strona główna

Praca domowa klasa 1b


EMAIL NAUCZYCIELA  martaed.wcz.3b@wp.pl  

12. 11.  2020 r. - czwartek

ed. polonistyczna

Temat: Ciekawa rzecz - kreda.

1. Przeczytaj czytankę s. 18 - podręcznik

2. Przepisz do zeszytu ( pod kolorowym szlaczkiem) wyrazy z górnego paska - s. 19 - podręcznik. Popraw niebieskim kolorem literę k.

3.Wykonaj ćw. 1 z karty pracy 1- wpisz literę k w okienka.

4. Pokoloruj obrazki i wklej do zeszytu.

5. Narysuj kredą na chodniku (lub wapiennym kamykiem) ulubione zwierzątko.

ed. matematyczna

Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 6.

1. Wykonaj zad. 1 z karty Matematyka i wklej pod szlaczkiem do zeszytu -( na kaloszu w kółku wpisz wynik działania).

2. Wykonaj zad. 2 z karty Matematyka ( ile liczb dodajesz, tyle użyj kolorów do pomalowania koralików) - wklej do zeszytu.

3. Zad. 3. s. 15 - ćwiczeniówka

4. Zad. 2 s. 14  - ćwiczeniówka

ed. techniczna

Zaprojektuj krawat dla taty - karta pracy nr 1, ćw. 2. - wytnij.

Jeden krawat wykonaj wykorzystując podane wzory, drugi wyklej z kolorowego papieru lub gazety.

13. 11. 2020 r. - piątek

Ed. polonistyczna

Temat: Odkrywamy tajemnicę światła.

1. Odszukaj wyrazy w ciągu literowym - ćw. 2 s. 16 - ćwiczeniówka- zaznacz kolorem odszukane wyrazy, a następnie wpisz do zeszytu pod szlaczkiem.

2.Pokoloruj pary liter różnymi kolorami - ćw. 3 s. 16 - ćwiczeniówka

3. Podziel wyrazy na sylaby( wyklaszcz) - ćw. 4 s. 17

4. Ćw. 5 s. 17 - ćwiczeniówka

5. Dla chętnych - wykonaj eksperyment ze światłem s.21 - podręcznik.

Ed. matematyczna

Temat: Monografia liczby 7.

1. Nauka dni tygodnia ( na pamięć) - ćw. 1s. 16  - ćwiczeniówka

2. Narysuj w zeszycie pod szlaczkiem w pętli 7 kolorowych piłek.

3. Napisz po śladzie cyfrę 7 - ćwiczeniówka s. 16.

4. W zeszycie pod pętlą napisz dwie linijki cyfry 7.

 5. Wykonaj  zad. 2,3,4,5 s. 16-17 -ćwiczeniówka.

EMAIL NAUCZYCIELA  epastuszka.ang@gmail.com 

13.11.2020r.

Temat: Toys- zabawki.

1.Skorzystaj z linku i powtórz nazwy zabawek.

https://quizlet.com/511746533/flashcards

2. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronę 21 i wykonaj zadania 3, 4.

Zad. 3 Odgadnij jakie zabawki zostały opakowane kolorowym papierem i połącz je linią z właściwymi obrazkami po prawej stronie. Przykład: Whats number 1?- Co jest pod nr 1? Its a doll.- To jest lalka.

Zad. 4 Porównaj rysunki i dorysuj w pudełku nr 2 brakujące zabawki. Spróbuj nazwać wszystkie zabawki po angielsku. Przykład: Its a dinosaur.- To jest dinozaur.

3. Obejrzyj krótki filmik i powtórz liczby 6-10.

https://www.youtube.com/watch?v=VNUf0ycLTQ0

4. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronę 90 i wykonaj zadania 1, 2.

Zad. 1 Policz kokardki przy każdym latawcu i połącz z właściwą cyferką. Następnie pokoloruj latawce zgodnie z kolorem cyferki i popraw nazwy liczb po śladzie.

Zad. 2 Popraw nazwy zabawek po śladzie i spróbuj odczytać wyrazy na głos. Policz zabawki znajdujące się na półce i wpisz odpowiednią liczbę w okienko.

EMAIL NAUCZYCIELA mariannazieba@gmail.com

13 listopada 2020r ( piątek)

Temat: Przez chrzest staję się dzieckiem Bożym.                                                                                

1.Porozmawiaj z rodzicami o swoich chrzcie św.                                                                         

2.Pokoloruj obrazek według wzoru str. 33  i uzupełnij z pomocą rodziców ćw. str. 34                         

3.Pomódl się za swoich rodziców i chrzestnych.