strona główna

Praca domowa klasa 1b


ZAJĘCIA KOREKCYJNO -KOMPENSACYJE

EMAIL NAUCZYCIELA  martaed.wcz.3b@wp.pl

18.05.2020 r.

Uczniów którzy uczęszczają na zajęcia korekcyjno- kompensacyjne proszę o wykonanie kart pracy wysłanych na ich adresy e- mail.

EMAIL NAUCZYCIELA  zofiaszkola01@gmail.com

25.05.2020 r – poniedziałek

Temat dnia: Wspaniałych rodziców mam

Edukacja polonistyczno- społeczna

1. Poproś rodziców lub przeczytaj samodzielnie inscenizację Danuty Gellnerowej i Doroty Gellner ,,Dzieci czwórka i laurka” z P. s.30 i 31, odpowiedz ustnie na pytania na s. 31.

2. W Z.p. pod ,,Lekcja domowa” napisz zdania i dopisz do nich daty:

Dzień Matki –

Dzień Ojca –

Dzień Dziecka –

Moje urodziny-

2. Wykonaj ćwiczenia w K.p. s. 30 ćw. 1 (podkreśl nazwy czynności: Co robi?) i ćw. 2.

3. Połącz datę z nazwą święta w K.p. s.31 ćw. 3

Edukacja matematyczna

1. Zapoznaj się z zasadami gry planszowej ,,Wyprawa do zoo”  K.m. s. 22-23 i zaproś kogoś z domowników do zabawy.

2. Rozwiąż zadanie tekstowe na podstawie gry planszowej ,,Wyprawa do zoo” K.m. s.24 ćw.1.

Edukacja muzyczna

Zapoznaj się z nową piosenką „Moja wesoła rodzinka”. Tekst piosenki znajduje się w  K.p. s.85. lub   https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4

Wych.  fizyczne  

1.Zabawy i ćwiczenia rozwijające prawidłową postawę „Rytmiczne podskoki”

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

2. Przeprawa przez rzekę - wyobraź sobie, że przez Twój pokój przepływa rzeka. Długi rwący potok rozciąga swoje brzegi od stołu, aż do kanapy lub od ściany do ściany, w zależności od rozkładu mieszkania. Musicie przejść na drugą stronę skacząc po kamieniach, ale tak, aby nie wpaść do wody. Czym są kamienie? Poduszkami jaśkami lub innymi kawałkami materiału. Rozłóż je na podłodze tak, aby przejście po nich nie było zbyt łatwe. I po każdym prawidłowym przedostaniu się na drugi brzeg zmieniajcie ustawienie. Oczywiście na trudniejsze, tak jakby to był kolejny etap do przejścia w grze. Pamiętaj o bezpieczeństwie.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

Możesz wykonać:

Ten adres należy skopiować i wkleić w wyszukiwarkę   https://wordwall.net/pl/resource/740625/matematyka/zakupy-zadania-tekstowe-klasa1    

- Zadania tekstowe - zakupy – pieniądze  

26.05.2020 r – wtorek

Temat dnia: Wspaniałych rodziców mam

Edukacja polonistyczno- społeczna

1. Wysłuchaj opowiadanie na  YouTube do historyjki umieszczonej w P. s.32-33 A.M. Grabowskiego pt. ,,Dziadzio Edzio”

https://www.youtube.com/watch?v=Rh7_OyW2Nbs

2. Ułóż i zapisz zdania na temat święta najchętniej przez Ciebie obchodzonego w K.p. s. 31 ćw.4

3. Dowiedz się i napisz w K.p. s. 31 ćw 5 - ,,Co najbardziej lubią robić Twoi Rodzice?”

Edukacja matematyczna

1. Uzupełnij ciąg matematyczny liczbami dwucyfrowymi K.m. s.25 ćw.2.

2. Wstaw odpowiednie znaki do działań matematycznych K.m. s.25 ćw.3.

3. Uzupełnij figury tak, aby wszystkie były takie same K.m. s.25 ćw.4.

Edukacja plastyczna

Wykonaj pracę dowolną techniką plastyczną ,,Lurka dla Mamy”.

Zdania dodatkowe

https://learningapps.org/view8309373 - rozsypanka literowa

27.05.2020 r - środa

Temat dnia: Ruch w mieście

Edukacja polonistyczno - przyrodnicza

1. Obejrzyj krótki film o zasadach poruszania się po drodze.

https://www.youtube.com/watch?v=P19ocvR8VNc&list=PL3mV_PYeVGQ-0IHbg6hBRV93kL_yXaGX6&index=4

Po obejrzeniu filmu odpowiedz ustnie na pytania;

- Kto kieruje ruchem na skrzyżowaniu ulic?

