strona główna

Praca domowa klasa 7a


ZAJĘCIA KOREKCYJNO -KOMPENSACYJE EMAIL NAUCZYCIELA   geografia.ciepielow@gmail.com

28.05.2020.

Uczniów uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne proszę o wykonanie kart pracy wysłanych na ich adresy e-mail.

JĘZYK NIEMIECKI  EMAIL  NAUCZYCIELA  ich.mag.deutsch@o2.pl 

26.05.2020r.

Thema: Was trinkt man zum Frühstück?

Zapraszam na lekcję on-line o godz. 10.50, link przyłączenia:

https://join.skype.com/lnqpSlmmBATc

Zuerst überprüf deine Notizen, eventuell korrigier die Fehler.(Sprawdź swoje notatki z ostatniej lekcji, ewentualnie popraw błędy.):

Üb. 2/109: Anke 3, Vera 1, Daniel 2

Üb. 3/109: Przykładowe zdania: Zum Frühstück esse ich Müsli mt Joghurt./Brötchen mit Käse, Wurst und Tomaten. Zum  Frühstück trinke ich Saft/Tee/Milch.

Üb. 11/62: 1. Brot      2. Nutella        3. Marmelade             4. Schokolade             5. Gurken

1. Ergänze mündlich Grammatik 2 Seite 110, dann lies die Regel Seite 133. (Uzupełnij ustnie zdania z gramatyki 2/110, następnie zapoznaj się z regułą gramatyczną na s.133 w podręczniku.)

2. Schreib ins Heft ab. (Przepisz zdania do zeszytu):

Hier trinkt man Kaffee. – Tutaj pije się kawę.

Man schwimmt hier. – Tutaj się pływa.

In Japan isst man gern Reis und Fisch.  – W Japonii chętnie je się ryż i ryby.

3. Mach Übung 7 Seite 62 im Übungsbuch. (Wykonaj ćw. 7/62 w ćwiczeniówce.)

Übung 9/62 im Übungsbuch ist freiwillig. (Ćw. 9/62 jest dodatkowe, dla uczniów chętnych. Kto zrobi przysyła zdjęcie na pocztę.)

4. Schreib die Übersetzung ins Wörterbuch ab – Seite 71. (Wyszukaj słówka w słowniczku i przepisz tłumaczenie – słownictwo do zapamiętania.)

das Fleisch – mięso

das Gemüse – warzywa

der Kuchen – ciasto

das Obst – owoce

der Reis – ryż

die Süßigkeiten – słodycze

das Vollkornbrot – chleb pełnoziarnisty

Nudeln – makaron

die Getreideprodukte – produkty zbożowe

der Schokoriegel – baton

5. Mach Übung 10 Seite 62 im Übungsbuch. (Wykonaj ćw. 10/62 w ćwiczeniówce.)

6. Sieh den Film an (w ramach kontaktu z „żywym” językiem:) https://www.youtube.com/watch?v=MZcQf25HFGM

6. Spiel und lerne. (Graj i ucz się słownictwa)

https://learningapps.org/index.php?s=essen+trinken

29.05.2020r.

Thema: Rzeczowniki złożone.

Zapraszam na lekcję on-line o godz. 10.00, link przyłączenia:

https://join.skype.com/lnqpSlmmBATc

Zuerst überprüf deine Notizen, eventuell korrigier die Fehler.(Sprawdź swoje notatki z ostatniej lekcji, ewentualnie popraw błędy.)

Üb. 7/62: Przykładowe odpowiedzi: in der Schule: man lent, man liest man schreibt

zu Hause: man schläft, man sieht fern, man macht Hausaufgaben

in einer Pizzeria: man isst Pizza, man trinkt Saft, man trifft Freunde

im Kino: man sieht Filme an, man isst Popcorn

im Park, man läuft, man liest Bücher, man geht spazieren

im Konzert: man hört Musik, man tanzt, man singt

Üb. 10/62: 1. Getreideprodukte, 2. Milchprodukte, 3. Gemüse, 4. Süßigkeiten, 5. Fleisch

1. Sieh den Film an: https://www.youtube.com/watch?v=bHVTzi85r90

2. Sieh den Film an. (Zobacz, w jaki sposób tworzymy rzeczowniki złożone):

https://www.youtube.com/watch?v=CGccO7K9L80

3. Lies die Grammatik 3 Seite 133. (Zapoznaj się z 3 regułą gramatyczną na s.133 w podręczniku.)

4. Mach Übungen 14/63 und 16/64 im Übungsbuch. (Wykonaj ćw. w ćwiczeniówce.)

Übung 15/64 im Übungsbuch ist freiwillig. (Ćw. 15/64 jest dodatkowe, dla uczniów chętnych. Kto zrobi przysyła zdjęcie na pocztę.)

