strona główna

Praca domowa klasa 8b


KOMUNIKAT DYREKTORA ZSP W CIEPIELOWIE

02 listopada 2020r.  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Od 03 listopada 2020r. nauczanie zdalne w klasach IV-VIII odbywać się będzie za pośrednictwem platformy Office 365 Teams. Nauczyciel planuje i prowadzi nauczanie zdalne w wymiarze zgodnym z obowiązującym planem lekcji i programem nauczania. Zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej tj .korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze oraz koła zainteresowań odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość po uzgodnieniu z Rodzicem.

PRZYPOMINAM !

Udział ucznia w nauczaniu zdalnym jest realizacją obowiązku szkolnego. Na lekcjach będzie sprawdzana obecność. Za nieusprawiedliwioną nieobecność, uczeń otrzyma punkty ujemne z zachowania, zgodnie z WZO. Jednostka lekcyjna w formie zdalnej trwa 30 minut. Pozostały czas tj. 15 minut + czas planowej przerwy, uczniowie mogą przeznaczyć m.in. na odpoczynek, posiłek i przygotowanie do kolejnych zajęć. Nauczyciel jest dostępny dla uczniów przez 45 minut Wychowawcy we współpracy z nauczycielami monitorują udział uczniów swojej klasy w nauczaniu zdalnym, o występujących trudnościach informują dyrektora szkoły. Uczeń biorący udział w lekcjach on-line, powinien stosować się do poleceń nauczyciela. Aplikacja Teams służy do prowadzenia zajęć lekcyjnych i do komunikowania się nauczyciela z uczniami. Nie może służyć do kontaktów towarzyskich między uczniami. Obowiązuje zakaz nagrywania lekcji.

Godziny lekcyjne i przerwy w nauczaniu zdalnym.

1.     800 - 830

830 – 855 – przerwa

2.     855 - 925

925 – 950 – przerwa

3.     950 - 1020

1020 – 1050 – długa przerwa

4.     1050 - 1120

1120 – 1150 – długa przerwa

5.     1150 - 1220

1220 – 1245 – przerwa

6.     1245 - 1315

1315 – 1340 – przerwa

7.     1340 - 1410

Zapraszamy Rodziców do współpracy i wsparcia szkoły w tym trudnym okresie. Jestem przekonana, że dzięki Państwa pomocy i wsparciu, przeprowadzimy ten proces sprawnie i efektywnie, bo Naszym najważniejszym celem jest dobro i zdrowie dzieci.

                                                                                             Z poważaniem

                                                                         Małgorzata Rusinowska – Dyrektor ZSP

INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA anna.sulima01@gmail.com

GRUPA 1  27.10.2020r.
Temat: Strona w dobrym stylu.
1.Zapoznaj się z tematem 1.2 s. 16-21.
2.Otwórz notatnik, wpisz strukturę strony (szkielet strony) następnie przeanalizuj i wypisz wszystkie formatowania tekstu na stronie.
3. Zapisz pod nazwą: strona_w_dobrym_stylu.html  kodowanie: UTF8
3.  Przykład dokumentu tutaj.

GRUPA 2 29.10.2020r.
Temat: Style osadzone.
Na ostatniej lekcji zaczęliśmy style osadzone w html, strona 13-14. Proszę zrobić w całości tabelkę „Babulej i Babulejka”. Cała instrukcja w podręczniku.
Zapisz pod nazwą: babulej_i_babulejka.html  kodowanie: UTF8

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

29.10.2020r.
Temat: Pierwsza pomoc w zaburzeniach oddychania i krążenia u dorosłego.
1. Przeczytaj informacje ze stron od 25 do 28.
2. Obejrzyj film z instrukcją RKO.
3. Przepisz do zeszytu notatkę z części zapamiętaj (pięć pierwszych kropek).

RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl 

28 października 2020 (środa)

Temat: Liturgia uwielbieniem Boga pod osłoną znaków.

Zapoznaj się z  katechezą nr 12, obejrzyj e-katechezę

https://view.genial.ly/5eaa99c5a95dc50d25039c6d/presentation-gr-kopia-kl-v

Wypisz najczęściej stosowane gesty i postawy liturgiczne - ćwiczenie 5 str. 27

29 października 2020 (czwartek)

Temat: „Błogosławieni, którzy uwierzyli”.