- O czym muszą pamiętać dzieci, gdy chcą przejść przez ulicę?

- W co dzieci są ubrane i dlaczego?

2. W Z.p. pod ,,Lekcja domowa” zaprojektuj znaczek odblaskowy P. s.25 ćw.4.

3. Przeczytaj polecenia i wykonaj ćwiczenia w K.p. s.24

4. Naucz się płynnie czytać dowolny fragment tekstu w  K.p. s.81.

Edukacja matematyczna

1. Poćwicz dodawanie w zakresie 20 w P. s.81

2. Wykonaj działania  w K.m. s.26 i 27

Zajęci komputerowe

 http://pisupisu.pl/klasa1/szescioliterowa-mieszanka - pisanie na klawiaturze.

Zdania dodatkowe - K.p. s.71 ćw.13.

28.05.2020 r - czwartek

Temat dnia: Jesteśmy pasażerami

Edukacja polonistyczno – przyrodnicza

Poznasz dzisiaj kolejny dwuznak: dź” (jedna głoska, dwie litery).

1. Przeczytaj  tekst P. s. 26 i odpowiedz ustnie na pytania zamieszczone pod ilustracją.

2. W Z.p pod „Lekcja domowa” przerysuj z P s.26 ,,dźwig”. Pod ,,dźwigiem” narysuj tyle kółek ile jest głosek w wyrazie „dźwig”, tyle kresek ile jest liter i tyle prostokątów ile jest sylab.

3. Wysłuchaj opowiadania na  YouTube do historyjki umieszczonej w P. s.28-29 pt. ,,Latający niedźwiedź” A.M. Grabowskiego https://www.youtube.com/watch?v=SWTM6LWCmfI 

4. Rysuj po śladzie  i ćwicz pisanie litery ,,dź” w K.p. s. 26 i 27

5. Naucz się pięknie czytać tekst w  P. s.26.

Edukacja matematyczna

1. Pod napisem ,,Lekcja domowa” w Z.m. napisz na kolorowo zdanie;

Płyny mierzymy w litrach.

1 litr = 1l

2. Wykonaj ustnie ćwiczenia z  P. s. 82. ćw 1 i 2.

3. Rozwiąż zadania na porównywanie ilości płynów K.m. 28 i 29.

Edukacja techniczna

Wykonaj pracę plastyczną pt. ,,Miasto” techniką kolażu zgodnie z instrukcją w K.p. s.25.

Wychowanie fizyczne

Nie zapominaj o ruchu na świeżym powietrzu- wykonaj dowolne ćwiczenia sportowe przestrzegając zasad bezpieczeństwa. Możesz ćwiczyć z piłką , skakanką, ringo lub innymi przyborami.

Zadanie dodatkowe

Możesz obejrzeć krótkie filmy;

https://www.youtube.com/watch?v=4G9JKox9Uoo  

- Jak wyglądają dźwigi stoczniowe?

https://www.youtube.com/watch?v=XMw_KIuaaPU 

- Co warto zobaczyć w Gdańsku?

29.05.2020 r - piątek

Temat dnia: Jesteśmy pasażerami

Edukacja polonistyczno – przyrodnicza

1. Przeczytaj opowiadanie w podręczniku na str. 27.

2. W Z.p pod „Lekcja domowa” przerysuj z P s.27 obrazek - ,,dziadek”. Pod rysunkiem narysuj tyle kółek ile jest głosek w wyrazie „dziadek”, tyle kresek ile jest liter i tyle prostokątów ile jest sylab.

3. Wykonaj ćwiczenia w K.p. s. 28 i 29.

4.Naucz się płynnie czytać na (5) z P. s. 27, a na (6) K.p. s. 83

Edukacja matematyczna

1. Rozwiąż zadania tekstowe  K.m. s. 69 ćw. 22, 23 i 24

2. Do Z.m. przepisz i rozwiąż zadanie z P. s. 82 ćw. 2.

Przepisując zadania pamiętaj o kolejności:

- Zadanie

- treść zadania

- działanie matematyczne - rozwiązanie

- Odp.

Zadania dodatkowe

Poćwicz w wolnym czasie kaligrafię liter ,,dź i dzi” w książce -,,Pisanie” s.74 i 75

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL  NAUCZYCIELA  epastuszka.ang@gmail.com

26.05.2020r. (wtorek)

Bardzo proszę o samodzielne rozwiązanie sprawdzianu przesłanego na adresy e-mail. Zdjęcia odsyłamy do piątku.

GOOD LUCK :-) (Powodzenia!)

29.05.2020r. (piątek)

Zaczynamy dzisiaj nowy rozdział, który będzie poświęcony nauce nazw zwierząt domowych.

Otwórzcie podręczniki na stronę 60 i popatrzcie na duży obrazek. Look!- Spójrz! This is Cinderella.- To jest Kopciuszek. Can you name any of these animals?- Czy potraficie nazwać któreś z tych zwierząt?

dog- pies   cat- kot

bird- ptak   duck-kaczka

mouse-mysz   rabbit- królik

I ve got a dog.- Ja mam psa.

Zaśpiewajcie rymowankę z ćw. 1. W trakcie śpiewania wskazujcie właściwe zwierzątka na obrazku.

Rymowanka znajduje się tutaj. https://www.youtube.com/watch?v=650f6boYNAE

Spróbujcie odczytać nazwy zwierząt z ćw. 2.

Narysuj w zeszycie jedno dowolne zwierzątko domowe, które masz w domu lub chciałbyś mieć i podpisz po angielsku. Np. Rysujemy kota i podpisujemy I ve got a cat.

Zadania do wykonania z zeszytu ćwiczeń:

Ćw. 1 str. 60. Napisz po śladzie nazwy zwierząt i połącz z właściwym obrazkiem.

Ćw. 2 str. 60. Popraw zwierzątka po śladzie i zakreśl właściwe wyrazy.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

PICTURE DICTIONARY

 

Organizator:

 

Nauczyciel języka angielskiego: Ewelina Pastuszka

 

Cele konkursu:

 

- rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim

 

- poszerzanie zasobu słownictwa

 

- rozwijanie zdolności plastycznych

 

- wykorzystanie czasu wolnego w twórczy sposób

 

Zasady uczestnictwa:

 

1. Konkurs adresowany jest dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej obrazującej znaczenie wybranego słowa w języku angielskim. Np. wyraz coffee- kawa wyklejamy z ziaren kawy.

 

2. Każdy z uczestników może wykonać tylko jedną pracę. Prace konkursowe muszą być podpisane (imię, nazwisko, klasa)

 

3. Format A3 lub A4

 

4. Komisja konkursowa przy ocenie będzie brała pod uwagę poprawność językową, oryginalność oraz estetykę pracy.

 

Terminy:

 

Zdjęcia prac należy odesłać na podany adres email epastuszka.ang@gmail.com do 03 czerwca 2020r. Wyniki ogłoszone zostaną 05 czerwca 2020r.

 

Nagrody:

 

Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy.

RELIGIA  EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl

26.05.2020 (wtorek)

Temat: Kocham mamę tak jak Pan Jezus kochał Maryję.

Zapoznaj się z katechezą interaktywną.

https://view.genial.ly/5eb5aa59c6ddfc0d172add6a/interactive-content-wyrazam-mil

W podręczniku na str. 137 narysuj kwiaty dla mamy.

Korzystając z podpowiedzi w prezentacji możesz zrobić jeszcze laurkę dla.

 29.05.2020 (piątek)

Temat: Pan Jezus posyła Ducha Świętego

Obejrzyj dokładnie katechezę, postępując krok po kroku a dowiesz się: kto to jest Duch święty i co nam daje.

https://view.genial.ly/5ec396b88e243b0d5a33dbac/interactive-image-zeslanie-duch

W podręczniku na str. 141 pokoloruj według wzoru znak Ducha Świętego i naucz się zapisanej tam modlitwy (tej pracy nie musisz odsyłać do sprawdzenia)

LOGOPEDIA EMAIL NAUCZYCIELA  lograna@wp.pl

ZESTAW ĆWICZEŃ STYMULUJĄCYCH FUNKCJE WZROKOWO- PRZESTRZENNE WAŻNE W NAUCE CZYTANIA I PISANIA

Odpowiedni poziom percepcji wzrokowej umożliwia dziecku sprawne nabywanie umiejętności szkolnych między innym takich jak: nauka czytania, pisania.

Poniższy zestaw ćwiczeń jest podpowiedzią jak wspierać prawidłowy rozwój percepcji wzrokowo-przestrzennej. Każdego dnia można wybrać jedno lub kilka ćwiczeń.

Ćwiczenia w przestrzeni:

- zwracanie uwagi na różne szczegóły w otoczeniu;

- wyszukiwanie w otoczeniu przedmiotów, na przykład o określonym kolorze lub wzorze

(czerwonych, w kropki), małych lub dużych itp.;

- zachęcanie do zabaw, takich jak na przykład: budowanie i konstruowanie według wzoru.

