strona główna

Praca domowa klasa 7b


JĘZYK NIEMIECKI  EMAIL  NAUCZYCIELA  ich.mag.deutsch@o2.pl 

26.05.2020r.

Thema:Was ist dein Lieblingsessen?

Zapraszam na lekcję on-line o godz. 9.50, link przyłączenia: https://join.skype.com/cd0kL0CB44J1

Zuerst überprüf deine Notizen, eventuell korrigier die Fehler.(Sprawdź swoje notatki z ostatniej lekcji, ewentualnie popraw błędy.)

14/63: das Gemüse+die Suppe = die Gemüsesuppe (zupa warzywna)

 die Wurst+die Brötchen = die Wurstbrötchen (bułeczki z kiełbasą)

die Butter+das Brot = das Butterbrot (kanapka)

der Apfel+die Strudel = die Apfelstrudel (strudel jabłkowy)

kochen+das Buch = das Kochbuch (książka kucharska)

16/64: die Spielkarten – karty do gry, der Blumentopf – doniczka, die Topfblume – kwiatek doniczkowy, der Eiskaffee – kawa mrożona, das Kaffeeeis – lody kawowe, das Mädchenzimmer – pokój dziewczęcy, das Kartenspiel – gra w karty, das Zimmermädchen – pokojówka

1. Sieh den Film an. (Przypomnij sobie, w jaki sposób tworzymy rzeczowniki złożone):

https://www.youtube.com/watch?v=CGccO7K9L80

2. Mach Übungen 2/112 und 3/113 im Lehrbuch. Die Antworten schreib kurz ins Heft. (Wykonaj ćw. z podręcznika. Odpowiedzi krótko zapisz w zeszycie.)

3. Schreib ins Heft ab. (Przepisz do zeszytu. – Słownictwo do zapamiętania)

Tak pytamy o ulubione potrawy:

Was ist deine Lieblingsspeise? – Jaka jest twoja ulubiona potrawa?

Was isst du am liebsten? – Co najchętniej jesz?

Was ist deine Nummer 1?

Tak informujemy o lubianych potrawach:

Mein Lieblingsessen / Meine Lieblingsspeise ist ….. – Moje ulubione jedzenie to…. / Moja ulubiona potrawa to … .

Ich esse am liebsten…. – Najchętniej jem … .

Meine Nummer 1 ist … .

Tak pytamy o potrawy, których nie lubimy:

Was magst du nicht besonders gern? – Czego nie lubisz?

Was isst du nicht gern?

Was findest du nicht gut?

Tak informujemy o potrawach, których nie lubimy:

Ich mag … nicht besonders gern.

Ich esse ... nicht gern.

Ich finde … nicht gut.

3. Übung 19/65 im Übungsbuch ist freiwillig. (Ćw. 19/65 jest dodatkowe, dla uczniów chętnych. Kto zrobi przysyła zdjęcie na pocztę.)

27.05.2020r.

Thema:Ich mache Käsesalat.

Zapraszam na lekcję on-line o godz. 12.00, link przyłączenia: https://join.skype.com/cd0kL0CB44J1

Zuerst überprüf deine Notizen, eventuell korrigier die Fehler.(Sprawdź swoje notatki z ostatniej lekcji, ewentualnie popraw błędy.)

2/112:1. Obstsalat, 2. Spinat, 3. Käsesalat, 4. Hamburger, 5. Kartoffelsalat, 6. Spaghetti

3/113: 1. Monikas Lieblingsspeise ist Obstkuchen. ( das Obst+ der Kuchen = der Obstkuchen)

2. Sie trinkt Eiskaffee nicht gern. (das Eis+der Kaffee = der Eiskaffee)

3. Sandras Nummer 1 ist Bratkartoffeln. (braten+die Kartoffeln = die Bratkartoffeln)

4. Sie findet Zwiebelsuppe nicht gut. (die Zwiebel+die Suppe = die Zwiebelsuppe)

5. Bettina isst Tomatensuppe am liebsten. (die Tomaten+die Suppe = die Tomatensuppe)

6. Sie mag Schlagsahne nicht besonders gern. (schlagen+die Sahne = die Schlagsahne)

 1. Schreib ins Heft ab. (Przepisz do zeszytu. – Słownictwo do zapamiętania)

klein schneiden – drobno pokroić

in Scheiben schneiden – pokroić w plasterki

in Stücke schneiden – pokroić w kawałki

in Würfel schneiden – pokroić w kostkę

schälen – obierać

zugeben – dodać

rühren=mischen – mieszać, wymieszać

in den Kühlschrank stellen – wstawić do lodówki

Zutaten – składniki

2. Mach Übungen 20/65 und 21/65 im Übungsbuch. (Wykonaj ćw. w ćwiczeniówce.)

Übung 7/115 im Lehrbuch ist freiwillig. (Ćw. 7/115 jest dodatkowe, dla uczniów chętnych. Kto zrobi przysyła zdjęcie na pocztę.)

