strona główna

Jesteś tutaj: Strona główna » Strona glowna » PROCEDURY ORGANIZOWANIA KONSULTACJI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIEPIELOWIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA KONSULTACJI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIEPIELOWIE


Podstawa prawna;

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (dz.u.2020 poz.1960)

1.Konsultacje dla uczniów klas ósmych odbywać się będą w dniach i godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły zgodnie z potrzebami uczniów. Uczniom zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty tj. z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

2.Konsultacje mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich jest uzależnione od decyzji rodziców i uczniów uczestniczących w zajęciach.

3.W drodze do i ze szkoły uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny.

4.Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem. Każdy uczeń jest zobowiązany do noszenia maseczki na terenie szkoły i dezynfekcji rąk. Wyznaczony pracownik kieruje uczniów do sal, w których będą odbywać się konsultacje. Uczniowie nie korzystają z szatni.

5.Grupy uczniów uczestniczących w konsultacjach są stałe. Podczas konsultacji uczniowie nie zmieniają sali, zmieniają się nauczyciele. Zarówno nauczyciel jak i uczeń mogą mieć założoną maseczkę, zgodnie z ich potrzebami.

6.Uczniowie siedzą w ławkach pojedynczo z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Nie zmieniają miejsca siedzenia przez cały czas pobytu na zajęciach.

7.Czas trwania konsultacji z jednego przedmiotu nie może przekraczać 45 minut. Po każdych zajęciach organizuje się przerwę na odpoczynek do 10 minut.

8.Podczas przerwy między zajęciami uczniowie są pod opieką nauczyciela prowadzącego konsultacje.

9.Uczeń korzysta wyłącznie z własnych pomocy dydaktycznych oraz przyborów do pisania.

10.Uczeń po zakończonych konsultacjach niezwłocznie opuszcza szkołę, zachowując dystans społeczny. Nie kontaktuje się z kolegami i koleżankami, nie pozostaje w szkole bez zgody i wiedzy nauczyciela.

Konsultacje odbywać się będą z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Harmonogram konsultacji

Klasa 8a- grupa I

 

WTOREK

Godzina

Przedmiot

Sala

Nauczyciel

1500 - 1545

Język polski

5

Sulima Ewa

1555 - 1640

Język angielski

5

Rusin Beata

1650 - 1735

Matematyka

5

Nizińska Alina

Klasa 8a- grupa II

 

WTOREK

Godzina

Przedmiot

Sala

Nauczyciel

1500 - 1545

Język angielski

6

Rusin Beata

1555 - 1640

Matematyka

6

Nizińska Alina

1650 - 1735

Język polski

6

Sulima Ewa

Klasa 8a- grupa III

 

WTOREK

Godzin

Przedmiot

Sala

Nauczyciel

1500 - 1545

Matematyka

14

Nizińska Alina

1555 - 1640

Język polski

14

Sulima Ewa

1650 - 1735

Język angielski

14

Rusin Beata

Klasa 8b- grupa I

 

PONIEDZIAŁEK

Godzina

Przedmiot

Sala

Nauczyciel

1500 - 1545

Matematyka

5

Musielewicz Krzysztof

1555 - 1640

Język polski

5

Stępień Agnieszka

Klasa 8b- grupa II

 

PONIEDZIAŁEK

Godzina

Przedmiot

Sala

Nauczyciel

1500 - 1545

Język polski

6

Stępień Agnieszka

1555 - 1640

Matematyka

6

Musielewicz Krzysztof

Klasa 8b- grupa I

 

ŚRODA

Godzina

Przedmiot

Sala

Nauczyciel

1500 - 1545

Matematyka

5

Musielewicz Krzysztof

1555 - 1640

Język angielski

5

Rucińska Katarzyna

Klasa 8b- grupa II

 

ŚRODA

Godzina

Przedmiot

Sala

Nauczyciel

1500 - 1545

Język angielski

6

Rucińska Katarzyna

1555 - 1640

Matematyka

6

Musielewicz Krzysztof

 
Podoba Ci się ten artykuł? Przekaż go innym: