strona główna

Praca domowa klasa 2a


EMAIL NAUCZYCIELA  Iwona.leszczyk_zsp@wp.pl  

25 maja(poniedziałek)

Temat dnia: Nasza mama czarodziejka.

Edukacja polonistyczno - społeczna

Poproś osobę dorosłą o przeczytanie fragmentu książki Joanny Papuzińskiej                                                         

pt. "Nasza mama czarodziejka" - "Czar dla mamy"- podręcznik str. 36 – 38.

Wysłuchaj uważnie tekstu.

2. Opowiedz wysłuchane opowiadanie. 

3. Napisz w zeszycie metryczkę lektury.                                                                                     

Nasza lektura

Autor:

Tytuł:

Bohaterowie opowiadania:

4. Narysuj na kartce z bloku wybraną postać z  lektury.

(wyślij do sprawdzenia na maila)                                                                                    

5. Odpowiedz ustnie na pytania -  p.1, 2, 3 s.38

6. Napisz w zeszycie 3 pomysły jak można świętować Dzień Mamy. 

7. Wykonaj ćwiczenia  - K. ćw. str. 38 ćw. 1, 2(wyślij do sprawdzenia na maila)

Dla chętnych

1. Wysłuchaj na YouTube innych rozdziałów lektury „Nasza mama czarodziejka”

https://www.youtube.com/watch?v=zNoI89g_fBg&list=PLIRhT7NNwZKgltH_iKsWMNF0Wh10XHlNZ

Edukacja matematyczna

Temat: Działania na liczbach trzycyfrowych. 

1. Wykonaj zadania wg wzoru  - K. mat. zad. 5,6,7 str.29(wyślij do sprawdzenia na maila)                                                                                    

2. Naucz się na pamięć wiersza. 

Sto lat mamusiu! 

Bądź zdrowa i uśmiechnięta. 

Moje serduszko co dzień o Tobie pamięta. 

Sto lat mamusiu! 

Jesteś mym calutkim światem. 

Kocham Cię wiosną, jesienią, zimą i latem. 

Wychowanie fizyczne

1. Wybierz się na spacer w bezpieczne miejsce np. do lasu, parku, na łąkę.

2. Wymyśl naturalny tor przeszkód np. przejście po pniu, przeskakiwanie przez kamienie, slalom między drzewami, rzuty szyszkami, patyczkami do celu.

26 maja (wtorek)

Temat dnia: Dzień Mamy.

Edukacja polonistyczno - społeczna

1. Przeczytaj mamusi dowolne opowiadanie z podręcznika(np.: „Sport dywanowy”,                                

„Na koniec świata” str.72,76,77)

2. Zabierz mamusię na spacer. 

3. Zerwij kilka polnych kwiatków, zrób z nich bukiet i wręcz mamusi.

4. Wyrecytuj wiersz pt. "Sto lat mamusiu." 

5. Zrealizuj jeden z pomysłów jakie podałeś na świętowanie

Dnia Mamy. 

6.Wspólnie z tatą  przygotuj śniadanie, obiad lub kolację dla mamy.                                                                                

Możesz pomagać przy wszystkich posiłkach. 

7. Poproś mamusię o znalezienie na YouTube utworu "Biały walc" 

i zaproś ją do tańca. 

Miłego świętowania.

27 maja(środa)

Temat dnia: Nasza mama czarodziejka.

Edukacja polonistyczna

1. Przeczytaj fragment opowiadania "Czar dla mamy" - podręcznik str. 36, 37

Wykonaj ćwiczenia  - K. ćw. str. 39 ćw. 3, 4(wyślij do sprawdzenia na maila)                                                                                    

3. Dokończ  zdanie i zapisz w zeszycie:                                                                                           

Dziękuję Ci mamusiu, że......... 

Edukacja matematyczna

1. Wykonaj  zadania - K. mat. str.30 zad. 1, 2

2. Rozwiąż zadania. Zapisz działania wg. wzoru (K.mat. srt.29 zad.7) i napisz odpowiedzi.

Zad.1

Kuba miał 270 zł. Kupił rakietę do tenisa za 130 zł. 

Ile pieniędzy mu zostało? 

Zad.2

Uczniowie klasy 1a posadzili 220 drzewek, a 1b 180 drzewek. 

O ile więcej drzew posadziła klasa 1a ? (wyślij do sprawdzenia na maila)                                                                                  

Edukacja plastyczno - techniczna

1. Wykonaj Czarodziejską różdżkę wg własnego pomysłu lub wykorzystaj propozycję

 -  K. ćw. str.41

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_23_101_p5                                 

(Blok 31- obrazek konewka – Gdy wiosna buchnie majem; obrazki - nożyczki, auto, miś).

Wychowanie fizyczne

Zabawy ruchowe doskonalące elementy rzutu, chwytu i kozłowania – zabawy z piłką                            

( możesz zaprosić do wspólnej zabawy rodzeństwo lub rodziców).

Zajęcia komputerowe

1. Wykonaj w programie Paint piękny bukiet dla mamy.

2.  Podpisz np.: „Dla Kochanej Mamusi”

3. Zaprezentuj swoją pracę mamie.

4. Zapisz pracę w swoim folderze. (wyślij do sprawdzenia na maila)

28 maja(czwartek)

Temat dnia: Dzień Smoka. 

Edukacja polonistyczno-przyrodnicza 

1. Poproś rodziców o wspólne przeczytanie tekstu "Dzień Smoka" -  podręcznik str. 74

2. Naucz się czytać fr. tekstu lub całość -  podręcznik str. 74

3. Przeczytaj głośno wyuczony tekst. 

4. Odpowiedz ustnie na pytania :

- Jakie pomysły miały smoki na zorganizowanie uroczystości? 

- Co rodzice przygotowali dla smoków?

5. Praca w zeszycie:

Ćw.1

Wypisz z tekstu „Dzień Smoka" 4 wyrazy, w których występuje "rz" 

po spółgłoskach i ułóż z nimi zdania. 

Ćw.2

Dopisz do podanych wyrazów zgrubienia. 

ptak - ptaszysko

smok - 

lew - 

pies - 

zamek - 

Ćw.3

 Dopisz do podanych wyrazów zdrobnienia i zgrubienia. 

dom - domeczek - domisko

płot - 

kwiat - 

sweter - 

but -              

(wyślij do sprawdzenia na maila)                                                                                    

Edukacja matematyczna

Temat: Działania na liczbach trzycyfrowych. 

1. Wykonaj  zadania - K. mat. str.31 zad. 4, 5, 6(wyślij do sprawdzenia na maila)                                                                                    

2.  Rozwiąż zadania w zeszycie -  podręcznik str.87 zad. 4

29 maja(piątek)

Temat dnia: Moja mama. 

Edukacja polonistyczno - społeczna

1. Naucz się pięknie czytać tekst piosenki "Moja mama" - K.ćw. str.91

2. Przepisz do zeszytu pierwsze i drugie zdanie pierwszej zwrotki. 

Lubię, kiedy moja mama

pocałunkiem mnie obudzi.

Mówi mi: „Pamiętaj, dziecko,

trzeba kochać wszystkich ludzi.”

3. Napisz jak najwięcej zdrobnień podanych imion: (wyślij do sprawdzenia na maila)                                                                                    

Anna - Ania - Anusia - Aneczka

Marta - 

Piotr -  4. Napisz zdrobnienia swojego imienia i imion twoich rodziców. 

Edukacja matematyczna

5. Oblicz w zeszycie wg wzoru -  K.mat. str.29 zad.6

320 + 130 =

340 + 240 =

250 + 220 =

130 + 160 =                

(wyślij do sprawdzenia na maila)                                                                                    

Edukacja muzyczna

Wysłuchaj piosenki pt. „MOJA MAMA UMIE WSZYSTKO” -  zespół Fasolki; naucz się I zwrotki i refrenu, wspólnie śpiewaj (https://www.youtube.com /, słowa znajdziesz w Kartach ćwiczeń str.91)

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia korekcyjne pleców. 

Zobacz jak ćwiczyć:

https://www.youtube.com/watch?v=seRQZQWWFKs

2. Do ćwiczeń możesz wykorzystać kocyk, ręcznik lub gumę.

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA  epastuszka.ang@gmail.com

25.05.2020r. (poniedziałek)

Na dzisiejszej lekcji poćwiczymy opisywanie krajobrazu z użyciem konstrukcji there is/ there are i nauczymy się śpiewać piosenkę.

Zapiszcie w zeszycie temat lekcji oraz krótką notatkę.

Lesson

There are fields and rivers- opisywanie krajobrazu.

island- wyspa

I m on the train.- Jestem w pociągu.

I m in the town.- Jestem w mieście.

Na początek odszukajcie pary i utrwalcie nazwy elementów krajobrazu. W trakcie odkrywania kart powtarzamy słówka. Żeby wykonać zadanie klikamy na ikonkę Nature 1. (Zadań Nature 2, Nature 3, nie trzeba wykonywać.) https://learningapps.org/view3423752

Otwórzcie podręczniki na stronę 53 i popatrzcie na duży obrazek w ćw.4. Look!- Spójrz! A landscape!- Krajobraz! Przeczytajcie wyrazy 1-6 pod obrazkiem i spróbujcie podać liczbę wymienionych elementów krajobrazu. How many rivers?- Ile jest rzek? One- jedna, How many mountains?- Ile jest gór? Three- trzy, itd. mountains. Posłuchajcie nagrania i sprawdźcie swoje odpowiedzi. W trakcie słuchania powtarzajcie całe zdania. Nagranie znajduje się na interaktywnej karcie pracy. Klikając na strzałkę obok polecenia odsłuchacie nagranie. https://www.liveworksheets.com/bx530656cu

Ważne!

Liczbę mnogą rzeczownika tworzymy przez dodanie do niego końcówki -s.

rzeka- a river   2 rzeki- two rivers

jezioro- a lake   3 jeziora- three lakes

miasto- a town   4 miasta- four towns

Zaśpiewaj piosenkę z ćw. 5. Wyobraź sobie że jedziesz na wycieczkę pociągiem, który znajduje się na obrazku i przez okno widzisz różne elementy krajobrazu. Nagranie: https://www.liveworksheets.com/bx530656cu

Zadania do wykonania z zeszytu ćwiczeń:

Ćw. 3 str. 51. Przeczytaj zdania i udziel odpowiedzi Yes, jeśli danie jest zgodne z obrazkiem lub No, jeśli nie jest.

Ćw. 4 str. 51. Przeczytaj zdania i zakreśl There s lub There are. Następnie narysuj krajobraz  zgodnie z informacjami zawartymi w zdaniach.

29.05.2020r. (piątek)

Lesson

Means of transport- środki transport.

car- samochód

lorry- ciężarówka

bus- autobus

plane- samolot

tractor- traktor

boat- łódź

rainforest- las deszczowy

Powtórzcie nowe słówka od 7-15. W celu odsłuchania nagrania klikamy na ikonkę start z lewej strony lub na białe pole obok obrazka. https://quizlet.com/506605591/flashcards

Zadania do wykonania z zeszytu ćwiczeń:

Ćw. 5 str. 52. Odszukaj nazwy środków transportu w krzyżówce i podpisz obrazki.

Ćw. 6 str. 52. Odszukaj 6 różnic pomiędzy rysunkami. Następnie przeczytaj zdania 1-6 i oznacz je jako a lub b w zależności od tego do którego obrazka się odnoszą.

Dla chętnych!

Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PICTURE DICTIONARY

Organizator:

Nauczyciel języka angielskiego: Ewelina Pastuszka

Cele konkursu:

- rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim

- poszerzanie zasobu słownictwa

- rozwijanie zdolności plastycznych

- wykorzystanie czasu wolnego w twórczy sposób

Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej obrazującej znaczenie wybranego słowa w języku angielskim. Np. wyraz coffee- kawa wyklejamy z ziaren kawy.

2. Każdy z uczestników może wykonać tylko jedną pracę. Prace konkursowe muszą być podpisane (imię, nazwisko, klasa)

3. Format A3 lub A4

4. Komisja konkursowa przy ocenie będzie brała pod uwagę poprawność językową, oryginalność oraz estetykę pracy.

Terminy:

Zdjęcia prac należy odesłać na podany adres email epastuszka.ang@gmail.com do 03 czerwca 2020r. Wyniki ogłoszone zostaną 05 czerwca 2020r.

Nagrody:

Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy.

RELIGIA  EMAIL NAUCZYCIELA   mariannazieba7@gmail.com  

26. 05. 2020 r.

Temat: Pan Jezus posyła Ducha Świętego                                                                                                           

1.Zapoznaj się z treścią Pisma Św. (J 14,16-17) i uzupełnij ćw. 1 - katecheza nr 51                          

2.Dokończ zdania  ćw. 2                                                                                                                                            3.Przyjrzyj się uważnie obrazkowi zamieszczonemu w katechezie 51 i narysuj w ćw. 4 symbole Ducha Św. (ogniste języki, gołębicę)                                    

29. 05. 2020 r.

Temat: Maryja Matką Kościoła                                                                    

1. W ćw. 1 katecheza 52 wypisz cechy dobrej mamy.                                                                                  

2.  Uzupełnij ćw. 2 na podstawie tekstu umieszczonego w podręczniku.

LOGOPEDIA EMAIL NAUCZYCIELA  lograna@wp.pl

ZESTAW ĆWICZEŃ STYMULUJĄCYCH FUNKCJE WZROKOWO- PRZESTRZENNE WAŻNE W NAUCE CZYTANIA I PISANIA

Odpowiedni poziom percepcji wzrokowej umożliwia dziecku sprawne nabywanie umiejętności szkolnych między innym takich jak: nauka czytania, pisania.

Poniższy zestaw ćwiczeń jest podpowiedzią jak wspierać prawidłowy rozwój percepcji wzrokowo-przestrzennej. Każdego dnia można wybrać jedno lub kilka ćwiczeń.

Ćwiczenia w przestrzeni:

- zwracanie uwagi na różne szczegóły w otoczeniu;

- wyszukiwanie w otoczeniu przedmiotów, na przykład o określonym kolorze lub wzorze

(czerwonych, w kropki), małych lub dużych itp.;

- zachęcanie do zabaw, takich jak na przykład: budowanie i konstruowanie według wzoru.

Ćwiczenia na materiale obrazkowym:

- zapamiętanie jak największej ilości przedmiotów eksponowanych na obrazku;

- dobieranie par jednakowych obrazków (domina obrazkowe, gra w Piotrusia);

- układanie obrazków/kart w szeregu według kolejności, w jakiej były eksponowane;

- wyszukiwanie różnic między obrazkami;

- wyszukiwanie podobieństw w obrazkach;

- składanie całości obrazka z jego części według wzoru i bez wzoru (pocięte pocztówki, puzzle);

Ćwiczenia na materiale geometrycznym:

- kreślenie palcem w powietrzu kształtów geometrycznych;

- segregowanie figur geometrycznych według określonych cech;

- dobieranie par jednakowych figur;

- obrysowywanie figur geometrycznych;

- kolorowanie wzorów z figur geometrycznych.

Ćwiczenia na materiale literowym:

- odwzorowywanie wzorów graficznych (szlaczków);

- spostrzeganie podobieństw i różnic między znakami graficznymi;

- wyklejanie konturów liter plasteliną lub kawałkami kolorowego papieru;

- wycinanie, wydzieranie kształtu liter (zwłaszcza o podobnych kształtach);                                                      

- formowanie liter ze sznurka, sznurówek i drutu;                                                                                     

- układanie wzorów liter z kasztanów, szyszek i innych materiałów przyrodniczych;                              

- wyszukiwanie liter w rozsypance literowej, w gazecie;                                                                                 

- uzupełnianie elementów w literze pisanej;                                                                             

- wyszukiwanie liter w układach wieloliterowych;                                                                                    

- wyszukiwanie liter w tekście pisanym;                                                                                                    

- zgadywanie liter kreślonych w powietrzu lub na plecach

 Uwaga! Warto przeprowadzać z dziećmi systematyczny trening oczu, który będzie pozytywnie wpływał m.in. na: zwiększenie ruchomości gałek ocznych, poszerzenie pola widzenia oraz relaks dla wzroku.

Poniżej zamieszczam propozycję takich ćwiczeń.

Ćwiczenia zapobiegające zmęczeniu oczu przy czytaniu i pisaniu:

- Zamknij oczy. Potrzyj dłonie aż zrobią się ciepłe. Przyłóż dłonie do oczu, ale nie przyciskaj ich (ok. 30 sek.). Otwórz oczy i pomrugaj powiekami najszybciej jak potrafisz.

- Narysuj obiema rękami w powietrzu duży rysunek (na przykład choinkę, chmurę, grzyba,

szlaczek, serduszko). Obserwuj wzrokiem ruch obu rąk.

- Rozglądaj się dookoła. Zatrzymuj na chwilę wzrok na różnych przedmiotach i mrugaj na nie

kilka razy.

- Stańcie w parze naprzeciwko siebie w odległości ok. 1 m. Jedna osoba z pary (rodzic lub ktoś z rodzeństwa) przemieszcza przedmiot (na przykład kredka, mała maskotka) w różnych kierunkach – w prawo, w lewo, do góry na dół i po skosach, w koło. Wykonuj ruchy płynnie – najpierw wolno, a potem trochę szybciej. Głowa, szyja i oczy osoby ćwiczącej cały czas mają wodzić za ruchem, starając się zdążyć ze zmianą ruchu

- Stańcie w parze naprzeciwko siebie w odległości ok. 0,5 m. Jedna osoba z pary  przemieszcza przedmiot (na przykład kredka, mała maskotka) w różnych kierunkach – w prawo, w lewo, do góry, na dół i po skosach, w koło. Wykonuj ruchy płynnie, wolno. Wzrok osoby ćwiczącej cały czas wodzi za ruchem, aby zdążyć ze zmianą ruchu. Głowa podczas ćwiczenia nie rusza się, pracują tylko oczy.

- Wybierz w otoczeniu 2 przedmioty: jeden blisko siebie, drugi dalej – może być za oknem. Oddychaj spokojnie – wdech nosem, gdy patrzysz na przedmiot bliższy, wydech ustami, gdy przenosisz wzrok na przedmiot dalszy.

- Dmuchnij na piórko (bańkę mydlaną) i obserwuj jak lata w powietrzu.

- Obrysuj przedmioty, które widzisz (na przykład drzwi, tablica, okno itp.). Głowa podąża za

ruchem oczu.

- Wyobraź sobie, że twój nos to ołówek. Obrysuj przedmioty, które widzisz nosem (na przykład drzwi, tablica, okno itp.). Głowa podąża za ruchem nosa.

- Zgadnij, co rysuję nosem? – uczestnicy zabawy zgadują nazwy narysowanych kształtów (dla ułatwienia podajemy kategorie: figury geometryczne, litery, cyfry, przedmioty).

- Wybierz jakiś punkt (na przykład zabawka na półce, obraz na ścianie itp.). Zatrzymaj wzrok na tym miejscu i wykonuj ruch: podskakuj, wychylaj się na boki, biegnij w miejscu, zrób przysiady.