3. Sieh den Film an: (w ramach kontaktu z „żywym” językiem:)

https://www.youtube.com/watch?v=lWvSvULUnP4

KARTKÓWKA: https://padlet.com/niemkaralle/g7f0ko4tnotz8dhx

HISTORIA  EMAIL NAUCZYCIELA  niedziela.alina@wp.pl

27.05.2020 (środa)

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II rzeczypospolitej

1.Zapisz w zeszycie:

Po odzyskaniu niepodległości Polacy musieli przezwyciężyć wiele problemów przy scalaniu swojego państwa. Wprowadzono jednolite prawo i wspólną walutę markę polską. Integrowano w jednolity system szkolny, sieć kolejową, przepisy drogowe, utworzono armię. Ukoronowaniem procesów zjednoczeniowych było uchwalenie konstytucji marcowej w marcu 1921 roku. Zgodnie z jej zapisami Polska była republiką. Wprowadzono zasadę trójpodziału władzy. Władza ustawodawcza składała się z sejmu i senatu, a władza wykonawcza należała do rządu i prezydenta, sądownicza zaś do niezawisłych sądów. W 1922 roku na pierwszego prezydenta II Rzeczypospolitej wybrano Gabriela Narutowicza, który zginął w zamachu. Drugim prezydentem został Stanisław Wojciechowski.

2.Przeczytaj tekst źródłowy, podręcznik, s. 219 i odpowiedz na jedno z pytań zapisanych pod tekstem i prześlij wraz z notatką do sprawdzenia.

28.05.2020

Temat: Rządy autorytarne w Polsce 1926 - 1939

1.Przeczytaj temat 40 z podręcznika.

2.Przepisz do zeszytu informacje z Zapamiętaj.

3.Wykonaj polecenie 4. ze str. 225 i prześlij wraz z notatką do sprawdzenia.

GEOGRAFIA  EMAIL NAUCZYCIELA   geografia.ciepielow@gmail.com

25.05.2020. - przeczytajcie temat 37 „Podsumowanie działu” i utrwalcie wiadomości.

27.05.2020.rozwiążcie zadania ze str.206 w podręczniku (bez zadania nr 8).
Odpowiedzi  należy wysłać do oceny na mój adres e-mail, koniecznie podpisane.

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA katarzyna.rucinska@poczta.onet.eu

25 maj 2020r.

Passive voice – ćwiczenia.

W dalszym ciągu zajmujemy się stroną bierną. Wykonajcie ćwiczenie 2 strona 98 w podręczniku. W tym zadaniu należy uzupełnić zdania w stronie biernej w czasie Present Simple.

Podmiot + is/are + czasownik w III formie lub z –ed jeśli jest regularny.

Przykład 1.

Music (rzeczownik w liczbie pojedynczej) + is + recorded (czasownik regularny , więc dodajemy –ed) In a studio.

Kolejne zróbcie samodzielnie.

W zadaniu 5 strona 98 należy wykonać zadanie w podobny sposób tylko strona bierna ma być w czasie Past Simple.

Podmiot +was/were + czasownik w III formie lub z -ed jeśli jest regularny

Przykład 1

One Direction (liczba pojedyncza) was released (czasownik regularny) In November, 2013.

Pozostał przykłady wykonajcie samodzielnie.

26 maj 2020r.

Strona bierna – pytania.

Pytania w stronie biernej tworzymy poprzez przestawienie: is, are, was, were, have, had przed podmiot w zdaniu.

Przykład:

The iPod was invented by Apple.

Pytanie:

Was the iPod invented by Apple?

Zadanie

Zamienicie zdania w pytania. Są to zdania z pierwszej lekcji ze strony biernej, więc możecie sobie sprawdzić czy oprawnie je wykonaliście.

Flowers are bought by Ania every day.

A book was written by Tomek.

A cake is being made.

The car was being washed.

Uwaga! Jeśli podmiot zdania czynnego jest istotny jako wykonawca, w zdaniu biernym dodajemy go z przyimkiem by.  Jeśli w zdaniu czynnym podmiotem był zaimek osobowy w zdaniu biernym pomijamy go. Tak też zrobiłam w zdaniach powyżej.

Tomek wrote a book. Tomek napisał książkę.

A book was written by Tomek. Książka została napisana przez Tomka.

27 maj 2020r.

Strona bierna – ćwiczenia utrwalające.

Proszę wykonać zadania 1,2,3,4,5,6 w zeszycie ćwiczeń strona 58.

W zadaniu 1 należy uzupełnić zdanie w stronie biernej wyrazami is lub are.

W zadniu 2 należy uzupełnić zdania w stronie biernej tylko w czasie Present Simple

(Is/are + III forma czasownika). Zdanie przeczące tworzymy przez isn t / aren t + III forma czasownika. (pomiędzy n i t powinien być apostrof)

Przykład

People uder 16 aren t allowed in this club.

W zadaniu 3 należy uzupełnić pytania w stronie biernej tylko w czasie Present Simple.

Po zaimku pytającym (np. Where) a przed podmiotem wstawiamy is lub are i po podmiocie czasownik w III formie. Is Lu are zależy od tego czy podmiot jest w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

W zadaniu 4 uzupełniamy odpowiedzi do pytań z ćwiczenia 3.

W zdaniu 5 wstawiamy was lub were.

W zdaniu 6 uzupełniamy zdania w stronie biernej w czasie Past Simple.

