strona główna

Praca domowa klasa 3b


EMAIL NAUCZYCIELA anetaszewczyk.ed.wcz@wp.pl

12.11.2020r. (czwartek)

Edukacja polonistyczno-przyrodnicza.

Zapiszcie temat lekcji w zeszycie.

Temat: Moja Ojczyzna.

1. Przeczytajcie na głos wiersz Jerzego Ficowskiego ,,Tutaj”- podręcznik str. 18

2. Zapoznajcie się ze znaczeniem wyrazów: jaskier, koślawy, kwoka, modry, spławiać zapisanych w leksykonie podręcznik str.128

3. Zapiszcie w zeszycie odpowiedzi na pytania:

- Jakie miejsce zostało opisane w wierszu?

- Czy widzieliście gdzieś któryś z przedstawionych w wierszu obrazów? Gdzie?

- Jakie zwierzęta i rośliny występują w wierszu?

- Do czego zostały porównane zwierzęta i rośliny?

4. Wykonaj ćwiczenia -K. ćw. str.16-17 ćw. 1, 3 i 5.

5. Wykonaj ćwiczenia -K. ćw. str.18-19 ćw. 1, 3, 4, 5, 6.

6. Przeczytajcie wyrazy (rz wymienne) umieszczone na marginesie-podręcznik str. 19.

a) przepiszcie wyrazy do zeszytu w kolejności alfabetycznej,

b) wybierzcie 4 wyrazy i ułóżcie z nimi zdania, zapiszcie je w zeszycie,

c) nauczcie się wyrazów rz wymienne.

12.11.2020 r. (czwartek)

Edukacja polonistyczno-przyrodnicza.

Zapiszcie temat lekcji w zeszycie.

Temat: Polska wśród sąsiadów- wczoraj i dziś.

1. Odpowiedzcie na pytania i zapiszcie w zeszycie.

Moją Ojczyzną jest…………..

Jestem……………

Godłem Polski jest……………

Barwami narodowymi mojej ojczyzny są……………..

Naszym ojczystym językiem jest…………….

Hymnem naszego kraju jest………………

Prezydentem Polski jest…………………

Stolicą Polski jest……………..

Polska leży nad Morzem……………..

Najwyższe polskie góry nazywają się ………………….

2. Nauczcie się czytać tekst „Polska wśród sąsiadów- wczoraj i dziś” - podręcznik str. 20-21.

3. Sprawdźcie w leksykonie podręcznik str. 129 znaczenie wyrazu niezależność i zapiszcie je w zeszycie.

4. Wyszukajcie w tekście „Polska wśród sąsiadów- wczoraj i dziś” Wojciecha Kalwata informacji o ważnych wydarzeniach z historii Polski.

Zapiszcie odpowiedzi w zeszycie:

- Jakim państwem była Polska przed wiekami?

- Dlaczego Polska na ponad 100 lat utraciła nieodległość?

- Które państwa podzieliły między siebie polskie ziemie?

- Jak wyglądało życie Polaków pod zaborami?

-  Kiedy nasza ojczyzna odzyskała niepodległość?

- Co wydarzyło się w 1939 roku?

- W którym roku Polska stała się krajem członkowskim Unii Europejskiej?

5. Wykonajcie ćwiczenia -K. ćw. str.20-21 ćw. 1, 2, 3, 4.

6. Zajrzyjcie do podręcznika str. 22-23

a) zobaczcie jak przebiegały granice Polski przed rozbiorami, po rozbiorach i jak przebiegają obecnie.

b) odczytajcie z mapy nazwy państw należących do Unii Europejskiej.

c) przyjrzyjcie się dokładnie obecnej mapie Polski.

d) zapiszcie w zeszycie z jakimi państwami graniczymy?

Edukacja matematyczna

Temat: Obliczenia wagowe – kilogram, dekagram i gram.

1. Wykonajcie zadania K. matematyczne str.9 zadanie 4,5,6.

Zadanie 7 dla chętnych.

2. Zadanie 1,2,3,4 strona 10-11

3. Dla powtórzenia spróbujcie samodzielnie zrobić zadanie 5 i 6. Poproście o sprawdzenie mamę, tatę lub starsze rodzeństwo.

Powtórzcie pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz.

Pamiętajcie o tabliczce mnożenia powtarzajcie systematycznie.