JĘZYK ANGIELSKI GRUPA PANI BEATY EMAIL  NAUCZYCIELA   beatarusin.angielski@gmail.com

27.05. (środa) 28.05. (czwartek), 29.05. (piątek)

Zadania na trzy kolejne lekcje zamieszczone są na wirtualnej tablicy:

http://linoit.com/users/1beti5/canvases/All%20Clear%207%20Unit%209

HISTORIA  EMAIL  NAUCZYCIELA   niedziela.alina@wp.pl

27.05.2020 (środa)

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II rzeczypospolitej

Zapisz w zeszycie:

Po odzyskaniu niepodległości Polacy musieli przezwyciężyć wiele problemów przy scalaniu swojego państwa. Wprowadzono jednolite prawo i wspólną walutę markę polską. Integrowano w jednolity system szkolny, sieć kolejową, przepisy drogowe, utworzono armię. Ukoronowaniem procesów zjednoczeniowych było uchwalenie konstytucji marcowej w marcu 1921 roku. Zgodnie z jej zapisami Polska była republiką. Wprowadzono zasadę trójpodziału władzy. Władza ustawodawcza składała się z sejmu i senatu, a władza wykonawcza należała do rządu i prezydenta, sądownicza zaś do niezawisłych sądów. W 1922 roku na pierwszego prezydenta II Rzeczypospolitej wybrano Gabriela Narutowicza, który zginął w zamachu. Drugim prezydentem został Stanisław Wojciechowski.

Przeczytaj tekst źródłowy, podręcznik, s. 219 i odpowiedz na jedno z pytań zapisanych pod tekstem i prześlij wraz z notatką do sprawdzenia.

28.05.2020

Temat: Rządy autorytarne w Polsce 1926 - 1939

Przeczytaj temat 40 z podręcznika.

Przepisz do zeszytu informacje z Zapamiętaj.

Wykonaj polecenie 4. ze str. 225 i prześlij wraz z notatką do sprawdzenia.

GEOGRAFIA  EMAIL NAUCZYCIELA   geografia.ciepielow@gmail.com

26.05.2020. - przeczytajcie temat 37 „Podsumowanie działu” i utrwalcie wiadomości.

28.05.2020.rozwiążcie zadania ze str.206 w podręczniku (bez zadania nr 8).
Odpowiedzi  należy wysłać do oceny na mój adres e-mail, koniecznie podpisane.

MATEMATYKA  EMAIL  NAUCZYCIELA   alina.nizinska@o2.pl 

25.05.2020 r. (poniedziałek)

Temat: Sprawdzian nr 6. „Wielokąty”.

Ok.  godziny 10.00 prześlę Ci sprawdzian na pocztę elektroniczną. W opisie podam dalsze informacje.

ZAJĘCIA DODATKOWE

25.05.2020 r. (poniedziałek)

Temat: Rozwiązywanie zadań o wielokątach.

Rozwiąż zadania: 25 – 30 (cztery do wyboru) ze str. 268 z podręcznika.

Rozwiązane zadania proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną.

26.05.2020 r. (wtorek)

Temat: Potęgi liczb całkowitych.

Zapisz temat do zeszytu przedmiotowego.

Rozpoczynasz nowy dział. Dziś koncentrujemy się na tym, co to jest potęga oraz jak oblicza się potęgi.

Możesz obejrzeć film wyjaśniający pojęcie potęgi.

Wstępem do definicji potęgi jest przykład 1 ze str. 271 z podręcznika. Przeanalizuj przykład. Potęgowanie to skrócony zapis mnożenia jednakowych czynników. Zapisz do zeszytu definicję potęgi. Zapamiętaj jej budowę.

Wykonaj ćwiczenie 1 ze str. 271. Uwaga: W zapisie potęgi w podpunkcie c) konieczne jest zapisanie podstawy potęgi w nawiasie, aby zaznaczyć, że do potęgi podnoszona jest liczba -8.

Obejrzyj film o potęgowaniu liczb ujemnych.