Was/were + III forma czasownika.

Przeczenie:

Wasn t / weren t + III forma czasownika (pomiędzy n i t powinien być apostrof).

FIZYKA  EMAIL NAUCZYCIELA  iwb.ciepielow@wp.pl

25.05.20 ( Sprawdzian wiadomości z działu: Siły w przyrodzie .)

https://drive.google.com/file/d/14X3Tuq8fAj1FzdQpfWzYaPXYItmjw5yD/view?usp=sharing

28.05.20 ( Energia i praca.)

https://drive.google.com/file/d/1RJGVr19IgB5HXb6LvEswfdzz5FM7LgrK/view?usp=sharing

CHEMIA  EMAIL NAUCZYCIELA  iwb.ciepielow@wp.pl

25.05.20 (Czynniki wpływające na rozpuszczanie substancji w wodzie.)

https://drive.google.com/file/d/1DevXqHbhIVmE44YnIfIBqjIfsXDIz7ua/view?usp=sharing

28.05.20 ( Rodzaje roztworów.)

https://drive.google.com/file/d/13KXDiQgTm8heeKPuqWZE09OVPAnruUHX/view?usp=sharing

MATEMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA  Mat.wir2000@interia.pl

Tematy lekcji i rozwiązania zadań z podręcznika zapisuj w zeszycie przedmiotowym.

25.05.2020-poniedziałek

Temat. Pola wielokątów.

Dziś udoskonalisz umiejętność obliczania pól wielokątów rozwiązując różnego typu zadania tekstowe. Przeanalizuj przykłady: 2-3/str. 241 – 242/P. Rozwiąż ćwiczenia:4-5/str.241-242/P.

Ćwiczenie 4-wykonaj staranny rysunek pomocniczy i zauważ, że prosta przechodząca przez środek boku dzieli go na połowy i tworzy dwa mniejsze trójkąty o podstawach tej samej długości oraz wspólnej wysokości.

Ćwiczenie 5-zauważ, że trójkąty ADC i DBC mają równe pola, gdyż ich podstawy mają tę samą długość, a wysokość opuszczona z wierzchołka C jest wspólna. Podobnie można uzasadnić, że trójkąty ADE i DBE mają równe pola. Pole trójkąta ACE jest równe różnicy pól trójkątów ADC i ADE, a pole trójkąta BCE jest równe różnicy pól trójkątów DBC i DBE.

Rozwiąż zadania:11-14, 16-19/str. 244 – 245/P.

Zadania utrwalające dla chętnych: 20-30, 34-37/str.246-248/P.

Rozwiązania wykonanych zadań w formie załączników/zdjęć wyślij na e-mail nauczyciela.

26.05.2020-wtorek

Temat. Prostokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie. Zaznaczanie i odczytywanie współrzędnych punktów.

Celem dzisiejszych zajęć jest poznanie  prostokątnego układu współrzędnych oraz nauczenie się, jak w układzie współrzędnych zaznaczać punkty oraz jak odczytywać współrzędne punktów. Przeanalizuj przykład 1, wykonaj ćwiczenie 1 ze str. 251/P. Zapoznaj się z budową układu współrzędnych, nazwami osi, kolejnością numeracji ćwiartek, sposobem zaznaczania punktów w układzie współrzędnych oraz zapisywaniem współrzędnych zaznaczonych punktów – str. 252/P. Możesz również obejrzeć filmy: wprowadzenie do układu współrzędnych oraz odczytywanie i zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych. Przeanalizuj przykład 2 ze str. 253/P, a następnie wykonaj ćwiczenie 2. Potrafisz wyznaczyć środek odcinka położonego na osi liczbowej. Jak wyznaczyć długość oraz środek odcinka leżącego w układzie współrzędnych? Możesz obejrzeć materiał filmowy długość i środek odcinka w układzie współrzędnych. Zapoznaj się z wiadomościami na str. 255/P i wykonaj ćwiczenia: 4-5/str. 255 – 256/P. Rozwiąż zadania: 2, 5/str. 259/P oraz zadanie 18/str. 261/P.

Rozwiązania wykonanych zadań w formie załączników/zdjęć wyślij na e-mail nauczyciela.

28.05.2020-czwartek

Temat. Figury w układzie współrzędnych.

Dziś będą zadania o odcinkach (znajdowanie długości, środka, końca), prostych oraz wielokątach (obliczanie ich pól, obwodów) w układzie współrzędnych. Na poprzedniej lekcji znajdowaliśmy środek odcinka o danych końcach. Teraz nauczymy się znajdować drugi koniec odcinka, gdy dany jest jeden koniec i środek tego odcinka. Przeanalizuj przykład 5 ze str. 256/P i wykonaj ćwiczenie 6 ze str. 257/P. Teraz obejrzyj film o szukaniu punktów współliniowych. Przeanalizuj przykład 6 ze str. 257/P oraz wykonaj ćwiczenie 8 ze str. 259/P.

Teraz czas na wielokąty w układzie współrzędnych. Wykonaj ćwiczenie 3 ze str. 255/P. Jeśli potrzebna Ci pomoc, przeanalizuj przykład 3 ze str. 254/P.  Rozwiąż zadania: 6/str.259/P, 13/str.260/P, 19b,c/str.261/P.

