strona główna

Praca domowa klasa 6a


ZAJĘCIA KOREKCYJNO -KOMPENSACYJE EMAIL NAUCZYCIELA   geografia.ciepielow@gmail.com

27.05.2020.

Uczniów uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne proszę o wykonanie kart pracy wysłanych na ich adresy e-mail.

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA justynaenglishclasses@gmail.com

25.05.2020r.(poniedziałek)

Subject: Jewellery and accessories.-nazwy biżuterii oraz akcesoriów, praca z tekstem.

-zapoznaj się ze słownictwem dotyczącym biżuterii: podręcznik str.105 (tabelka: Jewellery and accessories) Przepisz te słówka do zeszytu pod tematem. Powyższe wyrazy ćwicz  na quizlet: https://quizlet.com/506314357/evolution-plus-3-unit-8-accessories-flash-cards/

- wykonaj ćwiczenie 2/96 podręcznik. Należy przeczytać i posłuchać dialogów z dwóch telenowel (soap opera – telenowela) Link do nagrania: https://drive.google.com/open?id=1V6_mwL1NyIE7aOnch4lZCSp9PMuv1SnRbh

- wykonaj zadanie 4/96 z pomocą słowniczka z podręcznika str. 105 (English to go – druga kolumna). Ustaw wyrazy w prawidłowej kolejności. W każdym zdaniu jest jeden dodatkowy wyraz. Zapisz zdania i ich tłumaczenie do zeszytu.

- wykonaj ćwiczenie 1 i 3 strona 65 – ćwiczeniówka

27.05.2020r. (środa)

Subject: Are you going to buy this necklace?-pytania z użyciem konstrukcji be going to

Przepisz notakę pod tematem:

Pytania z konstrukcją ‘be going to’ tworzymy przez zamianę (inwersję)

Np. He is going to buy this chain. – On zamierza kupić ten łańcuszek.

Pytanie: IS HE going to buy this chain? – Czy on zamierza kupić ten łańcuszek?

Pytania szczegółowe:

Zaimki pytające (What – co, Where – gdzie, When – kiedy) – stawiamy na samym początku pytania, np. Where are you going to buy the chain? – Gdzie zamierzasz kupić łańcuszek?

-wykonaj  w zeszycie ćwiczenie 5/97 z podręcznika. Uzupełnij pytania używając konstrukcji “be going to”. W punkcie 2 i 3 użyj odpowiedniego zaimka pytającego: what, where lub when.

- wykonaj w zeszycie ćwiczenie 2/97 Extra z podręcznika. Napisz pytania z konstrukcją “be going to” a następnie dopasuj do nich odpowiedzi, np. 1. Are you going to buy that ring? B

29.05.2020r. (piątek)

Subject: Konstrukcja be going to-ćwiczenia gramatyczne.

Przepisz pod tematem.

Mój kolega zamierza przeprowadzić się do dużego miasta.

My friend is going to move to the big city.-zd. twierdzące

Is your friend going to move to the big city?-pytanie

Yes, he is.     No, he isn t.-krótkie odpowiedzi

My friend isn t going to move to the big city.-przeczenie

-na podstawie podanego zdania napisz w zeszycie zdanie: Jego rodzice zamierzają podróżować dookoła świata.Utwórz zdanie twierdzące pytanie, krótkie odpowiedzi oraz przeczenie. Wyślij mi zdjęcie do sprawdzenia na e-maila.

- wykonaj w zeszycie ćwiczenie 3/95 Extra z podręcznika. Należy napisać pytania używając konstrukcji be going to, np. Are you going to phone your friend? Yes, I am.

 -zrób w ćwiczeniówce zadania gramatyczne 4,5 strona 65. Dla chętnych 6/65.

- Poćwicz budowę zdań z konstrukcją be going to na stronie: https://learningapps.org/display?v=p2frgrsf520

Aby sprawdzić poprawność odpowiedzi, kliknij w niebieski kwadracik w prawym dolnym rogu. Jeśli masz jakieś błędy, spróbuj je poprawić.