Obejrzyj e-katechezę

https://view.genial.ly/5f8f31ead5a5fb0d6c472827/presentation-mlodzi-swieci?fbclid

W notatkach na str. 105 (zeszyt ćwiczeń) zapisz słowa  śp. ks. Piotr Pawlukiewicza

Pan Bóg patrząc na nas grzeszników, myśli sobie: „ Jaki to idealny materiał na świętego”

MATEMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA  Mat.wir2000@interia.pl

Tematy lekcji i rozwiązania zadań z podręcznika zapisuj w zeszycie przedmiotowym.

26.10.2020-poniedziałek

Temat. Przekątna kwadratu-ćwiczenia.

Wykonaj zadania:1-6/str.18-19/ZĆ.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

Rozwiązania wykonanych zadań wyślij na e-mail nauczyciela.

28.06.2020-środa

Temat. Przekątna kwadratu - rozwiązywanie zadań.

Wykonaj zadania:7-10/str.19-20/ZĆ.

Zadania dla chętnych – Czy już potrafisz?/str.57/P.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

Rozwiązania wykonanych zadań wyślij na e-mail nauczyciela.

Tematy lekcji i rozwiązania zadań z podręcznika zapisuj w zeszycie przedmiotowym.

29.10.2020-czwartek

Temat. Wysokość trójkąta równobocznego. Trójkąty o kątach 30o, 60o, 90o.

Przeanalizuj sposób wyznaczania wysokości w przykładzie1/str.58/P, a następnie wykonaj ćwiczenie 1/str.58/P.  Z następnej strony przeczytaj i zapamiętaj jaka jest zależność między bokiem trójkąta równobocznego a jego wysokością. Wzór ten ma zastosowanie już w przykładzie 2 przy obliczaniu długości boku trójkąta równobocznego na podstawie danej jego wysokości. Rozwiąż ćwiczenie 2/str.59/P  wzorując się na rozwiązaniach z przykładu 2. Na str. 60/P znajduje się wzór i jego uzasadnienie na pole trójkąta równobocznego- zapamiętaj! Wzór ten zależy tylko od jednej zmiennej (a). Po zapoznaniu się z przykładem 3/str.60/P wykonaj ćwiczenie 3 jako ćwiczenie utrwalające zastosowanie tego wzoru do wyznaczania pola trójkąta równobocznego o danym boku.

Rozwiąż zadania: 1-4/str.21/ZĆ.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

Rozwiązania zadań:1-4/str.21/ZĆ. wyślij na e-mail nauczyciela.

30.10.2020-piątek

Temat. Wysokość trójkąta równobocznego. Trójkąty o kątach 30o, 60o, 90o.

Przeczytaj i zapamiętaj informacje o trójkącie prostokątnym o kątach:30o, 60o i 90o ze str.60/P.  Następnie dokonaj analizy przykładu 4 i wykonaj ćwiczenie 4/str.61/P . Przeczytaj przykład 5, a następnie poznane zależności zastosuj przy rozwiązywaniu ćwiczenia 5/str.62/P.

Wykonaj zadania:1-10/str.62/P.

Dla chętnych zadanie 11/str.62/P.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

Rozwiązania wykonanych zadań:1-10/str.62/P wyślij na e-mail nauczyciela.

GEOGRAFIA  EMAIL NAUCZYCIELA   geografia.ciepielow@gmail.com

28.10.2020. – Dokończcie oglądanie na YouTube filmu „Niezwykły świat – Japonia”.

JĘZYK  NIEMIECKI  EMAIL  NAUCZYCIELA   ich.mag.deutsch@o2.pl

26.10.2020r.

Thema:Fotografieren macht viel Spaß.

Zapraszam na lekcję on-line w aplikacji Microsoft Teams o godz. 12.45, kod przyłączenia do grypy: zp99mgt

Zuerst überprüf deine Notizen, eventuell korrigier die Fehler.(Sprawdź swoje notatki z ostatniej lekcji, ewentualnie popraw błędy.):

Üb. 3/21: Patrik kocht nicht gern. Er spielt gern Tischtennis. Er fährt lieber Skateboard. Am liebsten geht er ins Kino.