Zadania utrwalające dla chętnych: 23, 25/str. 262/P.

Rozwiązania zadań w formie załączników/zdjęć wyślij na e-mail nauczyciela.

29.05.2020-piątek

Temat. Podsumowanie działu – Wielokąty.

Do powtórzenia wiadomości wykorzystaj pytania ze str. 264/P. W przypadku problemu z udzieleniem odpowiedzi na któreś z pytań, wróć do treści opisanych w poszczególnych modułach tego działu. Wiadomości i umiejętności możesz sprawdzić i doskonalić poprzez wykonanie pozostałych zadań z zeszytu ćwiczeń oraz zadań z podręcznika - str.264-268.

Rozwiąż zadania: 4, 5, 14, 17a, 18a, 23/str. 264 – 268/P.

Zadania utrwalające dla chętnych: 25, 26, 30 ze str. 268/P.

Rozwiązania zadań w formie załączników/zdjęć wyślij na e-mail nauczyciela.

BIOLOGIA  EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com

26.05.2020 (wtorek)

Temat: Rozwój zarodkowy i płodowy.

Przeczytajcie temat ze str. 239. Zapiszcie do zeszytu to co wytłuszczone. Zapłodnienie to połączenie komórki jajowej z plemnikiem. Do zapłodnienia dochodzi w jajowodzie.  Plemniki z pochwy do jajowodu przedostają się samodzielnie dzięki witce. W wyniku zapłodnienia powstaje zygota, z której w wyniku podziałów powstaje zarodek. Przeanalizujcie rysunek ze str. 239. Zygota a następnie zarodek przemieszczają się przez jajowód w stronę macicy. Po około 9 - 11 dniach od zapłodnienia zarodek zagnieżdża się w macicy. Wytwarza się łożysko, dzięki któremu dziecko będzie otrzymywało substancje odżywcze.  Przepiszcie do zeszytu tabelę ze str. 242, która przedstawia jakie substancje przenikają z krwi matki do krwi dziecka i odwrotnie z krwi dziecka do krwi matki. Organizm rozwijający się przez pierwsze dwa miesiące ciąży nazywany jest zarodkiem, a następnie  po wykształceniu się wszystkich narządów i układów – płodem.

28.05.2020 (czwartek)

Temat: Rozwój człowieka i potrzeby z nim związane.

Przeczytajcie temat ze str. 244. Zapiszcie do zeszytu kolejne etapy rozwoju człowieka od urodzenia aż do śmierci. Swojej pracy nie musicie przesyłać.

RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl

28. 05. 2020 (czwartek), 29 maja 2020 (piątek)

 Temat: Zesłanie Ducha Świętego.

(praca domowa obejmuje dwa tematy lekcyjne o Duchu Świętym: 43 i 64 )

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego obchodzimy w 50 dni po zmartwychwstaniu.

Kim jest Duch Święty? Jakich darów udziela ? W jaki sposób Duch Święty działa w nas?

Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w wyżej  wymienionych tematach  katechez oraz pod linkiem: https://view.genial.ly/5ebb0eca0be9a20d68192eca/presentation-osoba-i-dary-duch 

Na podstawie zdobytych wiadomości uzupełnij ćw. 1,2,3 s 92 oraz  ćw. 3 s 134 (ćwiczenia możesz odesłać do sprawdzenia na mojego e-maila)

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE  EMAIL NAUCZYCIELA  aga857@interia.eu

29.05.2020r. Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania (zadania dla dziewcząt).  
1. Zapisz w zeszycie typowe problemy dziewcząt, związane z psychiką, np. zmienność nastroju, nadwrażliwość na ocenę ze strony innych, poszukiwanie sensu życia.
2. Obejrzyj filmy w internecie na temat anoreksji.
3. Wzmacniaj swoje poczucie własnej wartości - zauważaj swoje sukcesy, zalety i mocne strony.

MUZYKA  EMAIL NAUCZYCIELA  m.kominek3@gmail.com

Poniedziałek 25.05.2020

Temat: Kabaret- muzyka rozśmiesza.

Napisz notatkę do zeszytu o Henryku Warsie i notatkę o kabarecie.

Powtórz piosenkę pt. „Piosenka wiosenna”.

PLASTYKA EMAIL NAUCZYCIELA m.kominek3@gmail.com

Wtorek 26.05.2020

Temat: Film- twórcy i środki wyrazu. „Daleko i blisko- różne plany filmowe. Znaczenie otoczenia, znaczenie postaci”.

Napisz notatkę do zeszytu z plastyki o filmie z podręcznika.

Zrób zdjęcie i wyślij na adres:  m.kominek3@gmail.com.

INFORMATYKA  EMAIL NAUCZYCIELA anna.sulima01@gmail.com

29.05.2020r. gr.1, gr.2
Temat: Plakat.

