strona główna

Praca domowa klasa 3b


EMAIL NAUCZYCIELA  martaed.wcz.3b@wp.pl

25.05.2020 r. (poniedziałek)

ed. polonistyczna i przyrodnicza

Temat: Klasowy ogródek

1.Przeczytaj tekst  s. 50 – podręcznik i spróbuj inaczej zaplanować na kartce swój domowy ogródek

2. Zapoznaj się z  informacjami o zdaniu – podręcznik s. 52-53

3. Przepisz do zeszytu zdanie pojedyncze i złożone ze s. 53.

4. Ćw. 1,2, 5  s. 34 (ćwiczeniówka)

5. Ćw. 6 s. 35 - zrób zdjęcie i wyślij do sprawdzenia

ed. matematyczna

Temat: Liczby sześciocyfrowe.

1. Zapoznaj się z informacją o liczbach sześciocyfrowych - s. 123 - podręcznik

2. Odczytaj i przepisz do zeszytu liczby z tabeli z zad. 1 s. 123

3. Zad. 1,2 s. 24 -ćwiczeniówka.

4. Zad.3 s. 24 - ćwiczeniówka - wyślij do sprawdzenia na maila lub sms

Dla chętnych: zad. 7 s. 25 - wyślij na e-maila lub sms.

wych. fizyczne

Tor przeszkód: bieg, rzuty do celu miękkimi przyborami, skoki

26.05.2020 r. (wtorek)

ed. polonistyczna i przyrodnicza

Temat: Dzień Matki

1. Przeczytaj tekst  s. 60 - 61 – podręcznik

2. Wykonaj ćw. 1, 2 , 4, 5 ze s. 40 i 41.

3. Naucz się na pamięć wiersza i powiedz go mamusi:

Dzisiaj, droga Mamusiu,
masz twarz uśmiechniętą.
Więc niech przez rok cały
trwa to Twoje święto.

4. Zrób dla mamy niespodziankę, np. deser, zerwij bukiecik kwiatów polnych ….

ed. Matematyczna

Temat: Liczby siedmiocyfrowe.

1. Zapoznaj się z informacją o liczbach siedmiocyfrowych - s. 124 - podręcznik

2. Odczytaj liczby z zad. 1, 2, 3 s. 124

3. Zad.2, 3, 4, 5 s. 24 - ćwiczeniówka

Dla chętnych: zad. 7 s. 27 - wyślij na e-maila lub sms.

wych. fizyczne

Zaproś mamę na długi spacer.

27.05.2020 r. (środa)

ed. polonistyczna i przyrodnicza

Temat: Kompozycje kwiatowe

1.Przeczytaj tekst s. 54 i 55 - podręcznik.

2.Ćw. 3, 4,5. s. 38 - ćwiczeniówka.

3. Ćw. 1 s. 37 – ćwiczeniówka  - zrób zdjęcie i wyślij do sprawdzenia

zaj. komputerowe 

Korzystając z edytora grafiki wykonaj wg własnego pomysłu pracę pt." Kompozycje kwiatowe"  - wyślij do sprawdzenia na maila lub sms

koło zainteresowań  - zagraj z rodzicami lub rodzeństwem w gry dydaktyczne – podręcznik s. 28 i 29

28.05.2020 r. (czwartek)

ed. polonistyczna

Temat: Tropimy ortografię – pisownia wielką literą

1.Przeczytaj tekst  ze s.58 - 59 - podręcznik

2. Zapoznaj się z zasadami pisowni wyrazów wielką literą s. 57 – podręcznik

3. Wykonaj ćwiczenia na s. 39, wybierz 2 ćwiczenia - wyślij na e-maila lub sms.

ed. matematyczna

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych.

1. Wykonaj zadania na s. 30 i 31

2. Zad. 6 s. 31 - wyślij na e-maila lub sms.

3. Sprawdź się – zad. s.32

ed. muzyczna

 1. Przeczytaj informacje o instrumentach dętych  s. 93 – podręcznik.

2. Wykonaj ćw. 3, 4 s. 73

3. Ćw. 6 s. 73 - wyślij na e-maila lub sms.

29.05.2020 r. (piątek)

ed. polonistyczna i przyrodnicza

Temat: Chcemy, by świat był szczęśliwy

1.Przeczytaj wiersz  s.62 i 63 – podręcznik

2. Ćw. 1,2,3, 4 s. 44- 45

ed. matematyczna

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych.