Uwaga!!

W środę czyli 3 czerwca 2020r. odbędzie się kartkówka z konstrukcji be going to (użycie, budowa zdań twierdzących, pytań, przeczeń oraz krótkich odpowiedzi.) oraz słówek z dwóch pierwszych kolumn st. 105. Kartkówkę prześlę wam na e-maila o godz. 11.15, a odpowiedzi proszę przesłać na mojego e-maila do godz. 11.45.

HISTORIA  EMAIL NAUCZYCIELA   niedziela.alina@wp.pl

25.05.2020 (poniedziałek)

Temat: Napoleon a sprawa niepodległości Polski - Legiony Polskie

Zapisz w zeszycie:

Część patriotów polskich niemogących pogodzić się z upadkiem Polski udała się na emigrację, głównie do Saksonii i Francji. Generał Jan Henryk Dąbrowski przedstawił  Paryżu plan sformowania polskich oddziałów u boku francuskiej armii. Miały się one rekrutować z Polaków wziętych przez Francuzów do niewoli jako jeńcy z armii austriackiej. W 1797 roku na terenach północnych Włoch Dąbrowski zaczął tworzyć jednostki zwane Legionami Polskimi. Dla nich Józef Wybicki ułożył w tm samym roku Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, która w 1927 roku po odzyskaniu niepodległości stała się hymnem narodowym Polski. Legiony Polskie przyczyniły się do wielu zwycięstw Francuzów nad armią austriacką. Po zawarciu pokoju  Francji z Austrią Bonaparte wcielił do wojska francuskiego ok. 6 tyś. legionistów i wysłał na wyspę Santo Domingo, z której tylko ok. 300 żołnierzom udało się powrócić

Wykonaj zadanie 1 w zeszycie ćwiczeń, s. 82 i wraz z notatką prześlij do sprawdzenia.

Przeczytaj informacje z podręcznika, s.od 210 do 212.

27.05.2020

Temat: Napoleon a sprawa niepodległości - Księstwo Warszawskie

Zapisz w zeszycie:

Napoleon Bonaparte prowadził zwycięskie bitwy z Prusami i Rosją. Zmusił króla Prus i cesarza Rosji do kapitulacji. W 1807 roku na mocy zawartego przez Napoleona w Tylży pokoju z Prusami i Rosją z części ziem polskich zaboru pruskiego utworzono Księstwo Warszawskie, którego dziedzicznym władcą został król Saksonii z dynastii Wettinów. W rzeczywistości to cesarz Francuzów określał bieg polityki zagranicznej Księstwa Warszawskiego, a także nadał mu konstytucję. W 1809 roku Austria najechała Księstwo Warszawskie. Wojska pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego zdołały w bitwie pod Raszynem odeprzeć atak armii austriackiej. Wkrótce potem również Napoleon pokonał Austriaków. Dzięki temu terytorium Księstwa Warszawskiego zostało powiększone o część ziem zaboru austriackiego.

Wykonaj zadanie 2 i 3 w zeszycie ćwiczeń i prześlij do sprawdzenia wraz z notatką.

GEOGRAFIA  EMAIL NAUCZYCIELA  geografia.ciepielow@gmail.com

28.05.2020.przeczytajcie temat 25 w podręczniku „Atrakcje turystyczne Czech i Słowacji”, następnie wypiszcie atrakcje turystyczne Czech i Słowacji.
Odpowiedzi należy wysłać do oceny na mój adres e-mail, koniecznie podpisane.

MATEMATYKA  EMAIL  NAUCZYCIELA  alina.nizinska@o2.pl

25.05.2020 r. (poniedziałek)

Temat: Zastosowanie równań z jedną niewiadomą do rozwiązywania zadań tekstowych.

Zapisz temat w zeszycie.