Teraz przeanalizuj przykład 2 i wykonaj ćwiczenie 2zestr. 272 z podręcznika.

Przeczytaj uważnie przykład 3 i wykonaj ćwiczenie 3 ze str. 272.

Przeanalizuj przykład 4 i wykonaj ćwiczenie 4 ze str. 273.

Podczas zajęć online rozwiąż zadania: 2, 4, 7, 8, 11, 12 ze str. 274 – 275 z podręcznika.

Rozwiąż zadania: 5, 6, 9 ze str. 275 z podręcznika. Zapamiętaj wartości potęg z zadania 5 i 6, bo będą przydatne w innych zadaniach oraz w do obliczania pierwiastków.

Zdjęcia rozwiązanych trzech ostatnio wymienionych zadań proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną, na adres mailowy podany wyżej.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

28.05.2020 r. (czwartek)

Temat: Potęgi liczb całkowitych – rozwiązywanie zadań.

Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym.

Jest to kontynuacja tematu z poprzedniej lekcji. Obliczanie potęg liczb całkowitych wykorzystasz do rozwiązywania zadań.

Na podstawie przykładu 5 ze str. 273 z podręcznika wykonaj ćwiczenie 5.

Przeanalizuj przykłady 6 i 7 ze str. 273 – 274 i wykonaj ćwiczenia 6 i 7.

Podczas zajęć online będą rozwiązane zadania: 10, 13, 16 ze str. 275 – 276 z podręcznika.

Rozwiąż zadania ze str. 78 z zeszytu ćwiczeń.

Zadania dodatkowe: 17, 19 ze str. 276 z podręcznika.

Zdjęcia rozwiązanych zadań z ćwiczeniówki oraz dodatkowych proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną, na adres mailowy podany wyżej.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

29.05.2020 r. (piątek)

Temat: Potęgi o wykładniku naturalnym (i wymiernej podstawie).

Zapisz w zeszycie temat lekcji.

Od tej lekcji w podstawie potęgi występować będą nie tylko liczby całkowite, ale i ułamki. Nauczysz się podnosić do potęgi ułamki zwykłe, liczby mieszane, liczby dziesiętne.

Obejrzyj film o potęgowaniu ułamków.

Po analizie przykładów 1, 2, 3 ze str. 277 – 278 z podręcznika wykonaj ćwiczenia 1, 2, i 3 z tych samych stron.

Rozwiąż zadania: 2, 3, 4, 5, 6, 7 ze str. 279 – 278 z podręcznika (część podczas zajęć online).

Zdjęcia rozwiązanych zadań proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną, na adres mailowy podany wyżej.

Na wtorek 2 czerwca zaplanowałam kartkówkę z potęg.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

FIZYKA EMAIL NAUCZYCIELA   iwb.ciepielow@wp.pl

25.05.20 ( Energia i praca.)

https://drive.google.com/file/d/1CvQiDsNiibuAh6Y1zsiBgZBa_rA6wv7v/view?usp=sharing

28.05.20 ( Sprawdzian wiadomości z działu: Siły w przyrodzie. )

https://drive.google.com/file/d/1pSLLyJ4DLRXAv5D0_laxVt9iO2izB8on/view?usp=sharing

CHEMIA  EMAIL NAUCZYCIELA  iwb.ciepielow@wp.pl

25.05.20 (Woda jako rozpuszczalnik.)

https://drive.google.com/file/d/1gbybr1CLd8McTTpE7EX2NkV_oJFOW3Ej/view?usp=sharing

26.05.20 (Czynniki wpływające na rozpuszczanie substancji w wodzie.)

https://drive.google.com/file/d/1Ky0XZ8t4WaUYaaZYFO6zQ4cu572NTw1e/view?usp=sharing

BIOLOGIA  EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com

25.05.2020 (poniedziałek)

Temat: Cykl miesiączkowy kobiety.

