strona główna

Praca domowa klasa 2a


EMAIL NAUCZYCIELA  aleksandra.rusinowska@onet.pl

Plan lekcji 12.11- 13 11. 2020 r.

Objaśnienia skrótów:

P – podręcznik (czytanka)

K. p – ćwiczenia ed. polonistyczna

K. m – ćwiczenia ed. matematyczna

Z. p – zeszyt do ed. polonistycznej

Z. m - zeszyt do ed. matematycznej

12. 11. 2020 r. – czwartek

Temat dnia: Lektura „Detektyw Pozytywka”

Edukacja polonistyczno-społeczna

1.W P na str.12 i 13 znajdziesz fragment lektury Grzegorza Kasdepke pt. „Zagadka dziewiąta, czyli uwaga na owoce !” przeczytaj ten fragment samodzielnie lub z pomocą i odpowiedz na pytania pod tekstem nr 1,2,3 i 4

Poniżej masz link do audiobooka do wysłuchania

https://www.youtube.com/watch?v=1sorMbUN3tE

A ten link do czytania lektury. Na końcu książki znajdziesz wyjaśnienia i  rozwiązanie zagadek.

http://www.zporuszcza.polaniec.pl/index_pliki/Detektyw-Pozytywka-G.Kasdepke.pdf

3.W K. p s. 14 wykonaj ćw. 1 uzupełniając metryczkę książki. Pamiętaj że tytuły  piszemy w cudzysłowie. Ćw. 2  uzupełnij odpowiednimi wyrazami z ramki.

4.Odczytaj rozwiązanie zagadki za pomocą podanego kodu. Zapisz hasło K.p s.15 ćw.3

5. Wpisywanie wyrazów z podziałem na nazwy owoców i warzyw K.p s.15 ćw.4

Praca domowa :

Wyszukaj w różnych źródłach informacji o Biskupinie. Obowiązkowo wszyscy uczą się czytać płynnie tekst z P s.12, a chętni i s. 13.

Edukacja matematyczna

1.W Z.m pod  Lekcją i datą zapisz i oblicz takie przykłady, pomóż sobie rozpisując przykłady przez dodawanie.

5●2=

3●3=

4●3=

5●3=

3●4=

4●4=

2●5=

3●5=

2. Przepisz zadania tekstowe do zeszytu lub wydrukuj i wklej. Wykonaj obliczenia i zapisz odpowiedź.

a) Po stawie pływało 5 głodnych kaczek. Jaś dał każdej kaczce po 4 okruszki chleba. Ile okruszków chleba dał Jaś kaczkom?
b)  Na osiedlu przy ulicy Kwiatowej  postanowiono nowe bloki. W jednym z bloków było 6 pięter, a na każdym piętrze były po 3 okna. Ile razem było okien?

c) Przed szkołą rosło 8 rozłożystych drzew w  dwóch rzędach. Ile drzew rosło
przed szkołą?
Edukacja muzyczna

1. W P. s. 94 zapoznaj się z budową utworów muzycznych (jednoczęściowy, dwuczęściowy AB i trzyczęściowy ABA)

2. Zapamiętaj utwór  jednoczęściowy nie ma zapisu literowego.

3.Odpowiedz ustnie na pytania 1,2,3,4 P.s.94

4.Otwórz linki i próbuj zaśpiewać hymn Polski

https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8

https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo

Wychowanie fizyczne

1.Propozycja: jeżeli nie masz w domu żadnej piłki do kozłowania i skakanki to poproś rodziców o taki mały zakup.

2. Proponuję obejrzeć link do zabawy z piłką, a następnie ćwiczyć na powietrzu lub w domu.

https://www.youtube.com/watch?v=-DhQ23yVDrE

3. Wykorzystaj również skakankę i wykonaj podskoki obunóż lub lajkonikiem

https://www.youtube.com/watch?v=vP8EjcvDT3k

Dobrej zabawy!