Andreas liest nicht gern Bücher. Er chattet gern. Er surft lieber im Internet. Am liebsten programmiert er.

Theo räumt nicht so gern. Er besucht gern Freunde. Er spielt lieber Karten. Am liebsten sieht er Horrorfilme an.

Üb. 8/23: sammeln: er/sie/es sammelt, sie /Sie sammeln

basteln (majsterkować): ich bastle, er/sie/es bastelt, ihr bastelt, sie /Sie basteln

segeln (żeglować): ich segle, du segelst, sie /Sie segeln

kegeln (grać w kręgle): ich kegle, du kegelst, er/sie/es kegelt

1. Mach Übung 6/38 im Lehrbuch. (Wykonaj ćw. 6/38 w podręczniku.)

2. Lies die Grammatik 1 Seite 39  und 134. (Zapoznaj się z 1 regułą gramatyczną na s.39 i 134 w podręczniku.)

3. Notier ins Heft (Zanotuj w zeszycie):

Rzeczowniki odczasownikowe

basteln (majsterkować) – das Basteln (majsterkowanie)

sammeln (kolekcjonować) – das Sammeln (kolekcjonowanie)

fotografieren (fotografować) – das Fotografieren (fotografowanie)

4. Mach Übungen 4, 5 und 6/22 im Übungsbuch. (Wykonaj ćw. w ćwiczeniówce.)

5. Übersetze die Wörter im Übungsbuch Seite 35 (Przetłumacz i zapamiętaj słownictwo w ćw. s. 35): faszinierend – fascynujący, kindisch – dziecinny, spannend – intrygujący, ciekawy, teuer – drogi, zeitraubend – czasochłonny, ziemlich – całkiem

30.10.202r.

Thema:Was können wir hier machen?

Zapraszam na lekcję on-line w aplikacji Microsoft Teams o godz. 8.00, kod przyłączenia do grupy: zp99mgt

Zuerst überprüf deine Notizen, eventuell korrigier die Fehler.(Sprawdź swoje notatki z ostatniej lekcji, ewentualnie popraw błędy.):

Üb. 4/22: 1. Sammeln, 2. Joggen, Schwimmen, 3. Kochen, Essen, 4. Musizieren, Tanzen, 5. Lesen, Basteln

Üb. 5/22: 2. Das Aufstehen, 3. das Abfragen, 3. das Fernsehen, 5. das Aufräumen, das Einkaufen

Üb.6/22: Dirk hört Musik. … Musikhören…, Olaf spielt Schach. …das Schachspielen…, Paul fährt Ski. …Das Skifahren…, Birgit sammelt Münzen. …das Münzensammeln…, Martina fährt Rad. … Radfahren… .

1. Mach Übungen 1/40 und 2/41 im Lehrbuch. (Wykonaj ćw. w podręczniku.)

2. Lies die Grammatik 2 Seite 134. (Zapoznaj się z 2 regułą gramatyczną na s. 134 w podręczniku.)

3. Notiere ins Heft (Zanotuj w zeszycie i zapamiętaj odmianę):

können – móc, umieć, potrafić

1. ich kann – ja umiem, potrafię

2. du kannst – ty umiesz, potrafisz

3. er/sie/es kann – on/ona/ono umie, potrafi

1. wir können – my umiemy, potrafimy

2. ihr könnt – wy umiecie, potraficie

3. sie/Sie können – oni/one umieją, Pan/Pani umie, potrafi

4. Mach Übungen 9/23, 10 und 11/24 im Übungsbuch. (Wykonaj ćw. w ćwiczeniówce.)

5. Übersetze die Wörter im Übungsbuch Seite 35 (Przetłumacz i zapamiętaj słownictwo w ćw. s. 35): Aufgaben lösen – rozwiązywać zadania, Computersiele / Billard spielen – grać w gry komputerowe / bilard, das Fenster / die Küche / das Bad putzen – myś okna, sprzątać kuchnię, łazienkę, den Müll rausbringen – wyrzucać śmieci, den Tisch decken – nakrywać do stołu, in der Küche helfen – pomagać w kuchni

Doradztwo zawodowe

Temat: Dobry zawód – marzenie do spełnienia.