Temat lekcji jest opisany w podręczniku na stronie 236 – 237. Zapiszcie do zeszytów: Cykl miesiączkowy to powtarzające się regularnie zmiany w organizmie kobiety, zachodzące pod wpływem hormonów. Cykl miesiączkowy trwa około 28 dni. Pierwszy dzień cyklu to dzień w którym pojawia się miesiączka – krwawienie. W połowie cyklu (14 dzień) występuje OWULACJA inaczej jajeczkowanie  jest to uwolnienie dojrzałej, gotowej do zapłodnienia komórki jajowej z jajnika do jajowodu. Jest to najbardziej płodny czas w cyklu. Co miesiąc ściany macicy przygotowują się na przyjęcie zapłodnionej komórki jajowej, jeżeli nie dojdzie do zapłodnienia ściana macicy złuszcza się i następuje krwawienie – początek nowego cyklu. Wraz z krwawieniem na zewnątrz wydostaje się niezapłoniona komórka jajowa. Przerysujcie proszę schemat przedstawiający cykl miesiączkowy ze str. 236. Swojej pracy nie musicie przesyłać.

28.05.2020 (czwartek)

Temat: Rozwój zarodkowy i płodowy.

Przeczytajcie temat ze str. 239. Zapiszcie do zeszytu to co wytłuszczone. Zapłodnienie to połączenie komórki jajowej z plemnikiem. Do zapłodnienia dochodzi w jajowodzie.  Plemniki z pochwy do jajowodu przedostają się samodzielnie dzięki witce. W wyniku zapłodnienia powstaje zygota, z której w wyniku podziałów powstaje zarodek. Przeanalizujcie rysunek ze str. 239. Zygota, a następnie zarodek przemieszczają się przez jajowód w stronę macicy. Po około 9 - 11 dniach od zapłodnienia zarodek zagnieżdża się w macicy. Wytwarza się łożysko, dzięki któremu dziecko będzie otrzymywało substancje odżywcze.  Przepiszcie do zeszytu tabelę ze str. 242, która przedstawia jakie substancje przenikają z krwi matki do krwi dziecka i odwrotnie z krwi dziecka do krwi matki. Organizm rozwijający się przez pierwsze dwa miesiące ciąży nazywany jest zarodkiem, a następnie  po wykształceniu się wszystkich narządów i układów – płodem. Notatki nie musicie przesyłać.

RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl

25. 05. 2020 (poniedziałek), 29 maja 2020 (piątek)

Temat: Zesłanie Ducha Świętego.

(praca domowa obejmuje dwa tematy lekcyjne o Duchu Świętym: 43 i 64 )

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego obchodzimy w 50 dni po zmartwychwstaniu.

Kim jest Duch Święty? Jakich darów udziela ? W jaki sposób Duch Święty działa w nas?

Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w wyżej  wymienionych tematach  katechez oraz pod linkiem: https://view.genial.ly/5ebb0eca0be9a20d68192eca/presentation-osoba-i-dary-duch 

Na podstawie zdobytych wiadomości uzupełnij ćw. 1,2,3 s 92 oraz  ćw. 3 s 134 (ćwiczenia możesz odesłać do sprawdzenia na mojego e-maila)

MUZYKA  EMAIL NAUCZYCIELA    m.kominek3@gmail.com

Poniedziałek 25.05.2020

Temat: Kabaret- muzyka rozśmiesza.

Napisz notatkę do zeszytu o Henryku Warsie i notatkę o kabarecie.

Powtórz piosenkę pt. „Piosenka wiosenna”.

PLASTYKA EMAIL NAUCZYCIELA  m.kominek3@gmail.com

Środa 27.05.2020

Temat: Film- twórcy i środki wyrazu. „Daleko i blisko- różne plany filmowe. Znaczenie otoczenia, znaczenie postaci”.

Napisz notatkę do zeszytu z plastyki o filmie z podręcznika.

Zrób zdjęcie i wyślij na adres:  m.kominek3@gmail.com.

INFORMATYKA  EMAIL NAUCZYCIELA anna.sulima01@gmail.com

27.05.2020r. gr.1 i gr.2
Temat: Programowanie w Scratchu – klonowanie duszków.

1. Zaloguj się na swoje konto na stronie  https://scratch.mit.edu/ .
2. Korzystając z filmu szkoła z tvp. https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,informatyka-lekcja-4-15052020,47915188  zaprojektuj jedną z trzech propozycji z filmu (maksymalnie na ocenę dobry) lub zrealizuj swój własny pomysł (na ocenę bardzo dobry).
3. Zapisz projekt. Klikając Plik > Zapisz na swoim komputerze (zazwyczaj zapisuje się w pobranych z rozszerzeniem xxx.sb3  i wyślij w postaci załącznika do sprawdzenia.
5. Wyloguj się

JĘZYK  POLSKI   EMAIL NAUCZYCIELA   ewasulimaaa@gmail.com

25 maja 2020 r.