1. Przeczytaj tekst matematyczny na s. 33 i wykonaj polecenia

ed. plastyczno- techniczna

Zaprojektuj i wykonaj Twoje drzewko pokoju- wyślij do sprawdzenia na maila lub sms

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL  NAUCZYCIELA  justynaenglishclasses@gmail.com 

26.05.2020r.(wtorek)

Subject: What do lions eat?-ćwiczymy pytania o pożywienie zwierząt.

-odpowiedz na pytania w zeszycie

What do frogs eat?

What do zebra seat?

What do monkeys eat?

What do giraffes eat?

-wykonaj w ćwiczeniówce stronę 53. Prześlij mi dziś odpowiedzi na mojego e-maila.

-słówka z tego rozdziału ćwicz na quizlet https://quizlet.com/pl/295171652/new-english-adventure-3-unit-7-flash-cards/

29.05.2020r.(piątek)

Subject: Are the monkeys hungry?-historyjka obrazkowa.

-przepisz w zeszycie nowe słówka

there are-tam są

sandwiches-kanapki

cake-ciasto

ice cream-lody

Oh dear!-O jejku!

-przeczytaj historyjkę obrazkową w podręczniku na stronie 56. Ćwicz głośne czytanie.

-wykonaj w ćwiczeniówce stronę 54.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PICTURE DICTIONARY

Organizator:

Nauczyciel języka angielskiego: Ewelina Pastuszka

Cele konkursu:

- rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim

- poszerzanie zasobu słownictwa

- rozwijanie zdolności plastycznych

- wykorzystanie czasu wolnego w twórczy sposób

Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej obrazującej znaczenie wybranego słowa w języku angielskim. Np. wyraz coffee- kawa wyklejamy z ziaren kawy.

2. Każdy z uczestników może wykonać tylko jedną pracę. Prace konkursowe muszą być podpisane (imię, nazwisko, klasa)

3. Format A3 lub A4

4. Komisja konkursowa przy ocenie będzie brała pod uwagę poprawność językową, oryginalność oraz estetykę pracy.

Terminy:

Zdjęcia prac należy odesłać na podany adres email epastuszka.ang@gmail.com do 03 czerwca 2020r. Wyniki ogłoszone zostaną 05 czerwca 2020r.

Nagrody:

Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy.

RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl

25.05.2020 (poniedziałek)

Temat: Wyrażam miłość swojej Mamie.

26 maja to Dzień Matki, obejrzyj katechezę interaktywną postępując krok po kroku i zrób niespodziankę Swojej Mamie.

https://view.genial.ly/5eb5aa59c6ddfc0d172add6a/interactive-content-wyrazam-mil

27.02.2020 (środa)

Temat: Powierzamy Bogu siebie i innych – modlitwa wiernych

Podczas każdej Mszy Świętej, po wyznaniu wiary, przedstawiamy Bogu nasze prośby. Jest to tzw. modlitwa wiernych. Prosimy w niej o potrzebne dary i łaski dla kościoła, papieża, kapłanów, chorych, cierpiących i tych którzy już odeszli – zmarłych.

Zapoznaj się z katechezą 38. Na podstawie zdobytych wiadomości w zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenie 1,2,3,4 s 78/79 (ćwiczeń tych nie musisz odsyłać na e-maila)

LOGOPEDIA EMAIL NAUCZYCIELA  lograna@wp.pl

ZESTAW ĆWICZEŃ STYMULUJĄCYCH FUNKCJE WZROKOWO- PRZESTRZENNE WAŻNE W NAUCE CZYTANIA I PISANIA

Odpowiedni poziom percepcji wzrokowej umożliwia dziecku sprawne nabywanie umiejętności szkolnych między innym takich jak: nauka czytania, pisania.

Poniższy zestaw ćwiczeń jest podpowiedzią jak wspierać prawidłowy rozwój percepcji wzrokowo-przestrzennej. Każdego dnia można wybrać jedno lub kilka ćwiczeń.

Ćwiczenia w przestrzeni:

- zwracanie uwagi na różne szczegóły w otoczeniu;

- wyszukiwanie w otoczeniu przedmiotów, na przykład o określonym kolorze lub wzorze

(czerwonych, w kropki), małych lub dużych itp.;

- zachęcanie do zabaw, takich jak na przykład: budowanie i konstruowanie według wzoru.

Ćwiczenia na materiale obrazkowym:

- zapamiętanie jak największej ilości przedmiotów eksponowanych na obrazku;

- dobieranie par jednakowych obrazków (domina obrazkowe, gra w Piotrusia);

- układanie obrazków/kart w szeregu według kolejności, w jakiej były eksponowane;

- wyszukiwanie różnic między obrazkami;

- wyszukiwanie podobieństw w obrazkach;

- składanie całości obrazka z jego części według wzoru i bez wzoru (pocięte pocztówki, puzzle);

Ćwiczenia na materiale geometrycznym:

- kreślenie palcem w powietrzu kształtów geometrycznych;

- segregowanie figur geometrycznych według określonych cech;

- dobieranie par jednakowych figur;

- obrysowywanie figur geometrycznych;

- kolorowanie wzorów z figur geometrycznych.