EMAIL NAUCZYCIELA  Iwona.leszczyk_zsp@wp.pl  

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_ORE_V9_JESIEN_3_1_01_001_p0.html?v=1107 ( Blok 9  obrazek parasol –Nasza Ojczyzna; obrazek miś – Czas zadumy; obrazek balon – Z wizytą w dawnych stolicach Polski; obrazek puzzle – Zwiedzamy Warszawę; obrazek kostka – Zabytki Krakowa; obrazek serce – Wolna Polska).

JĘZYK ANGIELSKI EMAIL NAUCZYCIELA  katarzyna.rucinska@poczta.onet.eu 

12. 11. 2020r.

Seasons of the year – ćwiczenia.

Wykonajcie zadania.

Zad. 5 str. 12 zeszyt ćwiczeń. Podpiszcie ilustracje nazwami pór roku. Wybierzcie właściwe wyrażenie z ramki.

It s autumn. – Jest jesień.

It s summer. – Jest lato.

It s spring. – Jest wiosna.

It s winter. – Jest zima.

Zad. 7 str. 13 zeszyt ćwiczeń. Utwórzcie z liter w nawiasach pogodę, którą widzicie na ilustracji. Słownictwo związane z pogodą poznaliście na lekcji, więc wszystko znajduje się w zeszycie. Utrwalajcie słownictwo z unitu 2.

EMAIL NAUCZYCIELA anetaszewczyk.ed.wcz@wp.pl

13.11.2020 r. (piątek)

Edukacja polonistyczno- przyrodnicza.

Temat: Święto Niepodległości.

1. Przeczytajcie na głos wiersz Marcina Przewoźnika Święto Niepodległości.

Zapiszcie w zeszycie odpowiedzi na pytania:

- O jakim radosnym dniu jest mowa w wierszu?

- O co walczyli nasi przodkowie?

2. Odczytajcie zdanie z K. ćw. str. 22 ćw. 1 i zapiszcie je w zeszycie.

3. Przypomnijcie sobie co powinno zawierać ogłoszenie.

Zapiszcie w zeszycie:

W ogłoszeniu informujemy o:

nadawcy(kto?)

czasie(kiedy?)

miejscu( gdzie?)

przyczynie wydarzenia ( dlaczego?)

4.Wykonajcie ćwiczenia -K. ćw. str.22 ćw. 2, 3.

5.Przeczytajcie tekst Strajk dzieci we Wrześni i nauczcie się go czytać podręcznik str.25 Spróbujcie ocenić postępowanie strajkujących we Wrześni.

Odpowiedzcie na pytania:

- W jaki sposób zaborcy chcieli pozbawić Polaków ich narodowości?

- Czym zasłynęły polskie dzieci we Wrześni?

6. Poćwiczcie z Noni K. ćw. str. 24-25 ćw. 1, 2, 3, 4, 5.

Czytajcie lekturę Karolcia niebawem omawiamy.

Edukacja matematyczna

Temat: Liczby trzycyfrowe.

Zajrzyjcie do podręcznika strona 137.

1. Przypomnijcie sobie jak czytamy liczbę trzycyfrową, które to są setki, dziesiątki i jedności.

2. Wykonajcie zadania z  podręcznika w zeszycie:

str. 136 zadanie 1,2, z zadania 4 wybierzcie jeden słupek mnożenia jeden dzielenia obliczcie, str.137 zadanie 3,4.

3. W K. matematycznych wykonajcie zadanie 1,2,3 str. 12 , zadanie 5, 6, 7, 8, 9 str.13 -obliczenie możecie zapisać w ćwiczeniówce pod zadaniem.

Pamiętajcie o tabliczce mnożenia powtarzajcie systematycznie.

RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  bednarczyk.alicja7@gmail.com

13.11.2020r. (piątek)

Katecheza 18 -  Pan Jezus uczy nas szanować rzeczy – VII i X przykazanie Boże.

Przeczytaj temat z podręcznika (str. 42, 43).

Zwróć uwagę na tekst Pisma Świętego – Bóg mówi.

Uzupełnij zdania wyrazami z ramki - ćwiczenie 2 (ćwiczeniówka, str. 38).

INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA  zofiaszkola01@gmail.com  

13. 11. 2020r. piątek

1. W Kartach ćwiczeń str. 20 wykonaj zad. 1.

2.Uruchom edytor grafiki i zaprojektuj flagę naszego kraju – podpisz ją (To flaga Polski).

3. Wykonaj wszystkie ćwiczenia na płycie do lekcji 9.