W piątek 29 maja sprawdzian ze słowotwórstwa, zagadnienia macie podane przy czwartkowej lekcji.

Temat: Dlaczego Bajdała kłóci się z Bogiem? – „Dusiołek” Bolesław Leśmian.

1.Obejrzyj lekcję: Szkoła z TVP: klasa 7  Język polski, Lekcja 2, 08.04.2020https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,jezyk-polski-lekcja-2-08042020,47452478  
2. Zastanów się, skąd bierze się zainteresowanie ludzi potworami, zmorami? Zainteresowanym proponuję przeczytać informacje o naukowym wyjaśnieniu istnienia zmór sennych, np. http://portal.abczdrowie.pl/paraliz-senny.
3. Otwórz podr. do literatury na s. 189, wejdź na poniższy link i dwukrotnie wysłuchaj wiersza https://www.youtube.com/watch?v=TouS04rvqY0.

Jaka sytuacja została ukazana w utworze?

Zanotuj w zeszycie: Chłop Bajdała podróżował po świecie w towarzystwie konia i wołu. Pewnego dnia, chcąc przeczekać upał, Bajdała zdrzemnął się, a gdy spał, zaatakował go potwór (zmora senna) – Dusiołek, który wylazł z rowu i zaczął chłopa dusić. Bajdale udało się go, choć z wielkim wysiłkiem, pozbyć. Obudził się i zaczął oskarżać konia i wołu o brak reakcji, a Boga o to, że stworzył takie potwory.
4. Spróbuj odpowiedzieć na pytania: Czy narrator (wyjątkowo w tym utworze) należy do świata przedstawionego, czy jest usytuowany poza nim? Kim może być? (Spróbuj określić jego pochodzenie, wiek, język). Komu opowiada historię Bajdały? Odszukaj fragmenty, w których ujawnia się narrator i jest mowa o odbiorcy.
Zapisz  notatkę zawierającą odpowiedzi na powyższe zagadnienia: Narrator nie należy do świata przedstawionego; to prawdopodobnie ludowy gawędziarz (zaczyna swoją opowieść w charakterystyczny sposób; przerywa ją okrzykami: że też taki żyć raczy!, milcz, gębo nieposłuszna, bo dziewki wyłają); zna wiele legend, baśni i historii; posługuje się językiem ludu (elementy gwary: słuchajta; kolokwializmy – gęba, cielsko, jęzor), ale również metaforami i neologizmami (gęba na bakier, ziewnął wniebogłosy, półbabek, podogonie). Słuchaczami jego opowieści są ludzie prości, wierzący w istnienie „dusiołków”.
5. Jacy byli i czym się wyróżniali Bajdała i Dusiołek?
Zapisz spostrzeżenia. Bajdała (imię znaczące – bajarz) – postać realistyczna, chłop, włóczęga, podróżuje z koniem i wołem, leniwy, niezbyt wytworny (wąsy, cielsko, jęzor, ziewanie, splunięcie, język: o rety, olaboga), dusiołek dręczy go tak mocno, że aż krzyczy przez sen; za swoje nieszczęście obwinia cały świat, ma też pretensje do Boga. Dusiołek (nazwa znacząca – ten, kto dusi) – postać fantastyczna, potwór, zmora czająca się w rowach, szpetny – pysk z żabia ślimaczy, zad tyli, co kwoka, kiedy znosi jajo, ogon z rzemyka, podogonie – z łyka, pozwala się wyparskać nozdrzami, posiada duszy paskudę, siada na piersi i dusi.

5. Pomyśl, dlaczego Bajdała czyni Bogu wyrzuty? Jak można symbolicznie odczytać postać Dusiołka?
Zapisz odpowiedź:  Postać Dusiołka można odczytać jako symbol zła. Bajdała oskarża Boga o to, że stworzył zło.

Praca domowa:

Przeczytaj i przepisz do zeszytu definicję ballady znajdującą się w podręczniku. Wskaż w tekście” Dusiołka” cechy gatunku. Zapisz je.

Na zakończenie lekcji warto obejrzeć film animowany Dusiołek Trailer. https://www.youtube.com/watch?v=uAMlXyS_7LI

Porównaj go z utworem Leśmiana zwróć uwagę na różnice.

26 maja 2020 r.