1. Przeczytaj temat 4.4 z podręcznika s. 99 – 103.
2. Wykonaj wszystkie polecenia oznaczone czerwonym trójkątem. Cała instrukcja w podręczniku. Jeżeli nie masz płatnego pakietu Microsoft Office (edytor tekstu MS Word) to możesz zainstalować darmowy pakiet oprogramowania biurowego LibreOffice (edytor tekstu LibreOffice Writer) lub Apache OpenOffice możesz również zrobić w dokumencie na dysku Google.
3.Wykonaj dwa plakaty, na wzór Rys. 1. str. 99. (teksty dostępne w internecie) lub zad. 1 str. 103
4. Zapisz pod nazwa Plakaty lub Pola figur geometrycznych.
5. Podpisaną pracę prześlij do sprawdzenia.

JĘZYK  POLSKI  EMAIL NAUCZYCIELA  agnieszkastepien.psp@gmail.com   

Data: 25. 05. 2020 (poniedziałek)

Temat: NIP dla ZUS-u i BOR w ONZ. Skrótowce.

1. Lekcję zaczynamy od odczytania tematu i próby rozszyfrowania pełnych nazw ukrytych w skrótowcach. (Numer Identyfikacji Podatkowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Biuro Ochrony Rządu, Organizacja Narodów Zjednoczonych). Niektóre skrótowce są wyrazami, które weszły na stałe do języka polskiego, gdyż bez większego trudu możemy je odczytać. Spróbuj samodzielnie rozszyfrować skrótowce PZU, RP, WHO, SKS, OSP zauważamy, że są to najczęściej nazwy instytucji, organizacji, firm, partii politycznych lub państw.
2. Przeczytaj informacje o skrótowcach ze strony 63 (podr) i sporządź notatkę, w której zapiszesz wyjaśnienie terminów: Skrótowce, -literowce, -głoskowce, -sylabowce, -skrótowce mieszane. Przy każdym z nich zapisz po jednym przykładzie.
3. Przeczytaj uwagę ortograficzną ze str. 63 i zapamiętaj jej treść.
4. Przepisz informację o odmianie skrótowców ze str. 64 oraz wszystkie przykłady.
5. W rozstrzyganiu wątpliwości zarówno dotyczących zrozumienia, odczytania, jak i odmiany tych wyrazów może być on przydatny słownik Skróty i skrótowce.
6. Zapoznaj się ze sposobami tworzenia powszechnie znanych skrótowców. Utwórz, a następnie głośno odczytaj utworzone wyrazy z ćw. 1 str 128 (zeszyt ćwiczeń). Z pewnością zauważasz, że niektórymi z nich posługujesz się na co dzień, ale nie zawsze rozumiesz, co oznaczają (np. PESEL lub NIP). Sprawdź poprawność rozwiązania:
Ćw. 1 str. 128 1. SOR, GOPR, WOPR (wym. s-o-r, g-o-p-r, w-o-p-r) – głoskowce; ZHR, PTTK, RP (wym. zet-ha-er, pe-te-te-ka, er-pe) – literowce.
7. Zapisz rozwiązanie ćw. 2 str. 128
Oprócz głoskowców, zbudowanych z głosek wyrazów tworzących pełną nazwę, np. MEN (wym. m-e-n), i literowców, które odczytujemy tak, jak litery alfabetu, np. PWN (wym. pe-wu-en), wyróżniamy sylabowce – skrótowce składające się z początkowych sylab wyrazów wchodzących w skład pełnej nazwy, np. Polfa (wym. polfa, Polska Farmacja), a także skrótowce mieszane – o niejednolitej budowie, stanowiące połączenie pierwszych liter, sylab i głosek, np. CBOS (wym. ce-bos, Centrum Badania Opinii Społecznej). 
8. Zapoznaj się z „Dobrą radą” na str. 64 (podr), zwróć uwagę, że w języku polskim dopuszczalna jest również forma orzeczenia zgodna z zakończeniem skrótowca. Należy zaznaczyć, że jest ona mniej staranna, chociaż poprawna.
Teraz uzupełnij zadanie 5 ze str. 129 A. ogłosiła. B. zakupił. C. zaoferowała, D. prowadził. E. była.
9. Wykonaj ćw. 3 i 4 str. 129 (zeszyt ćwiczeń).

10. Zachęcam Was do wzbogacania wiedzy o skrótowcach na stronie  https://epodreczniki.pl/a/chytre-szyfry---w-kregu-skrotowcow-i-emotikonow/DkE2MJ0XU

Data: 26. 05. 2020 (wtorek)

Temat: Skróty.
1. Na początku musimy wyjaśnić:
Jaka jest różnica między skrótem a skrótowcem?