Ćwiczenia na materiale obrazkowym:

- zapamiętanie jak największej ilości przedmiotów eksponowanych na obrazku;

- dobieranie par jednakowych obrazków (domina obrazkowe, gra w Piotrusia);

- układanie obrazków/kart w szeregu według kolejności, w jakiej były eksponowane;

- wyszukiwanie różnic między obrazkami;

- wyszukiwanie podobieństw w obrazkach;

- składanie całości obrazka z jego części według wzoru i bez wzoru (pocięte pocztówki, puzzle);

Ćwiczenia na materiale geometrycznym:

- kreślenie palcem w powietrzu kształtów geometrycznych;

- segregowanie figur geometrycznych według określonych cech;

- dobieranie par jednakowych figur;

- obrysowywanie figur geometrycznych;

- kolorowanie wzorów z figur geometrycznych.

Ćwiczenia na materiale literowym:

- odwzorowywanie wzorów graficznych (szlaczków);

- spostrzeganie podobieństw i różnic między znakami graficznymi;

- wyklejanie konturów liter plasteliną lub kawałkami kolorowego papieru;

- wycinanie, wydzieranie kształtu liter (zwłaszcza o podobnych kształtach);                                                      

- formowanie liter ze sznurka, sznurówek i drutu;                                                                                     

- układanie wzorów liter z kasztanów, szyszek i innych materiałów przyrodniczych;                               

- wyszukiwanie liter w rozsypance literowej, w gazecie;                                                                                  - uzupełnianie elementów w literze pisanej;                                                                                                           

- wyszukiwanie liter w układach wieloliterowych;                                                                                    

- wyszukiwanie liter w tekście pisanym;                                                                                                   

- zgadywanie liter kreślonych w powietrzu lub na plecach;

 Uwaga! Warto przeprowadzać z dziećmi systematyczny trening oczu, który będzie pozytywnie wpływał m.in. na: zwiększenie ruchomości gałek ocznych, poszerzenie pola widzenia oraz relaks dla wzroku.

Poniżej zamieszczam propozycję takich ćwiczeń.

Ćwiczenia zapobiegające zmęczeniu oczu przy czytaniu i pisaniu:

- Zamknij oczy. Potrzyj dłonie aż zrobią się ciepłe. Przyłóż dłonie do oczu, ale nie przyciskaj ich (ok. 30 sek.). Otwórz oczy i pomrugaj powiekami najszybciej jak potrafisz.

- Narysuj obiema rękami w powietrzu duży rysunek (na przykład choinkę, chmurę, grzyba,

szlaczek, serduszko). Obserwuj wzrokiem ruch obu rąk.

- Rozglądaj się dookoła. Zatrzymuj na chwilę wzrok na różnych przedmiotach i mrugaj na nie

kilka razy.

- Stańcie w parze naprzeciwko siebie w odległości ok. 1 m. Jedna osoba z pary (rodzic lub ktoś z rodzeństwa) przemieszcza przedmiot (na przykład kredka, mała maskotka) w różnych kierunkach – w prawo, w lewo, do góry na dół i po skosach, w koło. Wykonuj ruchy płynnie – najpierw wolno, a potem trochę szybciej. Głowa, szyja i oczy osoby ćwiczącej cały czas mają wodzić za ruchem, starając się zdążyć ze zmianą ruchu

- Stańcie w parze naprzeciwko siebie w odległości ok. 0,5 m. Jedna osoba z pary  przemieszcza przedmiot (na przykład kredka, mała maskotka) w różnych kierunkach – w prawo, w lewo, do góry, na dół i po skosach, w koło. Wykonuj ruchy płynnie, wolno. Wzrok osoby ćwiczącej cały czas wodzi za ruchem, aby zdążyć ze zmianą ruchu. Głowa podczas ćwiczenia nie rusza się, pracują tylko oczy.

- Wybierz w otoczeniu 2 przedmioty: jeden blisko siebie, drugi dalej – może być za oknem. Oddychaj spokojnie – wdech nosem, gdy patrzysz na przedmiot bliższy, wydech ustami, gdy przenosisz wzrok na przedmiot dalszy.

- Dmuchnij na piórko (bańkę mydlaną) i obserwuj jak lata w powietrzu.

- Obrysuj przedmioty, które widzisz (na przykład drzwi, tablica, okno itp.). Głowa podąża za

ruchem oczu.

- Wyobraź sobie, że twój nos to ołówek. Obrysuj przedmioty, które widzisz nosem (na przykład drzwi, tablica, okno itp.). Głowa podąża za ruchem nosa.

- Zgadnij, co rysuję nosem? – uczestnicy zabawy zgadują nazwy narysowanych kształtów (dla ułatwienia podajemy kategorie: figury geometryczne, litery, cyfry, przedmioty).

- Wybierz jakiś punkt (na przykład zabawka na półce, obraz na ścianie itp.). Zatrzymaj wzrok na tym miejscu i wykonuj ruch: podskakuj, wychylaj się na boki, biegnij w miejscu, zrób przysiady.