Dziś utrwalasz umiejętność opisywania sytuacji przedstawionych w zadaniach za pomocą wyrażeń algebraicznych oraz rozwiązywania równań. Zajmiesz się także oceną sensowności wyników zadań.

Podczas zajęć online rozwiąż zadania: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 ze str. 241 – 242 z podręcznika.

Samodzielnie rozwiąż w zeszycie zadania z „Co umiem?” ze str. 243 z podręcznika.

Zadanie dodatkowe: 39 ze str. 242 z podręcznika.

Zdjęcia rozwiązanych zadań proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną, na adres mailowy podany wyżej.

Jutro będzie kartkówka z rozwiązywania równań, a w piątek sprawdzian z działu „Wyrażenia algebraiczne”.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

26.05.2020 r. (wtorek)

Temat: Powtórzenie i utrwalenie materiału z działu „Wyrażenia algebraiczne”.

O godz. 10.40 udostępnię kartkówkę (platforma wsipnet).

Zapisz temat w zeszycie.

Dziś powtarzasz wiadomości i utrwalasz umiejętności dotyczące wyrażeń algebraicznych. W szczególności zajmiesz się rozwiązywaniem zadań tekstowych oraz prędkością, drogą i czasem.

Rozwiąż zadania: 2, 5, 8, 12 b,d, 14, 15c ze str. 245 – 248 z podręcznika oraz zadania ze str. 97 w zeszycie ćwiczeń.

Zadania dodatkowe: „Potrafię więcej, umiem lepiej” ze str. 254 – 255 do wyboru.

Zdjęcia rozwiązanych zadań z ćwiczeniówki oraz dodatkowych proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną, na adres mailowy podany wyżej.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

27.05.2020 r. (środa)

Temat: Powtórzenie i utrwalenie materiału z działu „Wyrażenia algebraiczne”, c.d.

W dalszym ciągu powtarzasz wiadomości i utrwalasz umiejętności dotyczące ostatniego działu. Dziś wyrażenia algebraicznych, równania, i zadania rozwiązywane za pomocą równań.

W czasie zajęć online rozwiąż zadania: 18, 19, 20, 23, 25, 30, 31, 33 ze str. 249 – 252 z podręcznika.

Rozwiąż zadania ze str. 98 i 100 w zeszycie ćwiczeń.

Zadania dodatkowe: „Potrafię więcej, umiem lepiej” ze str. 254 – 255 do wyboru, c.d.

Zdjęcia rozwiązanych zadań z zeszytu ćwiczeń oraz zadań dodatkowych proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną, na adres mailowy podany wyżej.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

29.05.2020 r. (piątek)

Temat: Sprawdzian z działu „Wyrażenia algebraiczne”.

Ok.  godziny 10.00 prześlę Ci sprawdzian na pocztę elektroniczną.  W opisie podam dalsze informacje.

Na kolejną lekcję przygotuj: cyrkiel, ołówek i linijkę.

JĘZYK ANGIELSKI GRUPA PANI BEATY EMAIL NAUCZYCIELA   beatarusin.angielski@gmail.com

25.05. (poniedziałek), 27.05. (środa), 29.05 (piątek)

Zadania na trzy kolejne lekcje zostały dodane do wirtualnej tablicy:

http://linoit.com/users/1beti5/canvases/Evolution%20Plus%203%20Unit%208%20%28part%202%29

BIOLOGIA  EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com 

26.05.2020 (wtorek)

Temat: Rozmnażanie się i rozwój ssaków.

Na dzisiejszej lekcji jest ciąg dalszy poprzedniego tematu (dopiszcie nr. lekcji). Dzisiaj chciałbym abyście popracowali z podręcznikiem. Zadam Wam kilka pytań, odpowiedzi zapisujcie do zeszytu i przesyłajcie – praca na ocenę. Zad. 1 Wymień po dwa przykłady zwierząt należących do łożyskowców, torbaczy i stekowców. Zad. 2 Jakie substancje przenikają za pomocą łożyska z krwi matki do krwi zarodka i odwrotnie z krwi zarodka do krwi matki ? Zad. 3 W jaki sposób zarodek połączony jest z łożyskiem? Zad. 4 Czy ssaki należą do owodniowców? Zad.5  Na jakim kontynencie żyją stekowce?  W podręczniku znajdzie cie odpowiedzi na te wszystkie pytania. Życzę miłej pracy i czekam na odpowiedzi do środy.