W ramach tej lekcji zapraszam na webinarium „Zawody przyszłości – co wiemy już dziś?” Link do webinarium: https://www.youtube.com/watch?v=6QsGiHk9Yqg

HISTORIA  EMAIL NAUCZYCIELA   niedziela.alina@wp.pl

27.10. (wtorek)

TEMAT: Władze polskie na uchodźstwie.

1. Przeczytaj informacje ze strony 55. rozdział ,,Rząd RP na uchodźstwie’’, rozdział ,,Układ Sikorski-Majski’’ str. 57 oraz rozdział ,,Zerwanie stosunków dyplomatycznych z ZSRR’’ str. 58.

2. Zapisz w zeszycie i staraj się zapamiętać:

17 września 1939 r. władze II RP przekroczyły granice z Rumunią i zostały tam internowane. Na mocy konstytucji kwietniowej prezydent Mościcki przekazał swój urząd Władysławowi Raczkiewiczowi. Nowy prezydent powołał we Francji rząd na uchodźstwie z premierem generałem Władysławem Sikorskim na czele, który jednocześnie objął funkcję wodza naczelnego.

Rząd Sikorskiego miał charakter koalicyjny. Władysław Raczkiewicz powołał Radę Narodową, jako namiastkę parlamentu, której przewodniczącym został Ignacy Jan Paderewski. W ten sposób została zachowana konstytucyjna ciągłość władz II RP.

Po upadku Francji władze emigracyjne przeniosły się do Londynu.

Jednym z głównych zadań polskiego rządu była ochrona interesów polskich obywateli i stworzenie Polskich Sił Zbrojnych (PSZ) na Zachodzie.

W lipcu 1941 r. na mocy Sikorski-Majski rząd polski nawiązał stosunki dyplomatyczne z ZSRS i uzyskał zgodę na utworzenie na jego terytorium polskiej armii.

3. Napisz w zeszycie kim byli: Stanisław Mikołajczyk, Tomasz Arciszewski. Kazimierz Sosnkowski. Tadeusz Komorowski, Władysław Anders.

30.10. (piątek)

Temat: Polacy na frontach II wojny światowej.

1. Zapisz w zeszycie i zapamiętaj:

Po klęsce wrześniowej polscy żołnierze walczyli na wszystkich niemal frontach II wojny światowej. Służyli jako marynarze, lotnicy, czołgiści, żołnierze piechoty. Oddali wielkie zasługi w pracy wywiadu wojskowego ( dekryptaż szyfrów niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma, rozpracowanie tajnego projektu III Rzeszy broni rakietowej V1 i V2, rozpracowano fabrykę benzyny syntetycznej w Policach).

2. Wykonaj w zeszycie polecenie 2, str. 60 korzystając z informacji tematu ,,Władze polskie na uchodźstwie”.

WOS

26.10. (poniedziałek)

Temat: Obywatele a władze samorządowe.

1. Przeczytaj z podręcznika 3 rozdziały: Budowanie kapitału społecznego, Problemy społeczności lokalnych i regionalnych, Wpływ obywateli na decyzje władz samorządowych.

2. Zwróć uwagę na pojęcia: kapitał społeczny, kapitał wiążący, kapitał pomostowy.

3. Wymień w zeszycie podstawowe problemy społeczności lokalnych oraz prawa obywatelskie pozwalające wpływać na decyzje władz samorządowych (możesz skorzystać z Zapamiętaj).

30.10.(piątek)

Temat: Młodzieżowe rady gmin i miast. Budżety obywatelskie.

1. Przeczytaj rozdziały Rola i znaczenie młodzieżowych rad gmin i miast oraz Budżety obywatelskie.

2. Przepisz do zeszytu 3 i 4 kropkę z Zapamiętaj.

BIOLOGIA  EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com

29.10.2020 (czwartek)

Temat: Krzyżówki genetyczne – powtórzenie wiadomości.

