia, doznania, refleksje podmiotu lirycznego. Ma najczęściej formę monologu.
Praca domowa
Ćwiczenie 8, str. 216

29.05.2020 (piątek)
Temat:
„Lubię popatrzeć sobie na czas, co gdzieś już pobiegł”- refleksje zawarte w wierszu Joanny Pollakówny „Stare fotografie”.

1. Przeczytaj wiersz ze strony 217 (czerwony podręcznik).
2. Zapisz w zeszycie (odpowiedź na pytanie 1, 2  str.218): Osoba mówiąca w wierszu mogła się wypowiadać na przykład: oglądając album ze zdjęciami, zastanawiając się nad upływem czasu, nie znając osób ze starych fotografii. Bohaterkami wiersza są młode kobiety ze zdjęć.
3. Napisz dialog między kobietami ze zdjęć tuz przed pójściem do fotografa. Możesz zacząć tak:
Dwie koleżanki spotkały się w parku. Był piękny, letni dzień. Miały urocze sukienki i modne fryzury. Zaczęły rozmawiać.
- A może zrobimy sobie zdjęcie? Będziemy miały pamiątkę! – zaproponowała jedna z nich.
- ……………………………
- ……………………………
4. Zastanów się i zapisz, czego dotyczą pytania zadane w utworze. Spróbuj na nie odpowiedzieć ( Czy się da?).
Pytania:
Dotyczą upływającego czasu, przemijania.
Nie można na nie odpowiedzieć.
Zapisz w zeszycie: Takie pytania nazywamy pytaniami retorycznymi.
Pytanie retoryczne –
to pytanie w poezji, które zadaje się nie po to, aby uzyskać odpowiedź, lecz by skłonić czytelnika do przemyśleń.
5. Wypisz z wiersza 4 przenośnie, za pomocą których przedstawiono upływ czasu:…….
Praca domowa
Zadanie 1, str.219 (zabawy wyobraźni). Opowiadanie. Pracę napisz w zeszycie i prześlij zdjęcie.

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

EMAIL NAUCZYCIELA  GRUPA DZIEWCZĄT iwona.giem65@gmail.com  

Kontynuujemy test sprawności fizycznej K. Zuchory – prowadzimy dokumentację, przesyłamy zdjęcie lub informację na mail nauczyciela.

Wybierz jedną z podanych dyscyplin sportowych i przygotuj do niej zestaw ćwiczeń.

Do wybranej gry zespołowej wyszukaj 5 ćwiczeń utrwalających technikę i taktykę gry:

- mini-siatkówka;

- mini-koszykówka;

- mini-piłka ręczna;

- mini-piłka nożna.

Ćwiczenia gimnastyczne – jedno z poleceń do wyboru:

- 5 ćwiczeń z elementami relaksacji;

- zestaw ćwiczeń przy muzyce  z elementami aerobiku (film);

- piramidy – 3 przykłady (bardzo proste),

- 5 ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała.

Lekka atletyka – tor przeszkód kształtujący poszczególne cechy motoryczne: siłę, zwinność, szybkość, moc.

Gry i zabawy z elementem rywalizacji – 5 zabaw.

Zestaw ćwiczeń w formie pisemnej lub filmu wysyłacie do 10.06.2020r. Można go przygotować indywidualnie lub w grupach do trzech osób. Praca ta będzie brana pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej.

EMAIL NAUCZYCIELA  GRUPA CHŁOPCÓW  pnowakowski31@poczta.onet.pl

18-22.05.2020r.

Temat: Kształtujemy sprawność fizyczna , ćwicząc ze skakanką.

Technika wykonania i sposób nauki w filmiku https://www.youtube.com/watch?v=iWjLIKmkvNI

Proszę także o przesłanie zaległych wyników zaliczeń. Przypominam,  iż  zgodnie z PSO brak zaliczeń (wyników prób) zmusza  mnie do postawienia oceny  niedostatecznej.