TECHNIKA  EMAIL  NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl 

25-29.05.2020r.

Temat: Urządzenia grzewcze.

Przeczytaj temat w podręczniku.

INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA  anna.sulima01@gmail.com

26.05.2020r. gr.1 
Temat: Liczby z kresek, kreski z liczb.
1. Przeczytaj uważnie temat 21 z podręcznika s. 92 – 94.
2. Obejrzyj filmik instruktażowy https://www.youtube.com/watch?v=ykWCtJS_IAk
3. Wykonaj wszystkie polecenia oznaczone czerwonym trójkątem. Cała instrukcja w podręczniku.
Zad. 1. Zaplanuj kod kreskowy dla liczb 144 i 200 – przygotuj odpowiednie rysunki.
Zad. 2. Narysuj kody paskowe liczb 127 i 128
Zad. 3. Wypisz kody paskowe liczb od 1 do 9 z użyciem cyfr 0 i 1 (pomiń zera znajdujące się z lewej strony). Liczba 1 to 1, liczba 2 to 10, liczba 3 to … , itd., liczba 9 to … .
Zadania od 1 do 3 z mojej treści wyślij do sprawdzenia. Kody paskowe mogą być narysowane w programie graficznym Paint, tekstowym Word lub na kartce i zrobione zdjęcie.

27.05.2020r. gr.2  
Temat: Kodowanie liter.

1. Przeczytaj uważnie temat 22 z podręcznika s. 95 – 97.
2. Obejrzyj filmik instruktażowy https://www.youtube.com/watch?v=Qr3OxRBS_-E
3. Jeżeli masz arkusz kalkulacyjny, wykonaj tablicę kodów ASCI, jeżeli nie, to link do niej https://tiny.pl/77b1s
4. Zakoduj swoje imię i nazwisko za pomocą kwadracików i zapisz je w postaci układu dwójkowego/binarnego (0 lub 1) następnie wyślij do sprawdzenia. Kody paskowe mogą być narysowane w programie graficznym Paint, tekstowym Word lub na kartce i zrobione zdjęcie.

MUZYKA EMAIL NAUCZYCIELA m.kominek3@gmail.com

Poniedziałek 25.05.2020

Temat: Eksperymenty kompozytorów XX wieku.

Napisz notatkę do zeszytu o Marku Grechucie, Krzysztofie Pendereckim i Witoldzie Lutosławskim.

Powtórz piosenkę pt. „Orkiestry dęte”.

PLASTYKA EMAIL NAUCZYCIELA m.kominek3@gmail.com

Piątek 28.05.2020

Temat: Projekty wzorzystych tkanin- geometryczne oraz roślinne i zwierzęce wzory.

Wykonaj pracę plastyczną na dany temat. Format pracy A3, technika dowolna. Zrób zdjęcie

pracy i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com.

RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl

26.05.2020 (wtorek) 

Temat: Kultura chrześcijańska w Europie i w Polsce.

Kultura chrześcijańska – całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, wynikający z zasad nauczania Jezusa Chrystusa, który wzywa człowieka do miłości Boga i bliźniego oraz do dawania świadectwa wiary w codziennym życiu. ćw. 1 s 90

Więcej informacji znajdziesz w katechezie 44.