Dzisiaj powtórzenie. Wykonajcie następujące zadania: Zad.1  Mama ma oczy brązowe  i jest heterozygotą, tata ma oczy niebieskie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że urodzi im się dziecko z niebieskimi oczami? (Oczy brązowe – cecha dominująca, niebieskie - recesywna). Zad. 2 Mama ma proste włosy, tata kręcone i jest homozygotą. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w tej rodzinie urodzą się dzieci o prostych włosach? (włosy kręcone – cecha dominująca, włosy proste – recesywna). Zad. 3 Ustal  na podstawie krzyżówki genetycznej , czy rodzice, z których jedno ma gr. A,  a drugie AB , mogą mieć dziecko o grupie krwi 0. Zad. 4 Jaką grupę krwi będą miały dzieci jeżeli tata ma grupę A, mama grupę B i obydwoje są heterozygotami?  Do wszystkich zadań wykonajcie odpowiednie krzyżówki genetyczne i zapiszcie odpowiedzi.  Swoje prace przesyłajcie na mój e – mail jest to praca w ramach kartkówki z krzyżówek genetycznych – praca na ocenę.

JĘZYK  POLSKI  EMAIL  NAUCZYCIELA agnieszkastepien.psp@gmail.com

Każdego dnia w zeszycie przedmiotowym wpisujemy temat lekcji i datę. Pod tematem zapisujemy notatkę i wskazane rozwiązania zadań z podręcznika lub inne polecenia. Zadania z zeszytu ćwiczeń uzupełniamy i zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły. Spośród zadanych poleceń, wskazane przez nauczyciela zadania, należy przesłać e-mailem do sprawdzenia (rozwiązanie zapisujemy w emailu lub tekst dodajemy jako załącznik), rozwiązań tych zadań nie umieszczamy w zeszycie.

26 października 2020 (poniedziałek)

Temat : Potop najstarsza plaga ludzkości?

Przeczytaj tekst „Dzieje Noego. Potop” podr. od str. 20

Obejrzyj dzieła sztuki nawiązujące do historii o potopie.  (podr.. str. 21, 23, 25).

Na podstawie przeczytanego tekstu uzupełnij tabelę. (zamieść ją w zeszycie).

 

Biblia

Kto zsyła potop?

 

Jaka jest przyczyna potopu?

 

W jaki sposób dochodzi do potopu?

 

Jak długo trwa potop?

 

W jaki sposób potop zostaje zakończony?

 

Kto zostaje ocalony?

 

Dlaczego zostaje ocalony?

 

W jaki sposób zostaje ocalony?

 

Jak kończy się opowieść o potopie?

 

Zapisz w zeszycie wnioski:

Bóg w Biblii
wymierzający karę, ale sprawiedliwy, litościwy, miłosierny – zawierający z człowiekiem przymierze
bogowie w mitologii
karzący ludzi, ale pod wpływem namów zmieniający zdanie, namawiający do kłamstwa czy oszustwa.

W opowieści o potopie odnajduje się metaforyczną opowieść o człowieku: jego upadku (winie), zesłanej przez Boga karze, odrodzeniu i nadziei.

Opowieść o Noem zostawia nadzieję, bo pokazuje, że obok człowieka, nawet grzesznego i błądzącego, zawsze stoi miłosierny Bóg; człowiek uzyskuje obietnicę, że Bóg będzie się nim opiekował.

Na zakończenie lekcji odtwórz piosenkę Jacka Kaczmarskiego Arka Noego i odczytaj metaforyczne znaczenie tytułu. Piosenka powstała na krótko przed wprowadzeniem stanu wojennego w 1981 roku.

Zadanie domowe:

Wypisz ze słownika symboli znaczenia: tęczy, gołębicy, kruka.

28 października 2020 (środa)

Temat : Na czy polega współczesny potop?

Przeczytaj fragmenty artykułu Pierre’a Lévy’ego Drugi potop  (s. 159–165) i wykonaj zadania na karcie pracy. (kto ma możliwość uzupełnia kartę komputerowo i drukuje ją, pozostali zapisują rozwiązania w zeszycie) .

