strona główna

Praca domowa klasa 3a


EMAIL NAUCZYCIELA  Iwona.leszczyk_zsp@wp.pl  

12.11.2020r. (czwartek)

Edukacja polonistyczno-przyrodnicza

Zapisz temat lekcji w zeszycie.

Temat: Moja Ojczyzna.

1. Przeczytaj na głos wiersz Jerzego Ficowskiego ,,Tutaj”- podręcznik str. 18

2. Zapoznaj się ze znaczeniem wyrazów: jaskier, koślawy, kwoka, modry, spławiać zapisanych w leksykonie - podręcznik str.128

3. Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:

- Jakie miejsce zostało opisane w wierszu?

- Jakie zwierzęta i rośliny występują w wierszu?

- Do czego zostały porównane zwierzęta i rośliny?

4. Wykonaj ćwiczenia -K. ćw. str.16-17 ćw. 1, 3 i 5.

5. Wykonaj ćwiczenia -K. ćw. str.18-19 ćw. 1, 3, 4, 5, 6.

6. Przeczytaj wyrazy (rz wymienne) umieszczone na marginesie-podręcznik str. 19.

Przepisz wyrazy do zeszytu w kolejności alfabetycznej.

Wybierz 4 wyrazy i ułóż z nimi zdania, zapisz je w zeszycie.

Zapamiętaj i naucz się pisowni wyrazów z „rz” wymiennym na „r”.

Edukacja matematyczna

Temat: Liczby trzycyfrowe.

1. Przypomnij sobie jak zapisujemy i czytamy  liczby trzycyfrowe

 (miejsce setek, dziesiątek i jedności)  – podręcznik str.137                                                                                                                      

2. Wykonaj ustnie zadania - podręcznik str.137 zad. 1,2 oraz str.136 zad.4,5 i str.137 zad.3, 4 w zeszycie.                                                                                                                                                             3. Wykonaj w Kartach matematycznych zad.1 – 6 str. 14, 15 

Wychowanie fizyczne

Ćwicz w domu lub na zewnątrz rzuty, chwyty i kozłowanie piłką.                                          

Poproś kogoś z domowników, aby ci towarzyszył.

13.11.2020 r. (piątek)

Edukacja polonistyczno- przyrodnicza

Temat: Święto Niepodległości.

1. Przeczytaj na głos wiersz Marcina Przewoźnika „Święto Niepodległości”.

2. Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:

- O jakim radosnym dniu jest mowa w wierszu?

- O co walczyli nasi przodkowie?

3. Przypomnij sobie co powinno zawierać ogłoszenie i zapisz w zeszycie:

W ogłoszeniu informujemy o:

nadawcy(kto?)

czasie(kiedy?)

miejscu( gdzie?)

przyczynie wydarzenia ( dlaczego?).

4. Wykonaj ćwiczenie - K. ćw. str.22 ćw. 3.

5. Przeczytaj samodzielnie lub poproś rodzica, aby ci przeczytał  teksty pt.: „Polska wśród sąsiadów- wczoraj i dziś” oraz „Strajk dzieci we Wrześni”(podręcznik str.20, 21, 25) i naucz się czytać jednego z nich.                                                                       

Odpowiedz  na pytania, zapisz odpowiedzi w zeszycie.

 - Jakim państwem była Polska przed wiekami?

- Dlaczego Polska na ponad 100 lat utraciła nieodległość?

- Które państwa podzieliły między siebie polskie ziemie?

- W jaki sposób zaborcy chcieli pozbawić Polaków ich narodowości?

- Jak wyglądało życie Polaków pod zaborami?

- Czym zasłynęły polskie dzieci we Wrześni?

-  Kiedy nasza ojczyzna odzyskała niepodległość?

- Co wydarzyło się w 1939 roku?

- W którym roku Polska stała się krajem członkowskim Unii Europejskiej?

6. Poćwicz z Noni K. ćw. str. 24-25 ćw. 2, 3, 4, 5.

Dla chętnych

Dokończ ustnie rozpoczęte przez rodzica zadania:

Moją Ojczyzną jest…………..

Jestem……………

Godłem Polski jest……………

Barwami narodowymi mojej ojczyzny są……………..

Naszym ojczystym językiem jest…………….

Hymnem naszego kraju jest………………

Prezydentem Polski jest…………………

Stolicą Polski jest……………..

Polska leży nad Morzem……………..

Najwyższe polskie góry nazywają się ………………….

Czytaj lekturę „Karolcia” niebawem będziemy omawiać.

Edukacja matematyczna

Temat: Porównywanie liczb trzycyfrowych.

1. Wykonaj w Kartach matematycznych zad.1, 2, 3 str. 16.                                                                                                                                   

2. Narysuj oś liczbową w zeszycie i uzupełnij brakujące liczby(zad.4 s.138).

3. Uporządkuj liczby w kolejności od największej do najmniejszej i zapisz w zeszycie     (zad.5 s.138).

Informatyka             

1. W edytorze tekstu napisz 5 zdań o swojej Ojczyźnie.

2. Każde zdanie napisz innym kolorem i krojem czcionki( np. Calibri, Times New Roman, Verdana, Arial, Arial Black)

3. Podkreśl w zdaniach wszystkie czasowniki.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_ORE_V9_JESIEN_3_1_01_001_p0.html?v=1107 ( Blok 9  obrazek parasol –Nasza Ojczyzna; obrazek miś – Czas zadumy; obrazek balon – Z wizytą w dawnych stolicach Polski; obrazek puzzle – Zwiedzamy Warszawę; obrazek kostka – Zabytki Krakowa; obrazek serce – Wolna Polska).

JĘZYK ANGIELSKI EMAIL NAUCZYCIELA  justynaenglishclasses@gmail.com

12.11.2020r.(czwartek)

Subject:  Revision-powtórzenie wiadomości przed testem z rozdziału 2.

Napisz pod tematem zdania w języku angielskim:

Jest zimno i deszczowo.

Nie jest gorąco i słonecznie.

Jaka jest pogoda?

Jest śnieżnie i wietrznie.

Zrób w ćwiczeniówce stronę 72.

Test z rozdziału 2 odbędzie się na lekcji on-line we wtorek 17 listopada 2020r.

Proszę wszystkich uczniów klasy III a o zarejestrowanie się na stronie https://quizizz.com/.  Podaję po kolei jak to zrobić. Wybieramy sign up ( w prawym górnym rogu). Następnie wpisujemy adres e-mailowy, zakreślamy pierwszą opcję, potem wybieramy dalej. Następnie wybieramy opcję w szkole, wybieramy jestem uczeń, podajemy datę urodzenia, wybieramy nazwę użytkownika oraz hasło (te dane proszę zapisać gdyż będą potrzebne do zalogowania się). W nazwie użytkownika wpisujemy swoje imię i nazwisko. Na koniec wybieramy klasą (3rd grade) i gotowe. Jesteśmy już zalogowani i widzimy ramkę, gdzie jest napisane : Wpisz koddołączenia. Kod dołączenia podam wam na lekcji we wtorek, kiedy będzie test.