Temat: NIP dla ZUS-u i BOR w ONZ. Skrótowce.

1. Lekcję zaczynamy od odczytania tematu i próby rozszyfrowania pełnych nazw ukrytych w skrótowcach. (Numer Identyfikacji Podatkowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Biuro Ochrony Rządu, Organizacja Narodów Zjednoczonych). Niektóre skrótowce są wyrazami, które weszły na stałe do języka polskiego, gdyż bez większego trudu możemy je odczytać. Spróbuj samodzielnie rozszyfrować skrótowce PZU, RP, WHO, SKS, OSP zauważamy, że są to najczęściej nazwy instytucji, organizacji, firm, partii politycznych lub państw.
2. Przeczytaj informacje o skrótowcach ze strony 63 (podr) i sporządź notatkę, w której zapiszesz wyjaśnienie terminów: Skrótowce, -literowce, -głoskowce, -sylabowce, -skrótowce mieszane. Przy każdym z nich zapisz po jednym przykładzie.
3. Przeczytaj uwagę ortograficzną ze str. 63 i zapamiętaj jej treść.
4. Przepisz informację o odmianie skrótowców ze str. 64 oraz wszystkie przykłady.
5. W rozstrzyganiu wątpliwości zarówno dotyczących zrozumienia, odczytania, jak i odmiany tych wyrazów może być on przydatny słownik Skróty i skrótowce.
6. Zapoznaj się ze sposobami tworzenia powszechnie znanych skrótowców. Utwórz, a następnie głośno odczytaj utworzone wyrazy z ćw. 1 str 128 (zeszyt ćwiczeń). Z pewnością zauważasz, że niektórymi z nich posługujesz się na co dzień, ale nie zawsze rozumiesz, co oznaczają (np. PESEL lub NIP). Sprawdź poprawność rozwiąznia:
Ćw. 1 str. 128 1. SOR, GOPR, WOPR (wym. s-o-r, g-o-p-r, w-o-p-r) – głoskowce; ZHR, PTTK, RP (wym. zet-ha-er, pe-te-te-ka, er-pe) – literowce.
7. Zapisz rozwiązanie ćw. 2 str. 128
Oprócz głoskowców, zbudowanych z głosek wyrazów tworzących pełną nazwę, np. MEN (wym. m-e-n), i literowców, które odczytujemy tak, jak litery alfabetu, np. PWN (wym. pe-wu-en), wyróżniamy sylabowce – skrótowce składające się z początkowych sylab wyrazów wchodzących w skład pełnej nazwy, np. Polfa (wym. polfa, Polska Farmacja), a także skrótowce mieszane – o niejednolitej budowie, stanowiące połączenie pierwszych liter, sylab i głosek, np. CBOS (wym. ce-bos, Centrum Badania Opinii Społecznej). 
8. Zapoznaj się z „Dobrą radą” na str. 64 (podr), zwróć uwagę, że w języku polskim dopuszczalna jest również forma orzeczenia zgodna z zakończeniem skrótowca. Należy zaznaczyć, że jest ona mniej staranna, chociaż poprawna.
Teraz uzupełnij zadanie 5 ze str. 129 A. ogłosiła. B. zakupił. C. zaoferowała, D. prowadził. E. była.
9. Wykonaj ćw. 3 i 4 str. 129 (zeszyt ćwiczeń).

10. Zachęcam Was do wzbogacania wiedzy o skrótowcach na stronie  https://epodreczniki.pl/a/chytre-szyfry---w-kregu-skrotowcow-i-emotikonow/DkE2MJ0XU

27 maja 2020 r.

Temat: Skróty.
1. Na początku musimy wyjaśnić:
Jaka jest różnica między skrótem a skrótowcem?