Karta pracy: Drugi potop

1. Zaznacz właściwe dokończenie zdania.

Głównym tematem tekstu jest

A. wyjaśnienie symbolicznego znaczenia słowa potop.

B. porównanie potopu biblijnego i demograficznego.

C. omówienie znaczenia biblijnego fragmentu o Noem.

D. analiza zjawiska, jakim jest rozwój cyberprzestrzeni.

2. W tytule tekstu wykorzystano wieloznaczność słowa potop. Wskaż przynajmniej dwa różne znaczenia tego wyrazu.

3. O jakich trzech bombach mówił Einstein we wspomnianym na początku artykułu wywiadzie? Wyjaśnij nazwę każdej z nich.

• bomba

• bomba

• bomba

4. W której z nazw z zadania 3. słowo bomba występuje w znaczeniu przenośnym?

5. Zaznacz właściwe dokończenie zdania.

Rozważania o potopie biblijnym wskazują, że autor tekstu rozumie ten motyw ze Starego Testamentu w sposób

A. dosłowny, jako karę Boga zesłaną na ludzi.

B. metaforyczny, niedosłowny.

6. Uzupełnij poniższe zdanie.

(Po pierwszym spójniku albo wpisz dwa wyrażenia lub wyrazy bliskoznaczne, po drugim – trzy. Możesz wykorzystać sformułowania z tekstu).

Wobec wzrostu liczby ludności i różnic, które ją wewnętrznie dzielą, możliwe są – według autora – dwa scenariusze: albo .................................................... i ...................................................., albo ....................................................,
...................................................., .................................................... .

7. Zaznacz właściwe dokończenie zdania.

Teksty obecne w cyberprzestrzeni i ich znaczenia

A. są niezmienne, samowystarczalne, kompletne.

B. są zmienne, zawsze niepełne, uzależnione od odbiorców.

8. Czy „nowy potop” w opinii autora jest zjawiskiem pozytywnym, czy niekorzystnym lub wręcz złym? W odpowiedzi zacytuj wybrane zdanie z tekstu.

9. Zaznacz właściwe dokończenie zdania.

Tekst Drugi potop jest fragmentem

A. artykułu prasowego.

B. notatki prasowej.

C. wywiadu.

D. reportażu.

10. Oceń prawdziwość podanych sformułowań. Zaznacz TAK, jeżeli informacja jest prawdziwa, lub NIE, jeżeli

jest fałszywa.

1) W tekście autor powołuje się na autorytet znanych naukowców. TAK   NIE

2) W tekście zostało użyte słownictwo specjalistyczne. TAK   NIE

3) W tekście nie występują zdania pojedyncze ani równoważniki zdań. TAK   NIE

4) W tekście można zauważyć dążenie do precyzji i ścisłości informacji. TAK   NIE

11. Wyjaśnij znaczenie użytego w tekście frazeologizmu stawić czoła.

12. Zaznacz właściwe dokończenie zdania.

Wyjaśnienie znaczenia słowa makrokosmos znaleźć można

A. w słowniku wyrazów obcych.

B. w słowniku frazeologicznym.

C. w słowniku terminów literackich.

D. w słowniku synonimów i antonimów.

13. Wybierz właściwe uzupełnienia zdania.

W zdaniu Jest jednak także źródłem nowych problemów występuje A / B oraz C / D.

A. orzeczenie czasownikowe

B. orzeczenie imienne

C. podmiot domyślny

D. podmiot gramatyczny

Odpowiedzi wpisz w treści maila i prześlij do sprawdzenia. (termin: do piątku)

28 października 2020 (środa)

Temat : Reportaż z czekania na potop – Michał Olszewski „ Życie przed potopem”

Przepisz definicje reportażu ze str. 149.

Poszukaj w zasobach intermetu wiadomości i materiałów na temat zapory w Świnnej Porębie ( obejrzyj je, zapoznaj się).

Uważnie przeczytaj reportaż Michała Olszewskiego ( podr. 150-156).

Zapisz w zeszycie:

Reporter powinien być świadkiem lub uczestnikiem przedstawionych wydarzeń. Przygotowanie reportażu wymagało, więc wizyty w Skawcach i rozmów z mieszkańcami.
Literatura faktu – utwory literackie, których fabuła nie została wymyślona przez autora (nie jest fikcją literacką), a stanowi zapis autentycznych wydarzeń. Twórcy tego typu literatury często wykorzystują techniki charakterystyczne dla dziennikarstwa (np. reportażu, wywiadu).

29 października 2020 (czwartek)

Temat : Jak sprawić, by wypowiedź była spójna?

Wykonaj polecenia 3. i 4. (podręcznik, s. 167–168) przeanalizuj  Tekst I i tekst II.
Należy  uwzględnić:

obecność specjalnych wyrażeń;

logikę uporządkowania myśli;

następstwo przyczynowo-skutkowe.