Zapisz notatkę: Skrótem nazywamy skróconą formę wyrazu, która występuje tylko w języku pisanym. Skrótowcem określamy zaś wyrazy pochodne, które powstały poprzez skrócenie wieloczłonowej nazwy i są używany zarówno w piśmie, jak i w języku mówionym.
Przykłady:
Skrót od wyrazu dyrektor to dyr. Skrót od wyrazy profesor to prof.
Skrótowiec od nazwy Powszechny Zakład Ubezpieczeń to PZU (wym. pe-zet-u). Skrótowiec od nazwy Zakład Ubezpieczeń Społecznych to ZUS (wym. zus).
3. Wiele wątpliwości budzi pisownia skrótów, dlatego zapisz w zeszycie, kiedy po skrócie stawiamy kropkę, a kiedy nie stawiamy. Zapisz i zapamiętaj zasady ze strony 66 (podr).
Poprawny zapis skrótu jest umiejętnością ortograficzną, podobnie jak np. pisownia u lub ó, warto ją dobrze opanować. Przy wszelkich trudnościach w odczytaniu skrótów należy korzystać ze słowników.
4. Przeczytaj notatkę encyklopedyczną ze str 67 (podr). Zwróć  uwagę na fakt, że zamieszczony tekst pochodzi z encyklopedii i w związku z tym zawiera bardzo dużo skrótów ze względu na oszczędność miejsca. Zauważcie, że hasło encyklopedyczne w pełnym brzmieniu podawane jest tylko na początku artykułu, zaś w dalszej części jest skracane do pierwszych liter.
5. Uzupełnij samodzielnie tabelkę z ćw. 2 str. 67, a następnie zapisz w zeszycie wniosek. Kropkę stawiamy po skrótach oznaczających grupę wyrazów lub niezakończonych ostatnią literą skracanego wyrazu. Kropki nie stawiamy po skrótach oznaczających jednostki odległości, miary, czasu, wagi.
6. Wykonaj ćw. 1 str. 130 i sprawdź poprawność rozwiązania: A. Chodzę do Gimnazjum nr 111 im. Ignacego Paderewskiego. B. Mój pokój ma wys. 2,7 m, pow. 12 m kw. i jest o 2 m kw. większy od pokoju mojej siostry. C. Studenci uwielbiają wykłady prof. Kwiatkowskiego, ale dr Lipiński nie cieszy się ich uznaniem. D. Przyjdź do mnie po południu, tzn. ok. godz. 16. E. Ciągłym powodzeniem u młodej widowni cieszy się film pt. Piraci z Karaibów cz. III (reż. Gore Verbinski, wyk. Johnny Depp, Orlando Bloom).
8. Jeżeli masz taką możliwość, sięgnij po Słownik języka polskiego lub Słownik poprawnej polszczyzny i zapoznaj się z obowiązującym spisem skrótów, bo pracując ze słownikiem powinieneś wiedzieć , co oznaczają skróty np.: wym. – wymawiaj; D. – dopełniacz; a. – albo;  rzad. – rzadziej; m – rodzaj męski;  ndm – nieodmienny IV – czwarta deklinacja
7. Zastosuj poznane zasady i wykonaj ćw. 3 str. 132 (zeszyt ćwiczeń). Zapisz adresy  w e-mailu i prześlij je do sprawdzenia.

Data: 27. 05. 2020 (środa)

Data: 27. 05. 2020 (czwartek)

Temat: O argumentowaniu i rozprawce.
1. Wyobraź sobie sytuację, kiedy chcesz, aby mama kupiła ci nowe buty. Zastanów się i zapisz trzy argumenty, którymi spróbujesz przekonać rodziców do zrealizowania upragnionego zakupu.
2. Umiejętność redagowania argumentów potrzebna Wam będzie podczas pisania dłuższej formy wypowiedzi jaką jest rozprawka. Czym jest rozprawka?
 Zapisz: Rozprawka – to dłuższa forma wypowiedzi pisemnej, w której piszący rozważa problem, zajmując określone stanowisko w tej sprawie; jest to uporządkowany zapis toku rozumowania.

Zapoznaj się z informacjami na temat budowy rozprawki i postaraj się jak najwięcej zapamiętać. Rozprawka to bardzo ważna forma wypowiedzi:

Rozprawka to forma wypowiedzi pisemnej, wymagająca szczególnie dokładnej analizy tematu oraz samodzielnych sądów i rozważań.
Co zawiera temat rozprawki?  Zawiera on zwykle jakieś pytanie, problem, na który piszący musi znaleźć odpowiedź.
Jakie kroki powinien podjąć piszący rozprawkę? Pierwszym krokiem musi zatem być znalezienie i uświadomienie sobie tego pytania oraz wyjaśnienie wszystkich nasuwających się w związku z nim wątpliwości. Drugi krok to gromadzenie faktów, dowodów, które uzasadnią słuszność rozumowania i uporządkowanie ich według ważności. Ostatnim krokiem jest wyciągnięcie wniosków.
Jaką kompozycję powinna posiadać rozprawka? Rozprawka wymaga trójdzielnej kompozycji: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Wstęp i zakończenie powinny obejmować w sumie 20 % całej pracy, a rozwinięcie – 80 %. Każdą część rozprawki należy pisać od nowego akapitu, podobnie jak nową myśl.
Co cechuje styl rozprawki? Styl rozprawki powinien być rzeczowy, logiczny, pozbawiony emocjonalności. Jeśli decydujemy się na zastosowanie cytatów, pamiętajmy o tym, by były trafne i nie nadużywajmy ich.