13.11. 2020r piątek

Temat dnia: Biskupin

Edukacja polonistyczno-społeczna

Przypatrz się ilustracji pt. „Dawno temu w Biskupinie” na str 14-15 w podręczniku. Przeczytaj informacje umieszczone w chmurkach. Na ich podstawie  odpowiedz na pytania 1,2,3,4 w P. str. 15.  Z pomocą rodzica spróbuj odnaleźć Biskupin na mapie Polski. Obejrzyj film o osadzie biskupińskiej. Poniżej znajdziesz link do filmu.

https://scholaris.pl/zasob/65848

Przepisz do zeszytu z języka polskiego pod lekcją i datą i zapamiętaj:

Archeologia – nauka, która bada przeszłość na podstawie śladów takich, jak: ceramika, broń, ozdoby, znajdujących się najczęściej pod ziemią, na ziemi lub w wodzie.

Osada- miejsce stale zamieszkałe przez ludność, w osadach znajdowały się domostwa, gospodarstwa oraz inne budynki, które służyły mieszkańcom do różnych celów.

W K.p. str. 16 na podstawie informacji z podręcznika s. 14-15 uzupełnij zdania we właściwej formie. W ćw. 3 uzupełnij tabelę, policz sylaby, głoski i litery. W ćw. 4 ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej i starannie zapisz.

Praca domowa – K.p. ćw. 2 – ułóż jak najwięcej wyrazów z liter tworzących hasło o Biskupinie i zapisz je w zeszycie. Na poniedziałek - znajdź i przeczytaj w wybranym źródle, samodzielnie lub z pomocą rodzica,  legendę o Czechu, Lechu i Rusie.

Edukacja matematyczna

Ćwicz mnożenie w zakresie 30. Wykonaj w K. m str. 14 ćw. 1, 2, 3, 4 i 5. Jeżeli nie rozumiesz polecenia poproś rodzica aby Ci je przeczytał jednak spróbuj rozwiązać je samodzielnie.

Praca domowa: K. m. str. 72 ćw. 9, 12. Str. 73 ćw. 13.

Edukacja techniczna

Zrób to sam! – K. p. str 18 – wykonaj samodzielnie lub z pomocą rodzica Naczynie z Biskupina. Kieruj się instrukcją z ćwiczeniówki.

EMAIL NAUCZYCIELA epastuszka.ang@gmail.com 

13.11.2020r.

Lesson

Subject: Revision- powtórzenie wiadomości z unitu 2.

1.Skorzystaj z linku i utrwal słownictwo oraz struktury z rozdziału.

https://quizlet.com/160768247/flashcards

2. Otwórz podręcznik na stronę 19 i wykonaj zadanie 17. Popatrz na drzewo genealogiczne rodziny Meridy i zdecyduj który wyraz z podanych pod każdą postacią jest właściwy.

3. Wykonaj zad. 15, 16 str. 17 w zeszycie ćwiczeń.

Zad. 15 Uzupełnij pytania dotyczące swojej rodziny i wpisz odpowiedzi w postaci cyfry lub znaku X. Następnie odpowiedz na każde z pytań całym zdaniem zaczynając od Ive got lub I havent got.

Zad. 16 Dokonaj samooceny i przyklej naklejkę z bohaterem filmu.

Homework- praca domowa

Opisz swoją rodzinę w kilku zdaniach. Wzór opisu znajduje się w ćw. 18 str. 19 w podręczniku.

Proszę o przesłanie zdjęć prac zadania dla chętnych z ostatniej lekcji na mój adres e-mail.

EMAIL NAUCZYCIELA mariannazieba@gmail.com

13 listopada 2020 r.

(piątek)                                                                                                                    

Temat: Samuel odpowiada na Boże wezwanie.                                                                    

1. Rozwiąż ćwiczenie str. 30.                                                                                                                 

2. Uważnie obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=RuOS2FU5jBQ                                                                                                                                   

3. Uzupełnij ćw. 2 i 3 str. 30 i prześlij prace na adres e –mail                                                                         

4. Pokoloruj obrazek online: http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/samuel-powolany-przez-boga?colore=online                                                                                                                    

5. Pomódl się za zmarłych z Twojej rodziny.