[Właściwa kolejność akapitów: Tekst 1. – ADBC; Tekst 2. – DABCE].

Przeczytanie komentarz w podręczniku (cząstki A, B, C na s. 166).

Zapisz notatkę:

Spójność tekstu, czyli jego uporządkowaną, jednorodną i powiązaną wewnętrznie strukturę uzyskujemy dzięki:

a) wewnętrznej logice – powiązaniu myśli ze sobą zgodnie z przyjętą zasadą (np. przyczyna – skutek; to, co wcześniejsze –to, co późniejsze; wąskie spojrzenie na problem – szersze spojrzenie);

b) zastosowaniu wskaźników zespolenia, czyli specjalnych słów i wyrażeń, które służą powiązaniu ze sobą kolejnych fragmentów wypowiedzi (np. po pierwsze, mój kolejny argument, zatem).

4. Wykonaj zadanie 5. z podręcznika (s. 168–169), które jest ilustracją konieczności zachowania wewnętrznej logiki. Co było przyczyną niespójności znaczeniowej tekstu?

Wtrącone zdania, choć znaczeniowo nieodległe od tematu, rozbijały tok myśli:
akapit 1. – Człowiek może się nauczyć nawet kilkunastu języków;
akapit 2. – Ludzie pochodzący od jednego przodka to krewni, ale nie zawsze łatwo rozpoznać ich cechy wspólne oraz Grupy ludności mieszkające obok siebie, np. Arabowie i Żydzi, niekoniecznie muszą się do siebie upodabniać w sferze obyczajów;
akapit 3. – Statystyki podają, że telefonami komórkowymi posługują się już ponad 4 miliardy ludzi na świecie i liczba ta wciąż rośnie.

Wykonaj zadanie 6. z podręcznika (s. 169–170), które wskazuje na konieczność używania w tekście wskaźników zespolenia.
Zapisz: Wskaźniki zespolenia:

- spójniki, np. bowiem, natomiast, więc, zatem, ponieważ, chociaż, mimo że, czy istotnie;

- zaimki, np. który, tak…, jak…, oprócz tego;

- słowa i wyrażenia służące porządkowaniu treści, np. zacznę od tego, że…, ponadto, po pierwsze, po drugie, na koniec;

- elementy wskazujące na związek logiczny między informacjami, np. jak z tego wynika, w przeciwieństwie do, zarówno…, jak i…, przecież;

- sformułowania podkreślające subiektywizm, np. według mnie, w gruncie rzeczy, oczywiście.

30 października 2020 (piątek)

Temat : Dokąd zmierza współczesna kultura? - Krzysztof Varga, „Kocham papier…”

Przeczytaj felieton Krzysztofa Vargi Kocham papier, czyli wyznania zdychającego mamuta (podręcznik s. 191–193).

Publicystyka – teksty dotyczące aktualnych wydarzeń i problemów politycznych, kulturalnych, społecznych itp., publikowane w środkach masowego przekazu: radiu, prasie, telewizji, internecie. Rozkwit publicystyki był związany z rozwojem prasy. Teksty publicystyczne różnią się od tekstów informacyjnych, ponieważ nie tylko w obiektywny sposób przekazują wiadomości, lecz także je wyjaśniają i oceniają. We współczesnych mediach informacja przeważa nad publicystyką. Do najpopularniejszych gatunków publicystycznych należą: felieton, reportaż, wywiad, recenzja, komentarz, artykuł polemiczny.

Zapoznaj się z definicją felietonu ze str. 195 (podr).

Zapisz : Wyznaczniki felietonu:

Gatunek publicystyczny odnoszący się do aktualnie ważnych – z jakiegoś punktu widzenia – spraw (np. społecznych, politycznych, kulturalnych, historycznych itp.).
Wypowiedź autora często ma charakter krytyczny wobec opisywanego zjawiska lub polemiczny.
Dłuższy felieton powinien być podzielony na akapity. W niektórych dłuższych tekstach wprowadza się też śródtytuły.
Może zawierać fikcję literacką.
Niekiedy autor wprowadza do tekstu narratora.
Powinien mieć atrakcyjny tytuł (w formie zdania, równoważnika zdania, pytania, pytania retorycznego, cytatu itp.).
 Autorzy wykorzystują w tytułach żarty językowe, kalambury, paradoksy, aluzje, neologizmy.