Ćwiczenia na materiale literowym:

- odwzorowywanie wzorów graficznych (szlaczków);

- spostrzeganie podobieństw i różnic między znakami graficznymi;

- wyklejanie konturów liter plasteliną lub kawałkami kolorowego papieru;

- wycinanie, wydzieranie kształtu liter (zwłaszcza o podobnych kształtach);                                                     

- formowanie liter ze sznurka, sznurówek i drutu;                                                                                     

- układanie wzorów liter z kasztanów, szyszek i innych materiałów przyrodniczych;                              

- wyszukiwanie liter w rozsypance literowej, w gazecie;                                                                                 

- uzupełnianie elementów w literze pisanej;                                                                                                          

- wyszukiwanie liter w układach wieloliterowych;                                                                                    

- wyszukiwanie liter w tekście pisanym;                                                                                                   

- zgadywanie liter kreślonych w powietrzu lub na plecach;

 Uwaga! Warto przeprowadzać z dziećmi systematyczny trening oczu, który będzie pozytywnie wpływał m.in. na: zwiększenie ruchomości gałek ocznych, poszerzenie pola widzenia oraz relaks dla wzroku.

Poniżej zamieszczam propozycję takich ćwiczeń.

Ćwiczenia zapobiegające zmęczeniu oczu przy czytaniu i pisaniu:

- Zamknij oczy. Potrzyj dłonie aż zrobią się ciepłe. Przyłóż dłonie do oczu, ale nie przyciskaj ich (ok. 30 sek.). Otwórz oczy i pomrugaj powiekami najszybciej jak potrafisz.

- Narysuj obiema rękami w powietrzu duży rysunek (na przykład choinkę, chmurę, grzyba,

szlaczek, serduszko). Obserwuj wzrokiem ruch obu rąk.

- Rozglądaj się dookoła. Zatrzymuj na chwilę wzrok na różnych przedmiotach i mrugaj na nie

kilka razy.

- Stańcie w parze naprzeciwko siebie w odległości ok. 1 m. Jedna osoba z pary (rodzic lub ktoś z rodzeństwa) przemieszcza przedmiot (na przykład kredka, mała maskotka) w różnych kierunkach – w prawo, w lewo, do góry na dół i po skosach, w koło. Wykonuj ruchy płynnie – najpierw wolno, a potem trochę szybciej. Głowa, szyja i oczy osoby ćwiczącej cały czas mają wodzić za ruchem, starając się zdążyć ze zmianą ruchu

- Stańcie w parze naprzeciwko siebie w odległości ok. 0,5 m. Jedna osoba z pary  przemieszcza przedmiot (na przykład kredka, mała maskotka) w różnych kierunkach – w prawo, w lewo, do góry, na dół i po skosach, w koło. Wykonuj ruchy płynnie, wolno. Wzrok osoby ćwiczącej cały czas wodzi za ruchem, aby zdążyć ze zmianą ruchu. Głowa podczas ćwiczenia nie rusza się, pracują tylko oczy.

- Wybierz w otoczeniu 2 przedmioty: jeden blisko siebie, drugi dalej – może być za oknem. Oddychaj spokojnie – wdech nosem, gdy patrzysz na przedmiot bliższy, wydech ustami, gdy przenosisz wzrok na przedmiot dalszy.

- Dmuchnij na piórko (bańkę mydlaną) i obserwuj jak lata w powietrzu.

- Obrysuj przedmioty, które widzisz (na przykład drzwi, tablica, okno itp.). Głowa podąża za

ruchem oczu.

- Wyobraź sobie, że twój nos to ołówek. Obrysuj przedmioty, które widzisz nosem (na przykład drzwi, tablica, okno itp.). Głowa podąża za ruchem nosa.

- Zgadnij, co rysuję nosem? – uczestnicy zabawy zgadują nazwy narysowanych kształtów (dla ułatwienia podajemy kategorie: figury geometryczne, litery, cyfry, przedmioty).

- Wybierz jakiś punkt (na przykład zabawka na półce, obraz na ścianie itp.). Zatrzymaj wzrok na tym miejscu i wykonuj ruch: podskakuj, wychylaj się na boki, biegnij w miejscu, zrób przysiady.