Dla chętnych: na podstawie zdobytych wiadomości z książki oraz korzystając z Internetu

wymień owoce kultury chrześcijańskiej oraz jej dzieła – ćw.2 i 4 s 90/91 (pracę prześlij na e-maila)

27.05.2020 (środa)

Temat: Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

10 dni po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa, a 50 dni po zmartwychwstaniu obchodzimy Zesłanie Ducha Świętego. Więcej informacji o Duchu Świętym pod linkiem. Zapraszam do obejrzenia:  https://view.genial.ly/5ebe73414a81770d9df4de53/presentation-duch-swiety-przewod

JĘZYK POLSKI  EMAIL NAUCZYCIELA   ewasulimaaa@gmail.com

25 maja 2020 r.

Temat: ,,Z historii teatru” – test czytania ze zrozumieniem.

O godz. 13.30 otrzymacie na maile test czytania ze zrozumieniem. Na rozwiązanie macie 45 min. Szczegółowe inf. dotyczące udzielana odp. zamieściłam w treści maila. Powodzenia!!!

26 maja 2020 r.

Temat: Zdania podrzędnie i współrzędnie złożone – trening przed testem.

1.Przypomnij sobie wszystkie wytyczne dotyczące zdań podrzędnie złożonych oraz typy i spójniki zdań współrzędnie złożonych.

2.Wykonaj ustnie ćw. 6 s. 158 z fioletowego podręcznika.

3.Rozwiąż w zeszycie ćw. 7 b, c, f s. 159 oraz 9 s. 159.

4. Wykonaj w zeszycie ćw. 4 s. 161 – przepisz zdanie, otocz kółkiem spójnik i przyporządkuj odpowiedni wykres.

5. Zapisz ćw. 5 s. 163 - po 1 przykładzie poszczególnych zdań.

Praca domowa:

Wejdź na podaną stronę https://www.youtube.com/watch?v=bfYYd5BHD-A

 i obejrzyj filmik podsumowujący dzisiejsze zagadnienia. Wiedzę wykorzystasz na jutrzejszym sprawdzianie. Przypomnij sobie też inf. o zdaniu pojedynczym.

27 maja 2020 r.

Temat: Sprawdzian wiadomości i umiejętności z zakresu składni.

O godz. 13.30 udostępnię na platformie wsipnet.pl test z zakresu składni.

28 maja 2020 r.

Temat: Oznaczanie głosek miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych.

1.Wykonaj ustnie ćw. 1 i 2 s. 258.

2. Przeczytaj informacje z pierwszej części ramki Przypomnij sobie! s. 259

3. Rozejrzyj się wokół siebie i wymień przedmiotów ze swojego otoczenia, które zawierają głoski miękkie.

4.Zapisz w zeszycie ćw. 3 s. 259.

5.Teraz odczytaj informacje z drugiej części ramki Przypomnij sobie! s.259

6. Wykonamy wspólnie ćw. 5 s. 260, przypatrz się rzeczownikom i czasownikom.

Czytają informacje z tabeli Przypomnij sobie! s. 262

Praca domowa:

Zapisz w zeszycie rozwiązania ćw. 7 s. 261 oraz 9 s. 263. Zrób zdjęcie i prześlij do sprawdzenia.

29 maja 2020 r.

Temat: Ekranizacja filmu ,,Przygody Tomka Sawyera” na podst. powieści Marka Twaina (lektura uzupełniająca).

Omówimy tę lekturę na podst. obejrzanego filmu. Otrzymacie ode mnie wiele ważnych informacji nt. tego dzieła.

1.Obejrzyj uważnie film na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=_-NwWRYJNrU lub https://www.cda.pl/video/1894952e

2.Podczas oglądaniazanotuj w brudnopisie lub notatniku bohaterów, postaraj się też określić czas i miejsce wydarzeń. Ponadto redaguj notatki nt. istotnych wydarzeń.

WYCHOWANIE FIZYCZNE  EMAIL NAUCZYCIELA  opalw-f8a@wp.pl

W tym tygodniu macie za zadanie pojeździć w wolnym czasie na rowerze, rolkach lub deskorolce. Życzę fajnej zabawy.