Zapisz notatkę: Skrótem nazywamy skróconą formę wyrazu, która występuje tylko w języku pisanym. Skrótowcem określamy zaś wyrazy pochodne, które powstały poprzez skrócenie wieloczłonowej nazwy i są używany zarówno w piśmie, jak i w języku mówionym.
Przykłady:
Skrót od wyrazu dyrektor to dyr. Skrót od wyrazy profesor to prof.
Skrótowiec od nazwy Powszechny Zakład Ubezpieczeń to PZU (wym. pe-zet-u). Skrótowiec od nazwy Zakład Ubezpieczeń Społecznych to ZUS (wym. zus).
3. Wiele wątpliwości budzi pisownia skrótów, dlatego zapisz w zeszycie, kiedy po skrócie stawiamy kropkę, a kiedy nie stawiamy. Zapisz i zapamiętaj zasady ze strony 66 (podr).
Poprawny zapis skrótu jest umiejętnością ortograficzną, podobnie jak np. pisownia u lub ó, warto ją dobrze opanować. Przy wszelkich trudnościach w odczytaniu skrótów należy korzystać ze słowników.
4. Przeczytaj notatkę encyklopedyczną ze str 67 (podr). Zwróć  uwagę na fakt, że zamieszczony tekst pochodzi z encyklopedii i w związku z tym zawiera bardzo dużo skrótów ze względu na oszczędność miejsca. Zauważcie, że hasło encyklopedyczne w pełnym brzmieniu podawane jest tylko na początku artykułu, zaś w dalszej części jest skracane do pierwszych liter.
5. Uzupełnij samodzielnie tabelkę z ćw. 2 str. 67, a następnie zapisz w zeszycie wniosek. Kropkę stawiamy po skrótach oznaczających grupę wyrazów lub niezakończonych ostatnią literą skracanego wyrazu. Kropki nie stawiamy po skrótach oznaczających jednostki odległości, miary, czasu, wagi.
6. Wykonaj ćw. 1 str. 130 i sprawdź poprawność rozwiązania: A. Chodzę do Gimnazjum nr 111 im. Ignacego Paderewskiego. B. Mój pokój ma wys. 2,7 m, pow. 12 m kw. i jest o 2 m kw. większy od pokoju mojej siostry. C. Studenci uwielbiają wykłady prof. Kwiatkowskiego, ale dr Lipiński nie cieszy się ich uznaniem. D. Przyjdź do mnie po południu, tzn. ok. godz. 16. E. Ciągłym powodzeniem u młodej widowni cieszy się film pt. Piraci z Karaibów cz. III (reż. Gore Verbinski, wyk. Johnny Depp, Orlando Bloom).
8. Jeżeli masz taką możliwość, sięgnij po Słownik języka polskiego lub Słownik poprawnej polszczyzny i zapoznaj się z obowiązującym spisem skrótów, bo pracując ze słownikiem powinieneś wiedzieć , co oznaczają skróty np.: wym. – wymawiaj; D. – dopełniacz; a. – albo;  rzad. – rzadziej; m – rodzaj męski;  ndm – nieodmienny IV – czwarta deklinacja
7. Zastosuj poznane zasady i wykonaj ćw. 3 str. 132 (zeszyt ćwiczeń). Zapisz adresy  w e-mailu i prześlij je do sprawdzenia.

28 maja 2020 r.

Temat: Słowotwórstwo – sprawdź, ile potrafisz?

1. Powtórz wiadomości ze słowotwórstwa, wykorzystaj:

https://www.youtube.com/watch?v=2EV3qz_UmOc
https://www.youtube.com/watch?v=j8O-OWxTahM
https://www.youtube.com/watch?v=nThrXRQUQIQ

W ramach rozwijania umiejętności ze słowotwórstwa wykonaj zestawy z zeszytu ćwiczeń str. 137-141. Poprawność wykonania sprawdź na str. 142- 143. Jutro sprawdzian z zagadnień: (wyrazy pokrewne, podstawa słowotwórcza, formanty i ich rodzaje, parafraza słowotwórcza, rodzina wyrazów, skrótowce, skróty, wyrazy złożone).

29 maja 2020 r.

Temat: Sprawdzian wiadomości i umiejętności ze słowotwórstwa.

Dzisiaj o godz. 12.30 prześlę do każdego z Was sprawdzian ze słowotwórstwa Dalsze informacje przekażę w instrukcji.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

EMAIL NAUCZYCIELA  GRUPA DZIEWCZĄT  opalw-f8a@wp.pl

W tym tygodniu macie za zadanie pojeździć w wolnym czasie na rowerze, rolkach lub deskorolce. Życzę fajnej zabawy.

EMAIL NAUCZYCIELA  GRUPA CHŁOPCÓW  bajkowa.98@wp.pl 

W tym tygodniu macie za zadanie w czasie wolnym wybrać sobie dowolna formę rekreacji na świeżym powietrzu np: pojeździć na rowerze, rolkach, deskorolce. Pamiętajcie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Życzę fajnej zabawy.