Rozprawka, tak jak każdy tekst pisany, musi mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Zapiszcie, co w której części powinno się znaleźć, np.:
Wstęp – wprowadzenie do tematu; ogólne refleksje budowane np. na podstawie słowa – klucza z tematu; refleksje muszą mieć charakter ogólny. Nie dajemy tu żadnych odpowiedzi. Wprowadzamy w temat – trzeba zaciekawić czytającego, zaintrygować go. Wstęp musi zakończyć się postawieniem tezy lub hipotezy (tu wyjaśniam, czym jest teza / hipoteza – jeśli klasa jest słabsza, mówię tylko o tezie i na niej się skupiam, a o hipotezie tylko informuję)
Teza – zdanie oznajmujące, w którym piszący wyraża swoje zdanie (zajmuje stanowisko) w sprawie zasugerowanej w temacie i poruszonej we wstępie. Wyraźnie akcentuję, że musi to być zdanie oznajmujące, najlepiej poprzedzone sformułowaniem podkreślającym, że jest to JEGO zdanie (np. moim zdaniem ...). W trakcie pisania autor będzie musiał udowodnić i potwierdzić swoje stanowisko.
Hipoteza – zdanie oznajmujące, zawierające jakąś wątpliwość, przypuszczenie. Piszący nie jest do końca pewien swojego stanowiska. W toku pracy musi je potwierdzić bądź obalić.
Rozwinięcie – najobszerniejsza część rozprawki; nie może być krótsza niż wstęp i zakończenie razem wzięte. Tu formułujemy argumenty i uzasadniamy je (1 argument + uzasadnienie = 1 akapit).
Argument – dowód potwierdzający tezę. Ma postać zdania oznajmującego. Jest już zawężeniem problemu, ale dopiero jego uzasadnienie przynosi konkretne przykłady. Argumentów powinno być co najmniej trzy i powinny być one ułożone od najważniejszego do najsłabszego (w odczuciu autora), choć można przyjąć odwrotny układ.
Uzasadnienie argumentu – skonkretyzowanie go, podanie konkretnych przykładów, np. z tekstu literackiego.
Kontrargument – sformułowanie obalające wcześniej podany argument.
Zakończenie – to podsumowanie; wyciągamy wnioski (co najczęściej sprowadza się do 1 zdania, w którym powtarzamy krótko jeszcze raz te informacje, które pojawiły się w argumentach i potwierdzamy tezę(ew. formułujemy ją bądź obalamy – w zależności od przyjętej koncepcji).

Przeczytaj i przepisz do zeszytu przykładową rozprawkę:

Temat pracy: Czy można się obyć książki?

        Człowiek, żeby przeżyć, potrzebuje tak naprawdę niewielu rzeczy – pożywienia, picia, snu. Czy jednak takie życie ma sens? Czy dziś komukolwiek to wystarcza?

         Musimy przecież się uczyć, zdobywać wiedzę, przygotowywać się do przyszłego zawodu. Chętnie też rozwijamy swoje zainteresowania. Do tego wszystkiego potrzebujemy książek. Nie da się więc bez nich obyć we współczesnym świecie.

         Po pierwsze, książki są skarbnicą wiedzy. Czytając je, dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy, zdobywamy wiedzę. To książki dostarczają nam informacji, jak żyją ludzie na innych kontynentach, jak funkcjonuje świat przyrody, jak wyglądała egzystencja naszych przodków.

         Po drugie, dzięki podręcznikom możemy się uczyć, zdobywać wykształcenie i rozwijać swoje zainteresowania. Pomagają nam w tym słowniki i encyklopedie. Sięgamy po nie, by sprawdzić znaczenie niezrozumiałych słów lub zaczerpnąć potrzebnych nam informacji.

         Bez wątpienia także ciekawe lektury są doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu. Dostarczają nam rozrywki i rozwijają naszą wyobraźnię.

         Kolejną sprawą jest to, że książka to najlepszy przyjaciel. Kiedy jest nam smutno i źle, możemy przenieść się w świat fikcyjnych bohaterów. Oni nigdy nas nie zawiodą.

         Ponadto, czytając, rozwijamy się intelektualnie i przygotowujemy do udziału w życiu kulturalnym.

         Z podanych argumentów jasno wynika, że współczesny człowiek nie może się obyć bez książek. Sięgajmy więc po nie jak najczęściej. Pamiętajmy też o tym, by je szanować i dbać o nie.

Zachęcam was do zapoznania się z materiałem na temat pisania rozprawki:

https://www.youtube.com/watch?v=8BMacJ3RM8c

Data: 29. 05. 2020  (piątek)

Temat:  Styl i język rozprawki.

1.Zapoznaj się z informacjami na temat rozprawki znajdujące się w podręczniku Gramatyka i stylistyka na str. 101-103

2.Zapisz w zeszycie:
Schemat planu rozprawki – przykład:

Temat rozprawki: ........................................

I. Wstęp (hasłowo):........................................

TEZA: ........................................

II. Argumenty:

Argument 1. ........................................

Przykład ........................................

Argument 2. ........................................

Przykład........................................

Argument 3. ........................................

Przykład ........................................

III. Zakończenie – wnioski (też hasłowo).....................................

Zapisz: Słownictwo „rozprawkowe”

Co chcę zrobić?

Przykładowe sformułowania

rozpocząć rozprawkę

zacznę od; rozpocznę od; na wstępie; na początku

wprowadzić tezę

jestem pewien, że; sądzę; uważam, że; moim zdaniem; jestem pewien, że; jestem przekonany; według mnie...