Często łączy w sobie różne tematy (niejednokrotnie bardzo od siebie odległe).

Zwykle ukazuje się w prasie cyklicznie (przez dłuższy czas w stałej rubryce). Teksty wybitnych felietonistów ukazują się często w wydaniach książkowych.

Na początku felieton (z fr. feuilleton – zeszycik) oznaczał powieść w odcinkach.

Z czasem nazwą tą zaczęto określać gatunek publicystyczny.

Ma stałą kompozycję.

Często temat jest pretekstem do głębszych refleksji i przemyśleń.

Cechuje go lekkość formy i niejednokrotnie gawędziarski styl. Autorzy wprowadzają humor, ironię, elementy satyry i parodii.

Zapoznaj się z podsumowaniem:

Teksty Vargi nie są łatwe, wymagają od czytelnika skupienia i dużej wiedzy na temat literatury, filmu, obyczajowości, polityki czasów współczesnych. Tematy podejmowane w zbiorze Polska mistrzem Polski są bardzo różnorodne, co zapewnia

czytelnikowi ciekawą lekturę. Punktem odniesienia dla Vargi jest, co ciekawe, nie przyszłość, ale przeszłość (czego dowodem są rozważania na temat wyższości książki papierowej nad publikacją w formie elektronicznej, fascynacja muzyką

z płyt, a nie tej zapisanej na mp3.

WYCHOWANIE FIZYCZNE  EMAIL NAUCZYCIELA  opalw-f8a@wp.pl

GRUPA DZIEWCZĄT

wtorek

Temat: Zapoznajemy się ze sportem pochodzącym z Brazylii capoeira.

Zapoznajcie się z przesłanym przeze mnie materiałem.
Opis sportu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Capoeira

Filmik
https://www.youtube.com/watch?v=ZlxStRnUeKc
Po powrocie do szkoły sprawdzę waszą podstawą wiedzę na temat tego sportu.
A dla poprawy kondycji wykonacie po 20:  kopnięć nogami w przód, pompek, brzuszków, pajacyków i przysiadów w lekkim rozkroku. Można również spróbować wykonać "gwiazdę".

piątek

Temat: Pokonujemy marszobieg z przeszkodami.

Ubierz się w strój sportowy i wyjdź na podwórko
Rozgrzewka- wykonaj kilka skłonów, skrętów tułowie, wymachów nóg w przód i podskoków.
Ćwiczenie: 
Wykorzystując teren naturalny koło domu wykonuj bieg lub marszobieg przez około 10 min.
Odpocznij - wykonując głębokie wdechy i wydechy w unoszeniem rąk w górę lub wymachami rąk w opadzie tułowia w przód.
Powtórz bieg jeszcze raz. Odpocznij.

WYCHOWANIE FIZYCZNE EMAIL NAUCZYCIELA bajkowa.98@wp.pl

GRUPA CHŁOPCÓW

wtorek

Temat: Zapoznajemy się ze sportem pochodzącym z Brazylii capoeira.

Zapoznajcie się z przesłanym przeze mnie materiałem.
Opis sportu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Capoeira

Filmik
https://www.youtube.com/watch?v=ZlxStRnUeKc
Po powrocie do szkoły sprawdzę waszą podstawą wiedzę na temat tego sportu.
A dla poprawy kondycji wykonacie po 20:  kopnięć nogami w przód, pompek, brzuszków, pajacyków i przysiadów w lekkim rozkroku. Można również spróbować wykonać "gwiazdę".

piątek

Temat: Pokonujemy marszobieg z przeszkodami.

Ubierz się w strój sportowy i wyjdź na podwórko
Rozgrzewka- wykonaj kilka skłonów, skrętów tułowie, wymachów nóg w przód i podskoków.
Ćwiczenie: 
Wykorzystując teren naturalny koło domu wykonuj bieg lub marszobieg przez około 10 min.
Odpocznij - wykonując głębokie wdechy i wydechy w unoszeniem rąk w górę lub wymachami rąk w opadzie tułowia w przód.
Powtórz bieg jeszcze raz. Odpocznij.