 

wprowadzić hipotezę

wydaje mi się; prawdopodobnie; przypuszczam; nie jestem pewien, czy...

 

wprowadzić argument

po pierwsze, po drugie; na wstępie chciałbym wspomnieć o; z kolei przejdę do; teraz zajmę się; następna sprawa to; przedstawię następny argument... kolejną sprawą jest to, że…, następna sprawa to..., kolejnym argumentem jest to, że...,

 

wprowadzić kontrargument

z drugiej strony; patrząc na to z innej strony; można jednak spojrzeć na to inaczej..., inną sprawą jest to, że...,

 

podsumować rozważania

podsumowując stwierdzam, że; dobitnie stwierdzam; kończąc chciałbym jeszcze raz podkreślić; na zakończenie powtórzę jeszcze raz... na koniec pragnę dodać, że..., reasumując..., podsumowując moje rozważania...,

 

wprowadzić cytat

moją opinię najlepiej potwierdzą słowa; najlepiej ilustrują to słowa; powołam się na stwierdzenie... na poparcie mojego stwierdzenia chcę przytoczyć opinię...,

 

podkreślić subiektywizm wypowiedzi

moim zdaniem; w mojej opinii; według mnie; sądzę; uważam; jestem przekonany; jestem zdania...

 

Zapisz po 1-3 przykłady innych zwrotów, które nie znalazły się w powyższej tabeli, a znajdują się w tabeli Słownictwo stosowane w rozprawce znajdującej się w materiale na stronie https://epodreczniki.pl/a/uczymy-sie-redagowac-rozprawke/DCu4zaFrO

Przepisz przykłady poszczególnych części rozprawki

Temat: Na podstawie „Małego Księcia” uzasadnij, co to znaczy być dzieckiem. Odnieś się również do innych tekstów literackich.

Wstęp: Literatura daje (lub próbuje dać) odpowiedzi na różne pytania: i banalne, i filozoficzne.
Hipoteza: Jedno z nich brzmi: co to znaczy być dzieckiem? W niniejszej pracy postaram się na nie odpowiedzieć, szukając przykładów właśnie w literaturze.

Argument: Wiele refleksji na ten temat przynosi „Mały Książę” A.de Saint-Exupery ego.
W kontekście tego utworu być dzieckiem, to znaczy być radosnym i ciekawym świata oraz patrzeć na ludzi sercem, zgodnie z sekretem Lisa: „Patrzeć należy sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.

Przykład: Przede wszystkim – Mały Książę to bohater, który skupia w sobie wszystkie cechy dziecka. Jest dociekliwy, bo zadaje pytania tak długo, aż uzyska na nie zadowalającą odpowiedź. Ciekawość świata powoduje, że wędruje po przedziwnych planetach, chcąc poznać i zrozumieć innych mieszkańców wszechświata. Od mądrego Lisa dowiaduje się, że „patrzeć należy sercem”. Dlatego wraca do swej ukochanej róży, bo zrozumiał, że troska, odpowiedzialność i czas poświęcony bliskim są ważniejsze od tego, co materialne. Dzieci bowiem nie znają wartości pieniądza, nie wiedzą, jakie jest jego znaczenie. Dzięki temu zwracają uwagę na inne wartości, takie jak przyjaźń czy miłość.

Argument: Po drugie – bycie dzieckiem kojarzy się z radością i beztroską.
Przykład: Taki obraz dziecka przynoszą słynne „Treny” J. Kochanowskiego. Niespełna 3-letnia Urszulka przedstawiona została tu jako wesołe, rozśpiewane dziecko, które swą obecnością rozświetlało życie rodziców. Wszędzie było jej pełno („wszystkieś w domu kąciki zawżdy pobiegała”), a swym szczebiotem sprawiała, że dom wypełniony był śmiechem („tyś za wszytki mówiła, za wszytki śpiewała”).

Zakończenie: Podsumowując, stwierdzam dobitnie, że być dzieckiem to kierować się w życiu sercem; to być radosnym i uśmiechać się na przekór wszelkim przeciwnościom; to być dociekliwy i ciekawym świata. Sądzę, że są to cechy, które można w sobie pielęgnować całe życie. Pielęgnować w sobie dziecko.

Utrwal wiedzę o redagowaniu rozprawki poprzez zapoznanie się z materiałami na stronie https://epodreczniki.pl/a/uczymy-sie-redagowac-rozprawke/DCu4zaFrO

WYCHOWANIE FIZYCZNE

EMAIL NAUCZYCIELA  GRUPA DZIEWCZĄT  opalw-f8a@wp.pl.

W tym tygodniu macie za zadanie pojeździć w wolnym czasie na rowerze, rolkach lub deskorolce. Życzę fajnej zabawy.

EMAIL NAUCZYCIELA GRUPA CHŁOPCÓW  bajkowa.98@wp.pl 

W tym tygodniu macie za zadanie w czasie wolnym wybrać sobie dowolna formę rekreacji na świeżym powietrzu np: pojeździć na rowerze, rolkach, deskorolce. Pamiętajcie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Życzę fajnej zabawy.